ST-IAS

Оновлено: 01.04.2011

ST-IAS 

ST-ІAS - це нова версія ІAS, системи обліку, що використовує останні технології, такі як .Net. Є гнучкою і здатна до налаштовування, саме це може задовольнити потреби широкого кола організацій.

 

Інформаційно-Аналітична система - уніфікована цілісність, що складається із процесів, технічного й програмного забезпечення, інсталяційних продуктів і персоналу, які задовольняють певні вимоги й цілі. Складається з ядра й підсистем. Включає в себе як програмні, так і апаратні ресурси університету.

 

Завдання системи:  

  • Забезпечення актуальною й достовірною інформацією керівництва університету.
  • Персональна відповідальність співробітників (відділів) за введену в ІАС (надану) інформацію.
  • Виключення дублювання (з помилками) інформації в різних відділах і службах.
  • Поліпшення планування й перехресний контроль фінансової діяльності.
  • Автоматизація звітності.
  • Швидке формування нових звітів і їхнє включення в ІАС.
  • Скорочення плинності кадрів адміністративного персоналу за рахунок зменшення витрат робочого часу на виконання рутинних операцій.

 

 

 

 

Цей програмний продукт впроваджено у Ізмаїльському педагогічному університеті, Одеському національному університеті, Херсонському національному технічному університеті