Перелік орієнтованих питань, що виносяться на атестацію працівників Наукової бібліотеки ХДУ

Оновлено: 20.09.2019

І. Загальні питання 

Які документи регламентують роботу бібліотеки ЗВО?

В яких документах визначається статус бібліотек, правові та організаційні засади діяльності бібліотек і бібліотечної справи в Україні?

Які фахові періодичні видання з бібліотечної справи ви знаєте, якими користуєтесь?

З якими підрозділами бібліотеки та університету співпрацює ваш відділ?

Які ваші основні завдання та обов`язки відповідно до посадової інструкції?

Назвіть кількісні показники роботи бібліотеки.

Назвіть характерні особливості Наукової бібліотеки університету, які відзначають її від бібліотек інших закладів вищої освіти.

Які бази даних власної генерації Наукової бібліотеки мають міжнародну реєстрацію?

Що таке електронний архів відкритого доступу?

Яку інформацію користувач може отримати з вебсторінки Наукової бібліотеки?

Доступ до яких інформаційних баз даних мають читачі Наукової бібліотеки? Яким чином?

Яка система перевірки збігів/ідентичності текстів використовується в Науковій бібліотеці університету.

Які канали використовує Наукова бібліотека для поширення інформації?

ІІ. Відділ комплектування та наукової обробки документів

За якими критеріями відбувається комплектування фонду?

Які джерела комплектування використовуються при формуванні інформаційно-документальних ресурсів Наукової бібліотеки?

Які види та форми обліку бібліотечного фонду ви знаєте?

Назвіть терміни зберігання облікових документів. Який шлях проходить документ у відділі комплектування та наукової обробки документів?

Які універсальні системи класифікації використовуються при систематизації літератури?

Що таке бібліографічний запис?

Що таке бібліографічний опис документів? Назвіть основні елементи бібліографічного опису.

Яка різниця між бібліографічним описом і бібліографічним записом? 

ІІІ. Інформаційно-бібліографічний відділ

Які каталоги та картотеки створюють довідково-пошуковий апарат Наукової бібліотеки?

Як здійснюється інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування користувачів?

Які види довідок виконує інформаційно-бібліографічний відділ?

Інноваційні види роботи в інформаційно-бібліографічній діяльності.

Які основні складники науково-бібліографічної роботи?

Що таке бібліографічний запис?

Що таке бібліографічний опис документів? Назвіть основні елементи бібліографічного опису.

Яка різниця між бібліографічним описом і бібліографічним записом?

Які показники впливовості періодичного видання ви знаєте?

Для чого використовують міжнародний цифровий ідентифікатор (DOI)? 

ІV. Відділ обслуговування 

Як організовано обслуговування користувача на абонементі видавання Наукової бібліотеки університету?

Як організовано обслуговування користувача в читальних залах Наукової бібліотеки університету?

Які методи роботи з читацькою заборгованістю ви використовуєте?

Як здійснюється обслуговування користувачів рідкісними та цінними виданнями, довідковою літературою, документами великого формату, неопублікованими документами?

Які форми і методи індивідуальної та масової роботи з читачами?

Які форми і методи використовуються при організації та проведенні культурно-просвітницької роботи в Науковій бібліотеці?

Загальна характеристика фондів пункту видавання. 

V. Відділ зберігання фондів

 

В яких випадках здійснюється позапланова перевірка бібліотечного фонду?

Які форми і методи застосовуються при організації та збереженні бібліотечного фонду?

Як забезпечується збереження допоміжного фонду читальної зали?

Назвіть причини списання документів з бібліотечного фонду.

Як проводиться інвентаризація бібліотечних фондів Наукової бібліотеки.