Оновлено: 15.06.2016

 

Положення

про експлуатаційно-технічний відділ

забезпечення інформаційно-комунікаційної

інфраструктури


 

1.      Загальні положення

           

1.1.          Експлуатаційно-технічний відділ забезпечення інформаційно-комунікаційної інфраструктури є структурним підрозділом університету. Його діяльність полягає у забезпеченні навчального процесу  технічними засобами навчання; експлуатації, ремонті та профілактиці електронно-обчислювальної, відео-проекційної та копіювально-множувальної техніки університету; забезпеченн і безперебійної роботи телефонного зв’язку та системи сигналізації.

1.2.          Всю свою роботу експлуатаційно-технічний відділ забезпечення інформаційно-комунікаційної інфраструктури університету організовує і проводить від імені і за дорученням ректора університету та першого проректора.

1.3.          У своїй діяльності експлуатаційно-технічний відділ забезпечення інформаційно-комунікаційної інфраструктури керується законами України, нормативними актами Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативними  актами Міністерства освіти і науки України, а також даним Положенням.

1.4.          Штати експлуатаційно-технічного відділу забезпечення інформаційно-комунікаційної інфраструктури затверджуються ректором за узгодженням з першим проректором.

1.5.          Експлуатаційно-технічний відділ забезпечення інформаційно-комунікаційної інфраструктури звітує про свою роботу перед ректором університету та першим проректором.

 

2.       Основні завдання

           Головне завдання експлуатаційно-технічного відділу забезпечення інформаційно-комунікаційної інфраструктури – забезпечення безперебійної роботи комп’ютерної, копіювально-множувальної, відео проекційної техніки, забезпечення безперебійної роботи телефонного зв’язку та системи сигналізації в Херсонському державному університеті.

 

3.        Функції

3.1.               У сфері навчальної діяльності:

 

3.1.1.

Підготовка комп'ютерів до нового навчального року:

форматування, установка програмного забезпечення,

 лікування комп'ютерних  вірусів.

3.1.2.

Технічне обслуговування комп'ютерів під час навчального

року: усунення збоїв, лікування комп'ютерних вірусів,

встановлення необхідного програмного забезпечення.

3.1.3.

Підготовка методичних матеріалів.

3.1.4.

Контроль за дотриманням правил техніки безпеки в

комп'ютерних кабінетах.

3.1.5.

Контроль за чистотою і порядком в комп'ютерних кабінетах.

3.1.6.

Установка відео-проекційної апаратури згідно з розкладом.

3.1.7.

Проведення консультацій з користування комп’ютерною технікою.

 

 

3.2.      У сфері обслуговування комп'ютерів адміністративної мережі:

3.2.1.

Встановлення нових комп'ютерів.

3.2.2.

Дрібний ремонт на робочих місцях.

3.2.3.

Усунення невеликих несправностей.

3.2.4.

Профілактичні роботи.

3.2.5.

Проведення технічних консультацій.


3.3.       У сфері обслуговування локальних мереж:

3.3.1.

Прокладка нових локальних мереж, згідно заявкам.

3.3.2.

Усунення несправностей.

3.3.3.

Проведення консультацій з користування локальними мережами.

3.3.4.

Профілактичні роботи з бездротовою мережею Wi-Fi.

3.3.5.

Усунення несправностей мережі Wi-Fi.

3.3.6.

Заміна комутаторів, що вийшли з ладу.

 

3.4.        У сфері обслуговування телефонної мережі та систем сигналізації:
     

3.4.1.

Прокладка нових телефонних ліній згідно заявкам, що надійшли.

3.4.2.

Усунення несправностей телефонної мережі.

3.4.3.

Проведення консультацій з користування телефонними апаратами

 та АТС.

3.4.4.

Ремонт телефонних апаратів.

 

3.5.        У сфері обслуговування конференцій та інших громадських заходів.

 

3.5.1.

    Підготовка аудиторій для проведення конференцій: налаштування

    апаратури, встановлення програмного забезпечення, підключення

    необхідного обладнання.

