Наукові фахові видання

Оновлено: 12.04.2019

Шановні науковці!

Ви маєте можливість ознайомитися з Переліком наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук на сайті Міністерства освіти і науки України.

Назва видання
Засновник (співзасновники)
Галузь науки, код (шифр) спеціальності або галузь знань
Дата включення (внесення змін), категорія
Сторінка в SCOPUS
та
квартіль видання
Наявність у WoS
та
квартіль видання
Сайт видання
1.
Advances in Astro-my and Space Physics(Здобутки астрономії та фізики космосу) 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Головна астрономічна обсерваторія НАН України
фізико-математичні (астрономія, 01.04.08, 04.00.22, 05.07.12)
спеціальності (104)
16.07.2018 «А»
-
+
https://jicindex.com/journals/
advances-in-astro-my-and-space-physics
2.
Biosystems Diversity
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
біологічні
спеціальності – 091, 101
18.12.2018 «А»
-
+
https://ecology.dp.ua/index.php/ECO
3.
Methods of functional analysis and topology
Інститут математики НАН України
фізико-математичні (математика)
спеціальності 111, 104
16.07.2018 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/21100840040?origin=sbrowse
 Q4 
+
http://mfat.imath.kiev.ua/
4.
Regulatory Mechanisms in Biosystems
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
біологічні, ветеринарні, сільськогосподарські
спеціальності – 091, 101, 207, 221
18.12.2018 «А»
-
+
https://medicine.dp.ua/index.php/med
5.
Regulatory Mechanisms in Biosystems
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
медичні
спеціальності – 222, 224
15.03.2019 «А»
-
+
https://medicine.dp.ua/index.php/med
6.
Theory of Stochastic Processes
Інститут математики НАН України
фізико-математичні (математика)
спеціальності 111, 112
16.07.2018 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/21100312404
 Q4
-
http://tsp.imath.kiev.ua/
7.
Ukrainian Food Journal
Національний університет харчових технологій
технічні
спеціальності – 133, 144, 162, 181
15.03.2019 «А»
-
+
http://ufj.ho.ua/indexUA.html
8.
Альгологія
Альгология
Algologia
НАН України, Інститут ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України
біологічні
спеціальності – 091
15.03.2019 «А»
-
-
http://algologia.co.ua/
INTERNATIONAL JOURNAL ON ALGAE Quarterly
ISSN: 1521-9429
E-ISSN: 1940-4328
BEGELL HOUSE INC,50 -RTH ST,DANBURY,USA, CT, 06810
https://www.scopus.com/
sourceid/19130
 Q4 
+
http://www.begellhouse.com/
journals/journal-on-algae.html
9.
Антропологічні виміри філософських досліджень
Anthropological measurements of philosophical research
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
філософські
спеціальності – 033
15.03.2019 «А»
-
+
http://ampr.diit.edu.ua/
10.
Банки і системи банку
Banks and bank systems
 
ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
економічні (08.00.02, 08.00.03, 08.00.04, 08.00.08, 08.00.09)
спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281
07.11.2018 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/21100407655
 Q4
-
https://businessperspectives.org/
journals/banks-and-bank-systems#ua-
general-information
11.
Вісник зоології.
Вестник зоологии
Vestnik Zoologii
Національна академія наук України, Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України
біологічні
спеціальності – 091
15.03.2019 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/17900156725
 Q4
-
http://www.v-zool.kiev.ua/
12.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченка. Геология
Bulletin ofTarasShevchenkoNationalUniversityof Kyiv. Geology
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
геологічні
спеціальність – 103
18.12.2018 «А»
-
+
http://geolvisnyk.univ.kiev.ua/
13.
Гідробіологічний журнал
Гидробиологический журнал
Hydrobiological journal
Національна академія наук України, Інститут гідробіології НАН України
біологія
спеціальності – 091 
15.03.2019 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/15169
 Q4
-
http://www.begellhouse.com/
ru/journals/hydrobiological-journal.html
14.
Електротехніка і електромеханіка Электротехника и электромеханика
Electrical engineering & Electromechanics 
Національний технічний університет «ХПІ», ДУ «Інститут технічних проблем магнетизму НАН України»
технічні (05.09.01, 05.09.03, 05.09.05, 05.09.12, 05.09.13, 05.14.02)
спеціальність – 141
18.12.2018 «А»
-
+
http://eie.khpi.edu.ua/
15.
Журнал з геології, географії та екології
Журнал по геологии, географии и экологии
Journal of Geology, Geography and Geoecology
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
геологічні
спеціальності – 103, 106
 
18.12.2018 «А»
-
+
https://geology-dnu.dp.ua/
index.php/GG/issue/archive
16.
Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії
Журнал математической физики анализа геометрии
Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry
Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України
фізико-математичні
спеціальність – 111
 
