Проект

Оновлено: 24.03.2014

Сайт збірника «Інформаційні технології в освіті»

 

Web-сайт збірника «Інформаційні технології в освіті» - забезпечує Web-орієнтований супровід видання та використання журналу:

-        Містить інформацію про електронне видання та вимоги оформлення і подачі статей;

-        Забезпечує публікацію електронних версій випусків збірника;

-        Дозволяє перегляд усіх публікацій автора розміщених на сайті;

-        Показує рейтинг статей відповідно до кількості їх перегляду;

-Забезпечує можливість комунікації користувачів шляхом залишення коментарів до статей.

Рік заснування: 2008

ISSN: 2306-1707 (онлайн), 1998-6939 (друк.версія)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18045-6895 ПР від 27.05.2011

Реєстрація у ВАК України (від 14.04.10): Внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового переліку наукових фахових видань України

Видання числиться в реферативній базі даних "Україніка наукова" та в базі даних Index Copernicus International S.A..

Журнал внесено до переліку наукових видань Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Випускається на трьох мовах: українська, російська, англійська.

Проблематика: наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми створення та застосування ІКТ в управлінні вищими та середніми навчальними закладами; наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми створення та застосування програмних засобів навчального призначення для вищих та середніх навчальних закладів.

Засновник: Херсонський державний університет, Національна академія педагогічних наук України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

Адреса ресурсу: http://ite.kspu.edu/