проєкт

Оновлено: 18.03.2014

Інтегроване середовище вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування»

 
  • Програмний засіб «Інтегроване середовище вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування» для вищих навчальних закладів» працює в операційному середовищі Windows 2003 Server та подальших його версіях. Документи системи зберігаються в базі даних My SQL Server 5, а також у файлах формату XML, HTML та документах Microsoft Office. Система має архітектуру Клієнт-Сервер. Система зберігається та встановлюється з відповідної сторінки сайту ХДУ (або компакт-диску) і інсталюється та експлуатується на персональному комп’ютері – сервері для забезпечення роботи користувачів в мережі Інтернет, або в комп’ютерному класі, обладнаному локальною мережею. Програмний продукт працює в операційній системі Windows XP, та з Internet Explorer 6.
  • 2008 року випуску
  • Розроблене на замовлення МОН України
  • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 26159 «Комп’ютерна програма «Web-Основи алгоритмізації та програмування» від 21.10..2008
  • Користувачами програмного засобу є студенти вищих навчальних закладів, які вивчають основи алгоритмізації і програмування, викладачі програмування, інші особи, які вивчають основи алгоритмізації та програмування
  • Розроблене як дистанційна версія
  • Створено для застосування в навчальному процесі при вивченні основ алгоритмізації та програмування.

Головна особливість програмного засобу полягає у врахуванні специфіки предметної області, у реалізації за єдиною методологією та у взаємодії усіх електронних засобів навчання: електронного посібника, задачника, середовища демонстрації програм, системи поточного та підсумкового контролю знань, що містить алгоритмічні тести. Використання електронного журналу дозволить здійснювати моніторинг засвоєння студентами знань та вмінь складати алгоритми. Система редагування контенту надасть можливість здійснювати різні траєкторії навчання, враховуючи рівневу та профільну диференціацію.Одним з програмних модулів інтегрованого середовища вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування» є Середовище демонстрації програм призначене для використання на лекційних, практичних, лабораторних занять для наочної демонстрації роботи алгоритмів. Використання модуля «Середовище демонстрації» дозволяє більше уваги приділити саме аналізу алгоритмів: на різних масивах даних в результаті виконання демонстрації визначаються основні характеристики – кількість порівнянь та кількість перестановок. Таким чином, завдяки можливостям середовища викладач має змогу урізноманітнити види практичних завдань з алгоритмізації.


Адреса ресурсу: http://weboap.ksu.ks.ua/