18.12.2018 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/21100255536
 Q4
+
Q4
 
https://jmag.ilt.kharkiv.ua/
17.
Журнал фізичних досліджень
Journal of Physical Studies
 
Львівський національний університет імені Івана Франка
фізико-математичні (фізика та астрономія)
спеціальності – 104, 105, 134, 143
07.11.2018 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/145506
 Q4
+
http://physics.lnu.edu.ua/
jps/index_ua.html
18.
Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації
Инвестиционный менеджмент и финансовые инновации
Investment Management & Financial In-vations
ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
економічні (08.00.02, 08.00.08, 08.00.09)
спеціальності – 051, 071, 072, 076
07.11.2018 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/19700182325
 Q4
-
https://businessperspectives.org/
journals/investment-management-
and-financial-in-vations#ua-general-information
19.
Карпатські математичні публікації
Карпатские математические публикации
Carpathian mathematical publications
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
фізико-математичні (01.01.00)
спеціальності – 111, 113
15.03.2019 «А»
-
+
http://journals.pu.if.ua/index.php/cmp
20.
Кібернетика та системний аналіз
Кибернетика и системный анализ
Cybernetics and Systems Analysis
Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
фізико-математичні
технічні
спеціальності –113, 121, 132
15.03.2019 «А»
https://www.scopus.com/sourceid/12933
 Q3
+
http://www.kibernetika.org/aboutRU.html
ISSN 1019-5262 (Kibernetika i sistemnyj analiz, print)
https://link.springer.com/journal/10559
ISSN: 1060-0396 (Print) 1573-8337 (Online)
21.
Кінематика і фізика небесних тіл
Кинематика и физика небесных тел
Kinematics and physics of celestial bodies
Національна академія наук України,
Головна астрономічна обсерваторія
 
фізико-математичні
спеціальності – 104
 
15.03.2019 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/19700173017
 Q3
+
http://pleiades.online/ru/journal/kinphys/
22.
Математичні методи та фізико-механічні поля.
Journal of Mathematical Sciences
 
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України
фізико-математичні (01.01.00, 01.02.00)
спеціальності – 111, 113
15.03.2019 «А»
https://www.scopus.com/sourceid/130128
 Q4
-
https://www.springer.com/
mathematics/journal/10958?
cm_mmc=sgw-_-ps-_-journal-_-10958
23.
Международный научный журнал «Прикладная механика»
Міжнародний науковий журнал
«Прикладна механіка»
International Applied Mechanics
Національна академія наук України, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
фізико-математичні
(01.02.00, 01.01.00)
технічні (05.02.09, 01.02.04)
спеціальності – 111, 113, 132
15.03.2019 «А»
https://www.scopus.com/sourceid/21095
 Q4
+
Q1
http://pm.inmech.kiev.ua//
https://www.springer.com/
physics/classical+continuum+
physics/journal/10778?cm_
mmc=sgw-_-ps-_-journal-_-10778
24.
Методи та об’єкти хімічного аналізу
Methods and objects of chemical analysis
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
хімічні (02.00.02) 
спеціальності 102
16.07.2018 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/21100855909
+
http://www.moca.net.ua/ua/
25.
Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми керування та інформатики»
Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики»
International Scientific Technical Journal «Problems of Control and Informatics» ISSN: 0572-2691
Journal of Automation and Information Sciences ISSN Print: 1064-2315
ISSN Online: 2163-9337  
Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, Інститут космічних досліджень НАН України та Національного космічного агентства України
фізико-математичні
технічні
спеціальності – 113, 122, 123, 124, 125, 151
15.03.2019 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/98007
https://www.scopus.com/sourceid/25497
 Q4 
+
Q4
http://resources.ukrintei.ua/
refer/view/5b1925e27847426a2d0ab473
http://inform.icybcluster.org.ua/home-3
http://www.begellhouse.com/ru/
journals/automation-and-information-sciences.html 
 
26.
Наука та інновації
Наука и инновации
Science and In-vation 
Національна академія наук України
економічні (08.00.01, 08.00.02, 08.00.03, 08.00.04, 08.00.05, 08.00.06, 08.00.07, 08.00.08, 08.00.09, 08.00.10, 08.00.11, 21.04.01, 21.04.02)
спеціальності 051, 071, 072, 073, 075, 076, 232, 241, 281, 292
24.05.2018 «А»
-
+
http://www.scinn.org.ua/ua
27.
Нейрофізіологія
Нейрофизиология
Neurophysiology 
Національна академія наук України, Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця
біологія
спеціальності – 091
15.03.2019 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/17992
 Q4
Q4
+
https://www.springer.com/
biomed/neuroscience/journal/
11062?cm_mmc=sgw-_-ps-_-journal-_-11062
 http://biph.kiev.ua/
uk/%D0%96%D1%83%D1%80%
D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8 
 
