Академічна доброчесність (антиплагіат)

Оновлено: 03.03.2020

Наукова бібліотека Херсонського державного університету долучилась до процесу академічної доброчесності, запобігання проявам шахрайства у сфері освіти та науки. 

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

ЯК ПІДТРИМАТИ АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ - МОН надіслало ЗВО відповідні рекомендації та глосарій.

МОН надало рекомендації з виявлення плагіату Міністерством освіти і науки розроблені рекомендації із запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах, зокрема, авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо.

Проект Української бібліотечної асоціації «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» започаткований за підтримки Посольства США в Україні. Він спрямований на включення бібліотек у процес формування в суспільстві культури академічної доброчесності, запобігання проявам шахрайства, плагіату, корупції у сфері освіти та науки, зокрема, в школах і університетах.

 

Наукова бібліотека ХДУ здійснює перевірку на виявлення збігів/ідентичності/схожості в текстах засобами перевірки на плагіат Unicheck

Безкоштовна перевірка кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до регламенту процесів після надсилання з корпоративної електронної скриньки помічником декану із забезпечення якості освіти на корпоративну електронну адресу помічника директорки Наукової бібліотеки із забезпечення якості освіти.

Самостійна перевірка кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти. ДИВІТЬСЯ ІНСТРУКЦІЮ. Інформацію про промокод можна отримати у помічника декана із забезпечення якості освіти вашого факультету.

 

UNICHEK (раніше UNPLAG) ― це сервіс з перевірки робіт на ознаки плагіату, який вчасно надає підтримку своїм користувачам та може адаптувати систему відповідно до потреб освітніх закладів.

Створений українськими розробниками у 2014, він може використовуватись онлайн або інтегруватись з навчальними системами ЗВО (так звані learning management systems). Серед них – Moodle, Canvas, Blackboard, Schoology, Google Classroom та інші. Наразі сервісом користуються більш ніж 50 українських університетів. Навчальні заклади США, Іспанії, Бельгії та інших країн світу також перевіряють роботи з Unicheck.

Які переваги має сервіс? Серед найвагоміших – зручний функціонал; можливість порівнювати роботи з інтернет-джерелами, власною академічною базою закладу та усіма документами в його обліковому записі; здійснення пошуку в роботах, що написані українською, англійською, французькою та багатьма іншими мовами.

З повним описом можливостей сервісу можна ознайомитись за посиланням.

З будь-яких питань щодо Unicheck, будь ласка, звертайтесь за адресами:    або  

Cлідкуйте за новинами на сторінці Unicheck у Facebook: https://www.facebook.com/UnicheckUa/ 

 ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

  1. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених [Електронний ресурс] : кол. монографія / [за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової]. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 169 с.
  2. Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат: інформаційний огляд / автори-укладачі: А. Р. Вергун, Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CDROM). – 36 с.
  3. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т.В.Фінікова, А.Є.Артюхова – К.; Таксон, 2016. – 234 с.
  4. Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ : методичні поради / автори-укладачі: Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 39 с.
  5. Основи формування культури академічної доброчесності в бібліотеці : інформаційний огляд / автори-укладачі : Якуніна Н. В., Чинюк А. А., Руденко Я. В. ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. О. Сербін ; Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 41 с.
  6. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності [Електронний ресурс] / упоряд. : В. Бахрушин, Є. Ніколаєв.