Публікації

Оновлено: 24.04.2018

Навчально-методичні посібники

 1. Крекнін В.А., Кушнір Н.О.  Математичні моделі та методи в землеустрої / В.А. Крекнін, Н.О. Кушнір // Навчальні матеріали. – Херсон: Айлант, 2002.– 92 с.
 2. Колеснікова Н.В., Козуб Н.О., Кушнір Н.О., Мельниченко О.М. Інформаційно-комунікаційні технології. Основи інформаційних технологій: Навчально-методичний посібник, Херсон: Айлант, - 2007.– 60 с.
 3. Колеснікова Н.В., Козуб Н.О., Кушнір Н.О., Мельниченко О.М. Інформаційно-комунікаційні технології. Робота на комп’ютері. Основні операції керування файловою системою: Навчально-методичний посібник, Херсон: Айлант, - 2007.– 40 с.
 4. Колеснікова Н.В., Козуб Н.О., Кушнір Н.О., Мельниченко О.М. Інформаційно-комунікаційні технології. Обробка текстів: Навчально-методичний посібник, Херсон: Айлант, - 2007.– 68 с.
 5. Колеснікова Н.В., Козуб Н.О., Кушнір Н.О., Мельниченко О.М. Інформаційно-комунікаційні технології. Електронні таблиці: Навчально-методичний посібник, Херсон: Айлант, - 2007.– 94 с.
 6. Колеснікова Н.В., Козуб Н.О., Кушнір Н.О., Мельниченко О.М. Інформаційно-комунікаційні технології. Бази даних: Навчально-методичний посібник, Херсон: Айлант, - 2007.– 72 с.
 7. Колеснікова Н.В., Козуб Н.О., Кушнір Н.О., Мельниченко О.М. Інформаційно-комунікаційні технології. Презентація: Навчально-методичний посібник, Херсон: Айлант, - 2007.– 56 с.
 8. Колеснікова Н.В., Козуб Н.О., Кушнір Н.О., Мельниченко О.М. Інформаційно-комунікаційні технології. Інформація та комунікація: Навчально-методичний посібник, Херсон: Айлант, - 2007.– 50 с.
 9. Осипова Н.В., Кушнир Н.А. LCMS: Учебно-методическое пособие. Модуль 1 – Основы безопасной работы в сети: Пособие /  Н.В. Осипова,  Н.А. Кушнир// Херсон: Айлант, 2009. – 77 с.
 10. Осипова Н.В., Кушнир Н.А.  LCMS: Учебно-методическое пособие. Модуль 2 – Информация и коммуникация: Пособие /  Н.В. Осипова,  Н.А. Кушнир//  Херсон: Айлант, 2009. – 48 с.
 11. Осипова Н.В., Кушнир Н.А. LCMS: Учебно-методическое пособие. Модуль 3 – Технология работы с текстовыми документами в MS Word: Пособие /  Н.В. Осипова,  Н.А. Кушнир// Херсон: Айлант, 2009. – 48 с.
 12. Осипова Н.В., Кушнир Н.А. LCMS: Учебно-методическое пособие. Модуль 4 – Технология создания презентаций в MS PowerPoint: Пособие /  Н.В. Осипова,  Н.А. Кушнир// Херсон: Айлант, 2009. – 52 с.
 13. Осипова Н.В., Кушнир Н.А. LCMS: Учебно-методическое пособие. Модуль 5 – Технология работы с текстовыми документами в MS Word. (Справочник алгоритмов): Пособие /  Н.В. Осипова,  Н.А. Кушнир// Херсон: Айлант, 2008. – 29 с.
 14. Осипова Н.В., Кушнир Н.А.  LCMS: Учебно-методическое пособие. Модуль 6 – Инструкция пользователя LCMS: Пособие /  Н.В. Осипова,  Н.А. Кушнир// Херсон: Айлант, 2008. – 24 с. 

