Інформація для редакторів наукових фахових видань ХДУ

Оновлено: 28.02.2019

Отримання цифрових ідентифікаторів DOI

Оновлено: 12.04.2019

Для отримання цифрових ідентифікаторів DOI для наукових періодичних видань університету необхідно оформити замовлення, яке подається до Наукової бібліотеки в друкованому та електронному вигляді. Електронне замовлення надсилати на адресу ().

ЗРАЗОК_Замовлення на отримання цифрових ідентифікаторів DOI.

Для отримання цифрових ідентифікаторів DOI поточних чисел журналів необхідно звернутись до Наукової бібліотеки університету в інформаційно-бібліографічний відділ.

Контакти: Блінова Оксана Миколаївна. тел. 293.

Після надання науковим виданням грифа вченої ради ХДУ необхідно заповнити таблицю та надіслати на адресу ().

 

Приклад оформлення наукової статті для списку літератури, якій присвоєно цифровий ідентифікатор DOI:

Скуратовська Д.В. Ways ti improve management costs // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" - 2016 -№ 6. DOI 10.21267/IN.2016.6.2294

Стандарти України

Оновлено: 14.02.2019