проєкт

Оновлено: 17.11.2016

Повна назва проєкту (скорочена назва проєкту) Програмний засіб навчального призначения «Алгебра, 8 клас» («Алгебра, 8 клас»)
Номер та дата договору №3/4-2008 від 1 жовтня 2008 р.
Реєстрація в Укр ІНТЕІ Державний реєстраційний номер 0108U008874
Сертифікат відповідності  
Гриф міністерства лист № 1/11-1від 08.01.09.
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 32723
УДК 371.64:681.3
Замовник Міністерство науки і освіти України
Фінансування 277 тис. грн.
Мета роботи Створення сучасного педагогічного програмного засобу, доповнення і розширення можливостей традиційних засобів навчання, які б забезпечили підвищення ефективності і якості навчально-виховного процесу, активізацію пізнавальної діяльності учнів з навчального курсу «Алгебра, 8 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів у відповідності до чинної навчальної програми, затвердженої МОН України.
Результати роботи Педагогічний програмний засіб для комп’ютерної підтримки проведення уроків з алгебри у 8 класі загальноосвітніх навчальних закладів, який зорієнтований на активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів, використання активних методів навчання в умовах раціонального поєднання різних організаційних форм навчання, систематичне і цілеспрямоване формування загальних і специфічних розумових дій і прийомів розумової і навчальної діяльності, підвищення прикладної спрямованості результатів навчання, впровадження сучасних педагогічних інформаційних технологій в навчальний процес.
Анотація (до 500 друкованих символів) В результаті виконання проєкту було створено педагогічний програмний засіб «Алгебра, 8 клас», який дозволить суттєво поглибити розуміння учнями навчального матеріалу, надати навчанню дослідницького спрямування, активізувати навчально-пізнавальну діяльність, підвищити рівень їх підготовки до життя в умовах інформаційного суспільства. Використання ППЗ, дасть змогу більш ефективно використовувати на уроках варіативну методику навчання, урізноманітнювати форми навчання та здійснювати особисто орієнтований підхід до учнів.
Автори Співаковський О.В., Львов М.С., Песчаненко В.С., Крекнін В.А., Шишко Л.С., Черненко І.Є., Грабовський А.Ю., Козловський Є.О., Вінник М.О.