Статті

 1. Кушнір Н.О. Використання інформаційних технологій при вивченні шкільного курсу стереометрії /Н.О. Кушнір// Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць/ Редкол. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. –Вип. 4.– 2001. – С.100-106.
 2. Львов М.С. та ін. Важливість методу найменших квадратів для оцінювання параметрів регресії / Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А., Зайцева Т.В., Співаковський О.В., Кушнір Н.О., Кот С.М.// Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід. -  Комп’ютер у школі та сім’ї. – №2-4, 2002 – С. 17-21, С. 23-26, С. 24-28.
 3. Співаковський О. В., Кушнір Н.О. Розробка ППЗ „Системи лінійних рівнянь”/ О.В. Співаковський, Н.О. Кушнір // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць/ Редкол. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. Вип. 6. – 2003. – С.230-239.
 4. Кушнір Н.О.  Підвищення ефективності навчання математиці у школі за допомогою НІТ/ Н.О. Кушнір// Комп’ютер у школі та сім’ї. – №3, 2003 – С.  23-25.
 5. A. Spivakovskyy M. L’vov, V. Kruglik, N. Kushnir, A. Grabowski, Z doswiadczenia opracowania oprogramowania edukacyjnego, Навчально-методичний посібник «Informatyka w edukacji I kulture», Cieszyn, 2005 – C. 28-36.
 6. Кушнір Н.О., Татаринцева О.М. З досвіду використання сайту навчального закладу на прикладі гімназії №3 Херсонської міської ради/ Н.О. Кушнір,  О.М. Татаринцева// Печатное слово. Информационно-методический журнал издательства ХГУ. – Херсон, Видавництво ХДУ. – 2007 (4/25). – С. 66-68.
 7. Співаковський О. В. та ін. Цілі та задачі проекту «Створення банку електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти»/ О.В. Співаковський, М.С. Львов, Г.М. Кравцов, Н.В. Осипова, Я.Б. Федорова, Н.О. Кушнір// Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – Вип. 4.– С. 96-111. 
 8. Осипова Н.В., Кушнір Н.О. Особливості створення інтернет-порталу дистанційного навчання ECDL для вищих навчальних закладів/ Н.В. Осипова,  Н.О. Кушнір// Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – Вип. 4.– С. 157-163.
 9. Петухова Л.Є., Осипова Н.В., Кушнір Н.О. Актуальні проблеми імплементації курсу ECDL в системі підготовки майбутніх учителів. Інформаційні технології в освіті: [зб. наук. праць/ ред. кол.: Співаковський О.В. (гол. ред.) та ін. ]. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. - Вип. 8. - С.17-22. 
 10. Кушнір Н.О., Манжула А.М. Зміст практичних завдань навчального курсу «НІТ та ТЗН» для студентів педагогічних спеціальностей. «Парус. Науково-педагогічний журнал Миколаївщини». – 2012. – №4, Березень-Квітень. – С. 54-60.
 11. Nataliya Kushnir, Anna Manzhula An Experience of the Creation and Approbation of the Learning Course “NIT and TFE” for Future Teachers/ Nataliya Kushnir, Anna Manzhula // Ermolayev, V., Mayr, H.C., Nikitchenko, M., Spivakovsky, A., Zholtkevych, G., Zavileysky, M. and Kobets, V. (eds.): ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Proc. 8-th Int. Conf. ICTERI 2012, Kherson, Ukraine, June 6-10, 2012, CEUR-WS.org/Vol-848, ISSN 1613-0073, urn:nbn:de:0074-848-8, P. 207-214.
 12. Кушнір Н.О. Інформаційно-комунікаційні технології як каталізатор зміни методичної системи підготовки учителів початкових класів./ Н.О. Кушнір // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.Науково-методичний журнал. – 2012. – № 3 (38). – C. 45-50.
 13. Nataliya Kushnir, Anna Manzhula. Formation of Digital Competence of Future Teachers of Elementary School.  ICT in Education, Research, and Industrial Applications. / Nataliya Kushnir, Anna Manzhula // Vadim Ermolayev, Heinrich C. Mayr, Mykola Nikitchenko, Aleksander Spivakovsky, Grygoriy Zholtkevych / 8th International Conference, ICTERI 2012, Kherson, Ukraine, June 6-10, 2012, LNCS. Vol. 347, рp. 230-243. Springer, (2013).
 14. Кушнир Н.А., Манжула А.М., Валько Н.В. Принципы создания современного курса для студентов педагогических специальностей: личностно-ориентированных подход. / Н.А. Кушнир, А.М. Манжула, Н.В. Валько // Інформаційні технології в освіті. Науково-методичний журнал. – 2013. – № 15. – С. 263-275.
 15. Nataliya Kushnir, Anna Manzhula and Nataliya Valko. New Approaches of Teaching ICT to Meet Educational Needs of Net Students Generation. / Nataliya Kushnir, Anna Manzhula, Nataliya Valko// Ermolayev, V., Mayr, H.C., Nikitchenko, M., Spivakovsky, A., Zholtkevych, G., Zavileysky, M., Kravtsov, H., Kobets, V. And Peschanenko V. (eds.): Proceedings of the 9th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. ICTERI 2013. Kherson, Ukraine, June 19-22, 2013, CEUR-WS.org/Vol-1000. ISSN 1613-0073, urn:nbn:de:0074-1000-9 – Р. 195-208. 
 16. Кушнір Н.О. Розвиток професійних якостей особистості майбутнього учітеля початкових класів при вивченні комп’ютерних дисциплін. / Н.О. Кушнір// Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. Науково-методичний журнал. – 2013. – № 4 (46). – С. 77-84.
 17. Кушнір Н.О. Модель підготовки майбутніх учителів початкових класів до навчання основ інформаційно-комунікаційних технологій./ Н.О. Кушнір// Інформаційні технології в освіті. Науково-методичний журнал. – 2013. – № 17. – С. 147-153.
 18. Nataliya KushnirAnna ManzhulaNataliya Valko Bridging the Generation Gap in ICT Education / Nataliya Kushnir, Anna Manzhula, Nataliya Valko// Ermolayev, V., Mayr, H.C., Nikitchenko, M., Spivakovsky, A., Zholtkevych / 9th International Conference, ICTERI 2013, Kherson, Ukraine, June 19-22, 2013, LNCS. Vol. 412, рp. 229-251. Springer, (2013).

