Оновлено: 17.05.2013

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛУ

 

Сьогодні телекомунікаційні технології знаходять своє чільне місце в багатьох сферах людської діяльності, у тому числі й в освіті. Оскільки освіта створює фундамент розвитку будь-якої держави, то вона належить до стратегічно найважливіших напрямів упровадження телекомунікаційних та інформаційних технологій в Україні. Сучасна школа повинна бути достатньо гнучкою для залучення нових методів навчання й використання сучасних технологій, які підтримують навчальний процес на високому рівні. Тому найважливішою задачею Херсонського державного університету є підготовка вчителів, які будуть мати стійки навички роботи з комп’ютером, вміння і бажання використовувати інформаційні технології у навчальному процесі, будуть переконані у ефективності цих технологій навчання та не матимуть психологічного бар’єру відносно даних методів викладання.

Для цього 7 липня 2000 року на базі реорганізованої лабораторії кафедри інформаційних технологій згідно з наказом  № 414-Д від 7 липня 2000 року був створений експлуатаційно-технічного відділу комп'ютерної техніки та зв'язку.

Згідно наказу № 754-Д від 09.09.2011 року «Про зміни у штатному розписі» експлуатаційно-технічний відділ комп'ютерної техніки та зв'язку був перейменований в експлуатаційно-технічний відділу забезпечення інформаційно-комунікаційної інфраструктури.

Експлуатаційно-технічний відділ забезпечення інформаційно-комунікаційної інфраструктури є структурним підрозділом університету.

За час існування  з 1997 відділ починав свою діяльність з встановлення перших двох комп’ютерів класу Pentium-120 у ректораті та бухгалтерії. На той час комп’ютерний парк, тоді ще педагогічного університету, складався з трьох комп’ютерних класів типу Yamaha та двох комп’ютерів 486, які на сьогоднішній день вже застаріли і не використовуються. У 1997 році були оснащені дві комп’ютерні аудиторії з комп’ютерами Pentium-150. Це був перший крок до комп’ютеризації університету. У тому ж році лабораторією була зроблена перша локальна мережа, яка складалася з десяти комп’ютерів, встановлених  у бухгалтерії, планово-фінансовому відділі та інформаційно-обчислювальний центр (ІОЦ). Також була створена перша система сигналізації першого поверху та система відеонагляду. З часом до системи сигналізації були під’єднані зони головного корпусу, 5-го та 6-го навчальних корпусів, розвинено системи радіозв’язку та відеонагляду в навчальних аудиторіях.

Починаючи з 1997 року, кожного року оновлюється обладнання комп’ютерого парку університету. Створено Інтернет-бібліотеку.

Оснащені інформаційно-обчислювальною технікою та під’єднані до локальної мережі університету всі відділи, деканати та кафедри, а також студмістечко. 

Відділ обслуговує комп'ютерні кабінети для проведення практичних занять з комп'ютерних технологій. Також є три  радіофіковані великі лекційні аудиторії для проведення занять, конференцій  та інших масових  заходів.

Оснащені акустичною апаратурою лекційні аудиторії № 256, № 254, № 252 та актова зала. У навчальному процесі використовуються мультимедійні відеопроєктори.

 

ТЕЛЕФОННА МЕРЕЖА

У 2001 році в університеті встановлена телефонна станція на 240 номерів. Було прокладено телефонні кабелі від головного корпусу до всіх навчальних корпусів та гуртожитку № 3 та № 4. Створені таким чином телефонна та локальна мережі постійно розширюються.

 

Співробітники відділу постійно проводять роботи по обслуговуванню та ремонту комп’ютерної та копіювально-множувальної техніки, удосконалюють локальну мережу університету, модернізують комп’ютерний парк університету.

Всю свою роботу експлуатаційно-технічний відділ забезпечення інформаційно-комунікаційної інфраструктури університету організовує і проводить від імені і за дорученням ректора університету за погодженням з першим проректором.