проєкт

Оновлено: 17.11.2016

Повна назва проєкту (скорочена назва проєкту) Створення Інтернет-порталу дистанційного навчання ECDL для вищих навчальних закладів (ECDL)
Адреса ресурсу

http://dls.kherson.ua/ECDL/Default.aspx 

Номер та дата договору № ІТ/493-2007 від 22 серпня 2007 р.
Реєстрація в Укр ІНТЕІ Державний реєстраційний номер 0109u006321
УДК 004.4:378.147
Замовник Міністерство освіти і науки України
Фінансування 190 тис. грн.
Мета роботи Метою проєкту є розробка та впровадження Інтернет-порталу дистанційного навчання ECDL для вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти; розробка методичного забезпечення, призначеного для використання у лекційно-аудиторній та дистанційній формах навчання при вивченні курсів ECDL.
Результати роботи Розробити структуру програмного продукту для підтримки проведення лекційних і практичних занять, самостійної роботи, та тестування з курсів за програмою ECDL, що містить наступні блоки: робоча програма з курсу ECDL (навчально-тематичний план), модуль лекційних матеріалів курсу, методичні рекомендації до практичних робіт з курсу ECDL, колекція ресурсів для використання у практичних роботах), модуль тестування, база тестових завдань, журнал.
Забезпечити персоніфікований доступ до ресурсу з трьома рівнями прав: адміністратор, викладач, студент.
Забезпечити можливість для спілкування студентів на порталі (форум, ведення блогів, створення wiki-сторінок).
Забезпечити відкритість системи оцінювання і доступність статистичних даних.
Анотація (до 500 друкованих символів) В результаті виконання проєкту буде створено Інтернет-портал для дистанційного вивчення курсів за програмою ECDL у вищих навчальних закладах та для забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників навчальних закладів. Інтернет-портал дистанційного навчання повинен забезпечити авторизацію користувачів, створення авторських дистанційних курсів, груп дистанційного навчання, управління дистанційним навчанням, збереження і статистичну обробку результатів дистанційного навчання, надійну систему безпеки.
Автори Львов М.С., Співаковський О.В., Осипова Н.В., Кравцов Г.М., Вінник М.О., Булат А.В., Кушнір Н.О. Кравцов Д.Г., Алфьоров Є.А., Максимович М.Б., Грицюк В.В., Білогруд Н.А., Козловський Є.О., Лякутін В.В., Музикантов О.Г., Чорний О.І., Гнєдкова О.О.