 19. Kushnir, N., Manzhula, A., Valko, N.: Future and Experienced Teachers Should Collaborate on ICT Integration. In: Ermolayev, V., Mayr, H.C., Nikitchenko, M., Spivakovsky, A., Zholtkevych, G. (eds.) Information and Communication Technologies in Education, Research and Industrial Applications. CCIS, vol. 469, pp. 217-237. Springer, Heidelberg (2014)
 20. Кушнір Н.О., Валько Н.В Гнучкість ІКТ-підготовки майбутніх учителів під впливом швидких змін цифрового світу. Збірник наукових праць «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету». -  Київський ун-т імені Бориса Грінченка, серпень 2015 - С. 40-47 - Доступ он-лайн http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/issue/view/1#.VkBiyrfhD4Z
 21. Nataliya Kushnir, Nataliya Osipova, Nataliya Valko, Olena Litvinenko The Experience of the Master Classes as a Means of Formation of Readiness of Teachers to Implement Innovation./ Nataliya Kushnir, Nataliya Osipova, Nataliya Valko, Olena Litvinenko// Vadim Ermolayev,  Aleksander Spivakovsky,  Mykola Nikitchenko, Athula Ginige, Heinrich C. Mayr, Dimitris Plexousakis, Grygoriy Zholtkevych, Oleksandr Burov, Vyacheslav Kharchenko, Vitaliy Kobets. Proceedings of the 12th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Kyiv, Ukraine, June 21-24, 2016. - pp. 200-214. - - Доступ он-лайн http://ceur-ws.org/Vol-1614/paper_42.pdf
 22.  Кушнір Н.О., Валько Н.В., Вінник М.О. Підвищення кваліфікації викладачів університету як елемент розвитку інформаційно-освітнього середовища університету. Збірник наукових праць "Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету". - Київський ун-т імені Бориса Грінченка. - Вип 2 (2016). - С. 204-214 - Доступ он-лайн
 23. Oleksandr Spivakovskiy, Nataliya Kushnir, Natalya Valko, Maksym Vinnyk ICT Advanced Training of University Teachers // Ermolayev, V.,  Bassiliades, N., Fill, Y.-G., Yakovyna, V.,  Mayr, H.C., Kharchenko, V.,  Peschanenko, V., Shyshkina, V., Nikitchenko, V., Spivakovsky, A. 13th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. ICTERI Kyiv, Ukraine, May 15-18, 2017. http://ceur-ws.org/Vol-1844/ urn:nbn:de:0074-1844-4 pp. 176-190
 24. Кушнір Н.О., Осипова Н.В., Валько Н.В. Інноваційні методи, засоби та форми організації навчального процесу у STEM – освіті / Н.О. Кушнір,  Н.В. Осипова, Н.В. Валько  //Інтернет-конференція «STEM-освіта як шлях до інноваційного розвитку національної освіти». – КЗ Херсонська академія неперервної освіти. – Жовтень, 2016 р. - Доступ он-лайн http://internet-confer.16mb.com/statt-uchasnik-v-konferenc/-nformac-in-tehnolog-jak-shljah-vprovadz/-nnovac-in-metodi-zasobi-ta-formi-organ-.html

