Офіс іншомовної освіти

Оновлено: 16.02.2021

Офіс іншомовної освіти - структурний підрозділ Херсонського державного університету, який координує іншомовну освіту здобувачів усіх рівнів вищої освіти, іншомовну підготовку науково-педагогічних працівників і співробітників університету, слухачів курсів іноземних мов.

Офіс орієнтований на слухачів будь-якого рівня володіння іноземною мовою й забезпечує отримання знань з іноземної мови від початкового (рівень А1) до професійного рівня (рівень C2) та підвищення здобутого раніше рівня мовної підготовки незалежно від віку слухачів.

Функції офісу:

 • Створення відповідного іншомовного середовища в університеті.
 • Удосконалення системи іншомовної освіти в університету.
 • Організація іншомовної освіти здобувачів усіх рівнів вищої освіти з урахуванням міжнародних стандартів, Загальноєвропейських вимог з мовної освіти і сучасних потреб суспільства.
 • Здійснення іншомовної підготовки науково-педагогічних працівників і співробітників університету.
 • Організація курсів з вивчення іноземних мов для слухачів за відповідними рівнями володіння іноземною мовою.
 • Проведення іншомовної сертифікації.
 • Забезпечення умов для постійного підвищення слухачами рівня володіння іноземною мовою, упровадження гнучкої системи неперервного аудиторного й позааудиторного самостійного й дистанційного навчання.

Завдання офісу:

 • Організація навчання з інтенсивної підготовки слухачів до складання ЄВІ в магістратуру та на програму підготовки доктора філософії.
 • Виконання консультаційних робіт з підготовки наукових публікацій іноземною мовою та надання перекладацьких послуг.
 • Розроблення програм курсів і тренінгів з іноземної мови.
 • Організація й забезпечення високоякісної роботи зі слухачами офісу.
 • Здійснення контролю за виконанням програм іншомовної підготовки.
 • Упровадження інноваційних навчальних технологій та передового вітчизняного й зарубіжного досвіду з навчання іноземних мов.
 • Залучення до викладання іноземної мови носіїв мови.
 • Складання розкладу навчальних занять і тестувань та контроль за якістю їхнього виконання.
 • Організація обліку успішності слухачів і їхнього відвідування занять, аналіз результатів успішності та застосування заходів для підвищення якості навчання.
 • Ведення журналів обліку навчального навантаження науково-педагогічних працівників офісу та обліку їхнього робочого часу.
 • Розрахунок вартості освітніх послуг в офісі, складання кошторисів з урахуванням пропозицій ринку освітніх послуг і формування штатного розпису;
 • Підготовка рапортів на погодинну оплату праці науково-педагогічних працівників офісу.
 • Аналіз й узагальнення інформації з питань іншомовної освіти.
 • Підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів іншомовної освіти в університеті.
 • Підготовка й аналіз документів, що регламентують іншомовну освіту в університеті (положення, накази, методичні рекомендації тощо).

Склад офісу:

Цапів Алла Олексіївна - керівник офісу іншомовної освіти, доктор філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики факультету української й іноземної філології та журналістики Херсонського державного університету.

Ставенко Олена Вікторівна - провідний фахівець.

Чикалова Аліна Костянтинівна - фахівець.

Контактна інформація

Україна, 73000 м. Херсон, пров. Інженера Корсакова, 47 (5 корпус ХДУ), ауд. 303

Email:

Ми у соцмережі

Оновлено: 08.02.2021

Facebook-сторінка

Наші викладачі

Оновлено: 16.02.2021

Цапів Алла Олексіївна – доктор філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики.

Акішина Мар'яна  Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики.

Воробйова Алла Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики.

Поторій Наталія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри aнглійської мови та методики її викладання.

Французова Катерина Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики.

Ставенко Олена Вікторівна – провідний фахівець Офісу іншомовної освіти

.

Макарова Тетяна Миколаївна – провідний фахівець Офісу іншомовної освіти.