3.5.2.

Підготовка комп'ютерів для приймальної комісії.

 

3.5.3.

    Підготовка приміщень для захисту дисертацій.

 

         3.6.        У сфері обслуговування розмножувально-копіювальної техніки:

   

3.6.1.

Заміна картриджів згідно з заявками,

3.6.2.

Усунення невеликих несправностей  принтерів і копіювальних апаратів.

3.6.3.

Технічне обслуговування принтерів і копіювальних апаратів.

3.6.4.

Проведення консультацій з користування розмножувальної техніки.

3.6.5.

Підключення та налаштування принтерів.


3.7.          У сфері загально-університетських робіт:

 

3.7.1.

Підготовка документації та придбання комп'ютерної техніки, згідно

з заявками.

 

 

 

  1. 4.             Права і обов’язки

4.1.  Права і обов’язки співробітників експлуатаційно-технічного відділу забезпечення інформаційно-комунікаційної інфраструктури визначаються посадовими інструкціями, розробленими начальником експлуатаційно-технічного відділу забезпечення інформаційно-комунікаційної інфраструктури відповідно до законодавства і Положення про державний вищий навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ № 1074 від 05.09.1996р.

 

  1. 5.              Керівництво

 

5.1.  Начальник експлуатаційно-технічного відділу забезпечення інформаційно-комунікаційної інфраструктури призначається і звільняється зі своєї посади ректором університету за поданням першого проректора в установленому порядку. На посаду начальника відділу приймається особа, що має вищу освіту зі стажем роботи не менше 3 років в даній області.

5.2.    Начальник експлуатаційно-технічного відділу забезпечення інформаційно-комунікаційної інфраструктури очолює відділ, спрямовує роботу відділу на забезпечення якісного технічного обслуговування комп’ютерної, копіювально-множувальної, відео-проекційної техніки

5.3     Начальник експлуатаційно-технічного відділу забезпечення інформаційно-комунікаційної інфраструктури підпорядковується ректору університету та безпосередньо першому проректору.

5.4.                  Начальник відділу зобов’язаний:

5.4.1.  Здійснювати загальне керівництво і контроль за роботою працівників експлуатаційно-технічного відділу комп’ютерної техніки та зв’язку, розподіл обов’язків між ними, контроль виконання цих обов’язків, забезпечувати належну трудову дисципліну.

5.4.2.        Планувати роботу експлуатаційно-технічного відділу комп’ютерної техніки та зв’язку на навчальний рік і здійснювати контроль за виконанням цих планів.

5.4.3.        Організовувати забезпечення проведення кваліфікованого навчального процесу в усіх аудиторіях, які обладнані комп’ютерною, копіювально-множувальною, відео-проекційною технікою.

5.4.4.        Стежити за проведенням профілактичних та ремонтних робіт комп’ютерної, копіювально-множувальної, відео-проекційної техніки, необхідних для проведення занять.

5.4.5.        Організовувати забезпечення занять відповідним обладнанням, згідно   тематики заняття.

5.4.6.        Стежити за виконанням норм протипожежної безпеки та санітарно-гігієнічних.

5.4.7.        Вести постійний контроль по забезпеченню збереження матеріальних цінностей.

 

5.5.          Відповідальність керівника:

Начальник відділу зобов’язаний організувати роботу відділу з виконання основних завдань експлуатаційно-технічного відділу забезпечення інформаційно-комунікаційної інфраструктури

 

  1. 6.                 Організація роботи

 

Експлуатаційно-технічний відділ забезпечення інформаційно-комунікаційної інфраструктури організовує свою роботу згідно плану роботи відділу, затвердженого ректором університету.

 

  1. 7.                 Взаємодія (службові зв’язки) з іншими структурними підрозділами

 

Експлуатаційно-технічний відділ забезпечення інформаційно-комунікаційної інфраструктури взаємодіє з усіма структурними підрозділами університету, відповідно службової документації.

 

Слайдер