 25. Кушнір Н.О., Осипова Н.В., Валько Н.В., Кузьмич  Л.В. Відкриті освітні ресурси для організації навчання у контексті STEM-освіти / Н.О. Кушнір,  Н.В. Осипова, Н.В. Валько, Л.В. Кузьмич  // Збірник наукових статей Міжнародної конференції «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету». -  Київський ун-т імені Бориса Грінченка. - Вип 3 (2017). - С. 247-255 - Доступ он-лайн http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/89#.WcLN7bJJZp8

 26. Кушнір Н.О., Осипова Н.В., Валько Н.В., Кульмич  Л.В. Оглаяд тенденцій, підходів та перспектив STEM-освіти для відкриття навчального центра./Н.О. Кушнір, Н.В. Осипова, Н.В. Валько, Л.В. Кузьмич  // Інформаційні технології в освіті. Науково-методичний журнал. – 2017. – № 31. – С. 69-80.


Матеріали конференцій:1

 1. Кушнір Н.О.  Формування просторового мислення під час засвоєння курсу „Стереометрія”/ Н.О. Кушнір// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Інформатика та комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищій школі”. – МП „Модем”. Бердянськ. – 2004. – С.66-68.
 2. Кушнір Н.О.  Підготовка вчителів математики до використання інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності/ Н.О. Кушнір// Тези семінару «Інноваційний процес у вищій освіті: шлях від ідеї до втілення». – Організація Американські Ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS (American Councils), 2005. – C. 12-14.
 3. Колесникова Н.В., Кушнир Н.А. Анализ предварительных знаний слушателей и сдачи тестов ECDL/ Н.В.Колесникова, Н.А.Кушнир// Матеріали першої міжнародної практичної конференції «ECDL для українських державних службовців». – Херсон: Айлант, 2007. –  С. 52-53
 4. Колеснікова Н.В., Кушнір Н.О. Аналіз результатів здавання тестів ECDL / Н.В.Колеснікова, Н.О.Кушнір// Матеріали четвертої науково-практичної конференції «Інформатизація освіти України. ІКТ у вищих навчальних закладах». – Херсон: Айлант, 2008. – С.24-26.
 5.  Осипова Н.В., Кушнір Н.О.,Валько Н.В., STEM-освіта: підвищення професійної компетентності вчителів фізики, математики та інформатики / XVIII Міжнародна конференція з математичного моделювання (МКММ-2017) [Збірка тез (18-22 вересня 2017 р., мю Херсон)]. - Херсон: ХНТУ, 2017. - С 80.