Кушнір Наталія Олександрівна

Оновлено: 24.04.2018

Кушнір Наталія Олександрівна

Освіта: 

1992 – 1997 р.р. - Херсонський державний педагогічний інститут. Спеціаліст: Учитель математики та основ інформатики.

 

2013 р. - захист дисертації на тему "Методична система підготовки учителів початкових класів до навчання основ інформаційно-комунікаційних технологій"

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Мови: 

Українська, російська, англійська

Посада: декан факультету фізики, математики та інформатики

Професійний досвід: 

З 1999 року – асистент кафедри інформатики
фахівець відділу інтегрованих середовищ навчання

2016-2018 - завідувач центру післядипломної освіти ХДУ

Проекти

Міжнародні:

 1. Tempus IB_JEP-22045-2001 «Земельна реформа та розвиток ринку земельних ресурсів в Україні» (2002 - 2004 рр.)
 2. Tempus TACIS IB JEP_26239_2005 «ECDL для Українських адміністраторів» (2006 - 2008 рр.)
 3. Tempus JEP-27247-2006 «CLIP Сервіси для навчання та індивідуального розвитку студентів». (2007-2009 рр.)

Національні:

 1. Програмний засіб «Системи лінійних рівнянь»
 2. Створення Інтернет-порталу дистанційного навчання ECDL для вищих навчальних закладів (ECDL)
 3. Створення банку електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти

Свідоцтва та сертифікати

Курси що викладаються: 

 • «Нові інформаційні технології та засоби навчання» (для студентів напрямів підготовки "Дошкільна освіта", "Початкова освіта"),
 • «Нові інформаційні технології в математиці», 
 • «Теорія та методика дистанційного навчання», 
 • «Основи алгоритмізації та програмування»

Наукові інтереси: 

 • Методика викладання математики з використанням інформаційних технологій;
 • Використання інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі;
 • Дистанційна освіта;
 • Нові технології навчання.

Список публікацій

Scopus

Google Scholar

Телефон: 280

Адреса електронної пошти: 

Програмні продукти: 

Програмний засіб "Системи лінійних рівнянь"