28.
Нелінійні коливання.
Нелинейные колебания.
-nlinear oscillations
Journal of Mathematical Sciences
Інститут математики Національної академії наук України
фізико-математичні (01.01.01-01.01.10, 01.02.01, 01.02.04, 01.02.05, 01.05.02)
спеціальності – 111, 113
15.03.2019 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/144634
https://www.scopus.com/
sourceid/130128
 Q4
 
+
Q4
https://www.imath.kiev.ua/~-sc/web/index.php
 https://link.springer.com/journal/11072
 https://www.springer.com/
mathematics/journal/10958?
cm_mmc=sgw-_-ps-_-journal-_-10958
 
29.
Офтальмологічний журнал
Офтальмологический журнал
Journal of Ophthalmology (Ukraine)
ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України», Товариство офтальмологів України
медичні (14.01.18)
спеціальність 222
 
24.05.2018 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/14582?origin=sbrowse#tabs=0
 Q2
+
Q4
 
http://www.ozhurnal.com/
30.
Питання хімії та хімічної технології
Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekh-logii
Вопросы химии и химической технологии
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
спеціальності 102, 161
16.07.2018 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/21100825292
 Q4
-
http://www.vhht.dp.ua/
31.
Порошкова металургія
Порошковая металлургия
Powder Metallurgy 
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
хімічні
технічні
спеціальності – 102, 132
15.03.2019 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/27885
 Q2
+
Q3
 
http://www.materials.kiev.ua/
science/edition_view.jsp?id=1
https://www.tandfonline.com/toc/ypom20/current 
32.
Проблеми ендокринної патології
Problemi Endokrin-i Patologii
Проблемы эндокринной патологии
Національна академія медичних наук України, МОЗ України, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського Національної академії медичних наук України»
медичні
спеціальність – 222
 
18.12.2018 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/21100860142
-
https://www.jpep.endocri-logy.org.ua/
33.
Проблеми і перспективи менеджменту
Problems and Perspectives in Management
 
ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
економічні (08.00.02, 08.00.03, 08.00.04, 08.00.05, 08.00.06, 08.00.07)
спеціальності – 051, 073, 075, 076, 281
07.11.2018 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/19700170105
 Q4
-
https://businessperspectives.org/
journals/problems-and-perspectives-
in-management?category_id=30
34.
Проблеми кріобіології і кріомедицини
Проблемы криобиологии и криомедицины
Problems of Cryobiology and Cryomedicine
Національна академія наук України, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
біологічні (03.00.19)
медичні (14.01.35)
спеціальності 091, 222
16.07.2018 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/21100774702
 Q4
-
http://cryo.org.ua/journal/
index.php/probl-cryobiol-cryomed
35.
Проблеми міцності
Проблемы прочности
Strength of Materials
 
Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України, Національна академія наук України
технічні
спеціальності – 131, 132
15.03.2019 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/17968
 Q3
+
Q4
http://ipp.kiev.ua/institute/6_rus.htm
 https://link.springer.com/journal/11223
 
36.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології
Problems of radiation medicine and radiobiology
ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»
біологічні
спеціальність – 091
медичні
спеціальність - 222 
07.11.2018 «А»
18.12.2018 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/21100371975
 Q4
-
http://www.radiationproblems.org.ua/home.html
37.
Сверхтвердые материалы
Надтверді матеріали/Journal of superhard materials
 
Національна академія наук України, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
фізико-математичні
технічні
спеціальності – 105, 132
15.03.2019 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/17600154901
 Q3
+
Q4
 
http://www.ism.kiev.ua/stm/
38.
Східно-Європейський журнал передових технологій
Восточно-Европейский журнал передовых технологий
Eastern-European Journal ofEnterpriseTech-logies
Український державний університет залізничного транспорту, ПП «Технологічний центр»
технічні (05.02.00, 05.05.00)
спеціальності – 031, 132, 133
15.03.2019 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/21100450083?origin=sbrowse
 Q3
-
http://journals.uran.ua/eejet
 http://jet.com.ua/uk 
 
39.
Східноєвропейський історичний вісник (East European Historical Bulletin)
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
історичні
спеціальності – 032
15.03.2019 «А»
-
-
http://eehb.dspu.edu.ua/
40.
Теоретична й експериментальна хімія
Теоретическая и экспериментальная химия
Theoretical and Experimental Chemistry
Національна академія наук України, Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України
хімічні
спеціальності – 102
 
15.03.2019 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/21969
 Q3
 
+
Q4
 
http://www.inphyschem-nas.
kiev.ua/ua/magazine
 https://www.springer.com/
chemistry/journal/11237?
cm_mmc=sgw-_-ps-_-journal-_-11237
 
