проєкт

Оновлено: 17.11.2016

Повна назва проєкту (скорочена назва проєкту)

5.04.12 проєктування та розроблення Інтернет - технологій і програмного забезпечення дистанційної системи тестування

Номер і дата договору №ДЗ/102-2006 від 5 квітня 2006р.
Реєстрація в Укр ІНТЕІ  
УДК 371.64 : 681.3
Замовник Міністерство освіти і науки України
Фінансування  
Мета роботи Розробка прототипу сучасної дистанційної системи тестування, яка задовольняє освітнім стандартам України, а також рекомендації щодо структури та змісту створених в системі тестових завдань, призначених для використання як у вищих навчальних закладах, так і в загальноосвітніх школах країни. Результатом розробки є також розроблення бібліотеки авторських тестів.
Результати роботи

1. Сформульовані програмно-технологічні вимоги до дистанційної системи тестування, змісту документів і результатів проєкту.

2. На основі аналізу кращих світових систем дистанційного навчання і тестування за стандарт прийнято стандарт IMS та його модифікація SCORM, як найбільш приємні для використання в Україні.

3. Спроєктована архітектура, структура, модулі обробки документів та управління комп’ютерною системою тестування, яка задовольняє освітнім стандартам України та відповідає міжнародним стандартам.

4. Розроблено програмне забезпечення серверу системи дистанційного тестування в мережі Інтернет, SQL серверна база даних і модулі управління процесом тестування.

5. Розроблено шаблони тестових питань всіх типів, які специфіковані за світовим стандартом IMS.

6. Розроблено математичну модель тестів адаптивного типу.

7. Спроєктовані модулі бібліотеки авторських тестів, адміністрування та управління процесом тестування.

8. Розроблено модулі бібліотеки авторських тестів, які складається з Менеджеру тестів, Менеджеру питань тестів, Менеджеру відповідей на питання тестів.

 9. Розроблено модулі адміністрування та управління процесом тестування, які складається з Модулю авторизації та безпеки, Розподілу ролей користувачів, Управління системними документами, Управління довідковою системою, Управління коментарями користувачів, Менеджеру груп, Менеджеру тестування в групі,Рейтингу,Форуму.

10. Розроблено документацію користувача.

11. Випробування системи дистанційного тестування в Херсонському державному університеті, Херсонському регіональному інституті післядипломної освіти, загальноосвітніх школах № 24,32 м. Херсона показали її ефективність в роботі.

12. Створено інсталяційний компакт-диск з SQL серверною базою даних тапрототипом системи дистанційного тестування «Веб-Екзаменатор» версії 1.0.

Анотація (до 500 друкованих символів)  
Автори Співаковський О.В., Кравцов Г.М., Львов М.С., Козловський Є.О., Кравцов Д.Г., Шарлаімов О.В., Чорний О.І., Гнєдкова О.О., Віннік М.О.