Відділ розвитку інфраструктури трансферту технологій

Оновлено: 16.06.2017

У даний момент діяльність інформаційно-обчислювального центру ведеться за такими напрямками:

проєктування, побудова, управління й підтримка інформаційної мережі Херсонського державного університету (програмна частина);
установка й налаштування серверів ХДУ;
установка операційної системи й ПЗ на комп'ютери ХДУ;
антивірусний захист інформаційної системи;
розробка й супроводження інформаційно-аналітичної системи IAS University, у т.ч. програми "Абітурієнт";
розробка, супроводження, тестування сайту університету;
консультації з питань проєктування й розробки інформаційних систем, навчання співробітників ХДУ, підвищення кваліфікації, гаряча лінія;
впровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес (робота фахівців відділу на кафедрі інформатики, залучення до роботи у відділі студентів-програмістів).


Структура відділу:  

 

Керівник відділу:

  • Щедролосьєв Дмитро Євгенович

Технічні фахівці:

Діяльність: установка ОС, антивірусний захист, адміністрування мережі.

Системний адміністратор:

  • Саржан Євген Миколайович

Діяльність: установка й налаштування серверів, підтримка мережної інфраструктури.

Програмісти: 

Діяльність: розробка програмних компонентів, внесення змін.

Фахівці з QA: 

  • Гвоздь Анастасія Анатоліївна 
  • Срібна Дар'я Володимирівна
  • Волошина Анастасія Миколаївна

Діяльність: тестування програмних продуктів.

Фахівці з впровадження й супроводження: 

Діяльність: консультування користувачів, внесення змін у ПЗ.

Забезпечення якості

На сьогодні пріоритетним напрямком є забезпечення якості створюваних програмних продуктів. Наша система якості забезпечує високий рівень якості продукту та задоволення замовника. Ці цілі досягаються шляхом документування процесів та їх взаємодій; навчання персоналу та надавання інших ресурсів, необхідних для нормального виконання процесу; постійного слідкування за процесами та виконання коригувальних дій для отримання запланованих результатів; постійного пошуку шляхів покращення процесів та впровадження таких змін.