41.
Технічна електродинаміка
Техническая электродинамика
Technical Electrodynamics 
 
Інститут електродинаміки НАН України
технічні (05.09.01, 05.09.03, 05.09.05, 05.09.12, 05.09.13, 05.11.05, 05.13.05, 05.14.02)
спеціальності 141, 123, 152
24.05.2018 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/21100207636
Q3
 
-
http://techned.org.ua/
 http://www.journalindicators.com/
indicators/journal/21100207636
 
42.
Український журнал фізичної оптики
Ukrainian journal of physical optics
Інститут фізичної оптики імені О.Г. Влоха
фізико-математичні (01.04.00)
спеціальності – 104, 105
07.11.2018 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/11400153315
 Q4
 
+
Q4
 
http://www.ifo.lviv.ua/
journal/index.html
 https://jicindex.com/
journals/ukrainian-jour-l-of-physical-optics
 
43.
Український математичний вісник
Украинский математический вестник.
Ukrainian Mathematical Bulletin
Journal of Mathematical Sciences 
Інститут математики НАН України,
Інститут прикладної математики і механіки НАН України,
Українське математичне товариство
фізико-математичні (01.01.00)
спеціальності – 111
15.03.2019 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/130128
 Q4
-
https://sites.google.com/
view/ukrainianmb
 http://dspace.nbuv.gov.ua/
handle/123456789/10941
 http://iamm.su/journals/j879/#null
 https://link.springer.com/journal/10958 
44.
Український математичний журнал
Украинский математический журнал
Ukrainian Mathematical Journal
Національна академія наук України, Інститут математики НАН України
фізико-математичні (01.01.00, 01.02.00, 01.05.02)
спеціальності – 111, 112, 113
18.12.2018 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/130147
 Q4
 
+
Q4
 
http://umj.imath.kiev.ua/
 https://link.springer.com/journal/11253
 
45.
Український фізичний журнал
Украинский физический журнал
Ukrainian journal of physics 
Національна академія наук України, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
фізико-математичні (01.04.00)
спеціальності – 104, 105
07.11.2018 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/12000154541
 Q4 
+
http://archive.ujp.bitp.kiev.ua/
index.php?lang=uk&item=a
 https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp
 
46.
Фізика конденсованих систем
Condensed Matter Physics
 
Інститут фізики конденсованих систем НАН України
фізико-математичні (група спеціаль-ностей 01.04.00)
спеціальності 104, 105 
24.05.2018 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/4400151401
 Q3
+
Q4
 
http://www.icmp.lviv.ua/journal/
47.
Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка.
Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics
 
Національна академія наук України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України
технічні (05.27.01, 05.27.02, 05.27.06, 05.09.07, 05.09.12, 05.12.02-05.12.20, 05.13.05, 05.11.00, 05.02.01)
фізико-математичні (01.04.00)
спеціальності – 104, 105, 123, 132, 141, 151, 152, 171, 172
15.03.2019 «А»
-
+
http://journal-spqeo.org.ua/ 
48.
Фізика низьких температур
Физика низких температур
Fizika Nizkikh Temperatur / Low temperature Physics 
Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України
фізико-математичні
спеціальності – 104, 105
15.03.2019 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/13789
 Q3 
+
Q4
 
https://fnt.ilt.kharkiv.ua/
 https://aip.scitation.org/journal/ltp 
49.
Фізико-хімічна механіка матеріалів /Materials Science
Національна академія наук України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
фізико-математичні
(01.02.00)
технічні (05.02.01, 05.02.10)
спеціальності –113, 131, 132
15.03.2019 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/17804
 Q4
 
+
Q4
 
http://www.ipm.lviv.ua/pcmm/
 https://www.springer.com/
materials/journal/11003?cm_
mmc=sgw-_-ps-_-journal-_-11003
 
50.
Функціональні матеріали
Функциональные материалы
Functional materials
НАН України, Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України
хімічні, фізико-математичні, технічні
спеціальності – 102, 104, 105,132, 161
18.12.2018 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/19900193628
 Q3
+
http://functmaterials.org.ua/
51.
Цитологія і генетика
Цитология и генетика
Cytology and Genetics
 
Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України
біологічні
спеціальності – 091
15.03.2019 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/21100829278
https://www.scopus.com/
sourceid/19061
 Q4
+
Q4
 
http://www.cytgen.com/
 https://link.springer.com/
journal/volumesAndIssues/11956
 
52.
Ядерна фізика та енергетика/Nuclear Physics and Atomic Energy
Інститут ядерних досліджень НАН України
фізико-математичні (01.04.00), біологічні (03.00.01), технічні (05.14.00)
спеціальності – 104, 105, 143, 091
07.11.2018 «А»
https://www.scopus.com/
sourceid/11700154705
 Q4
+
http://jnpae.kinr.kiev.ua/
about.html