проєкт

Оновлено: 24.03.2014

Інтегроване програмне середовище для дистанційного навчання «МатЛог»

 

Основним призначенням інтегрованого програмного середовища «МатЛог» є підтримка процесу оволодіння навчальним матеріалом з курсу “Математична логіка” .

Використання системи «МатЛог» дозволяє проводити як лекційні, так і практичні та контрольні частини курсу. Підтримується процес самостійного вивчення дисципліни, надаючи студентам всі нормативні й дидактичні матеріали.

Основний вид діяльності користувача системи «МатЛог» – розв’язування математичних задач. Середовище для розв’язування задач системи «МатЛог» надає користувачу набір засобів і інструментів для розв’язування деякого класу задач з математичної логіки .