Історична довідка

Оновлено: 16.02.2017

Бібліотека Херсонського державного університету підпорядкована Міністерству освіти і науки України. Пріоритетним напрямком в роботі бібліотеки є: інформаційне супроводження навчальних програм, забезпечення літературою навчально-виховного процесу і наукових досліджень, формування особистості громадянина своєї держави.

Заснована в 1917 р. на базі фондів евакуйованого Юр’ївського учительского інституту (м. Тарту). Фонд бібліотеки складав близько 1000 примірників. На сьогодні бібліотечний фонд багатогалузевий, загальна кількість близько 500000 документів українською, російською, англійською, болгарською, іспанською, італійською, німецькою, польською, французькою мовами, зокрема: 320813 книг, 65350 періодичних видань, 303078 іноземних видань, 330 державних стандартів, 1415 випускних робіт, 102 дисертації, 508 авторефератів, 70 дисків грамплатівок, 140 магнітних носія. Бібліотечний фонд комплектується літературою з питань психології, педагогіки, природознавства, філософії, історії, мистецтва, мовознавства, літературознавства, художньої літератури, суспільно-політичних наук. Представлені наукові роботи викладачів університету, краєзнавчі матеріали, дипломні роботи студентів, магістерські дисертації.

У фонді рідкісних видань зберігається 1846 документів 19-20 ст. (з 1846–1945 рр.). Зокрема «Велика дидактика» Я.А. Коменського (1896 р.). Бібліотека здійснює книжковий обмін з Білоруським державним університетом та провідними університетами України.

Фонд бібліотеки відображено в системі каталогів і картотек. 

Обслуговування читачів здійснюється трьома абонементами: навчальної літератури, наукової та художньої літератури, п’ятьма галузевими читальними залами. Кількість читачів за єдиним читацьким квитком 10300 читачів.

Щорічно бібліотекою видається близько 770000 прим. видань та 21000 бібліографічних довідок. Невід’ємною складовою частиною діяльності бібліотеки є науково – бібліографічна робота. Провідними спеціалістами бібліотеки видаються тематичні бібліографічні покажчики та бібліографічний покажчик Наукових праць викладачів університету (один раз в п’ять років) (1917-1991 рр.) (1993), (1992-1996 рр.) (1997). Вийшов з друку покажчик присвячений 85-річчю, 90-річчю заснування університету. Бібліотека проводить заняття для студентів всіх форм навчання з основ бібліотечно-бібліографічних знань, формує у читачів культуру пошуку і сприйняття інформації.

Загальна площа бібліотеки становить 1289 кв. м, кількість місць в читальних залах – 356. В бібліотеці університету створені всі умови для якісного обслуговування студентів, аспірантів та професорсько-викладацького складу. До послуг читачів доступ до мережі Internet. Бібліотека працює без вихідних.

Бібліотека – член Української бібліотечної асоціації. З 2001 року на бібліотеку університету наказом Міністерства освіти і науки України покладено обов’язки обласного методичного центру бібліотек вищих навчальних закладів м. Херсона державної форми власності. На сьогодні в колективі бібліотеки працюють 43 осіб, серед яких 14 співробітників – випускники п’яти факультетів університету. Колектив бібліотеки зберігає та примножує традиції університету і вважає основною метою своєї діяльності сприяння навчальному процесу, поліпшення книгозабезпеченості студентів, виховання молоді на традиціях світової та української культури.