Експлуатаційно-технічний відділ забезпечення інформаційно-комунікаційної інфраструктури

Оновлено: 17.05.2013


 

Експлуатаційно-технічний відділ забезпечення інформаційно-комунікаційної інфраструктури

 

 

Мета створення експлуатаційно-технічного відділу забезпечення інформаційно-комунікаційної інфраструктури - концентрація сучасної комп'ютерної техніки та оптимальне її використання для задоволення потреб студентів і викладачів в освітніх цілях, надання можливості доступу до різної інформації широкого профілю, отримання повної збірки різних документів останніх версій, які дозволяють здійснювати якісний навчальний процес відповідно із збільшенням вимог до нього, ширше використовувати комп'ютерну техніку усіма кафедрами університету. Забезпечення технічної підтримки викладачам і студентам при проведенні державних іспитів, тематичних семінарах, наукових і міжнародних конференцій, здійснення методичної та практичної допомоги студентам з питань інформаційних технологій при виконанні курсових і дипломних проектів.

Комп'ютерні класи працюють з 8.30 до 17.15. Такий режим роботи дозволяє максимально використовувати технічні ресурси, а також надає можливість студентам, викладачам, співробітникам, магістрам, аспірантам, докторантам займатися в комп'ютерних класах у зручний для них час.

Обслуговуванням комп'ютерних класів займаються завідувачі кабінетів та провідні фахівці експлуатаційно-технічного відділу забезпечення інформаційно-комунікаційної інфраструктури.

Створення відділу дозволило підвищити ефективність використання комп'ютерних класів завдяки:

• розподілу студентів по класах з урахуванням технічних можливостей комп'ютерів;

• своєчасного програмного і технічного обслуговування комп'ютерної техніки спеціалістами відділу;

• модернізації комп'ютерного парку;

• підвищенню коефіцієнта використання комп'ютерів за рахунок зміни графіка роботи класів;

• забезпечення вільного доступу до комп'ютерних класів;

• спрощення доступу студентів до ресурсів глобальної мережі Internet;

• надання можливості адміністрації контролювати використання комп'ютерної техніки кафедрами при проведенні занять.

Основні функції відділу:

• Технічне і програмне забезпечення навчального процесу університету (лабораторних занять, комп'ютерного тестування, заліків та іспитів, курсового та дипломного проектування, навчальної практики і так далі) згідно з навчальними планами і заявками, на підставі яких складається графік використання класів спільно з диспетчерською протягом навчального року.

• Взаємодія з кафедрами з питань програмного забезпечення, яке встановлено, і його експлуатації.

• Проведення консультацій та надання допомоги викладачам, співробітникам і студентам з практичних питань роботи в комп'ютерних класах і використання ресурсів локальної і глобальної мереж.

• Комп'ютерне забезпечення конференцій, семінарів, виставок та презентаційних заходів університету.

• Встановлення персональних комп'ютерів та іншої організаційної техніки на кафедрах і робочих місцях користувачів, об'єднання комп'ютерів в локальні мережі, підключення до єдиної локальної мережі університету з виходом на зовнішню мережу.

• Підготовка, доступ і оперативне використання інформаційних ресурсів університету та зовнішніх інформаційних ресурсів. Надання студентам і співробітникам університету можливості отримання необхідної інформації з електронних бібліотечних ресурсів бібліотеки університету та зовнішніх бібліотек.

• Діагностика та ремонт комп'ютерної техніки. Купівля запасних комплектуючих, витратних матеріалів, організація списання комп'ютерної та організаційної техніки.

• Консультування користувачів і надання допомоги у придбанні та впровадженні в навчальний  процес сучасного програмного забезпечення і необхідних пакетів прикладних програм.

• Створення умов для підготовки кадрів післядипломної освіти з інформатики та нових інформаційних технологій.

• Організація самостійної роботи студентів, аспірантів і співробітників університету в комп'ютерних класах.

• Проведення робіт з впровадження нових перспективних інформаційних та освітніх технологій, спрямованих на автоматизацію діяльності, управління і контролю всіх підрозділів університету;

• Впровадження та супровід інформаційних технологій, що використовують мультимедіа можливості (аудіо-, відео-конференції, та ін);

• Підтримка і оптимізація діяльності, пов'язаної із застосуванням комп'ютерної техніки і технічних засобів навчання;

• Забезпечення працездатності встановленої комп'ютерної техніки, включаючи проведення поточних її оглядів та профілактичних заходів;

• Обробка заявок на придбання комп'ютерної та іншої техніки;

• Підготовка, в межах своєї компетенції, пропозиції щодо обсягів і порядку фінансування придбання устаткування і виконання робіт у сфері інформатизації;

• Контроль за дотриманням правил експлуатації комп'ютерної техніки.

Слайдер