Первинна профспілкова організація студентів

Оновлено: 16.05.2012

 

Первинна профспілкова організація студентів Херсонського державного університету - це потужна, самостійна організація, одна із найбільших в місті та області. На профспілковому обліку стоїть близько 4000 студентів, аспірантів та докторантів університету, поточна робота проводиться через одинадцять профспілкових бюро (по одному в кожному інституті та факультеті, та одне в аспірантурі та докторантурі).

Мета діяльності первинної профспілкової організації студентів ХДУ полягає у здійсненні представництва та захисту соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. У своїй діяльності первинна профспілкова організація студентів ХДУ керується Конституцією України, Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", законодавством України, Статутом Профспілки працівників освіти і науки України, Положенням про первинну профспілкову організацію студентів Херсонського державного університету, рішеннями вищестоящих профспілкових органів.

Первинна профспілкова організація студентів Херсонського державного університету, є добровільною неприбутковою громадською організацією, яка об'єднує на добровільних засадах осіб, які навчаються в ХДУ. Первинна профспілкова організація студентів ХДУ - це організаційна ланка профспілки працівників освіти і науки України, яка, в свою чергу, на добровільних засадах входить до Федерації профспілок України. Первинна профспілкова організація студентів здійснює свої повноваження через обраний нею орган - профспілковий комітет студентів ХДУ, який складався з делегованих та обраних осіб. Основними напрямками роботи профспілкового комітету:

  •  забезпечення і захист законних прав та інтересів студентів;
  •  контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, житлово-побутовими умовами, оперативне реагування на їх порушення;
  •  організація і проведення оздоровлення та відпочинку,
  •  працевлаштування студентської молоді,
  •  надання інформаційної допомоги за питаннями і проблемами студентів,
  •  організація та проведення культурно-масової та спортивно масової роботи,
  •  підтримка обдарованої студентської молоді.

Загальне керівництво діяльністю профспілкового комітету студентів: Вишневський Андрій Павлович Голова профспілкового комітету студентів ХДУ (кім. 262, тел. (0552) 32-67-16, emаil:  

сайт :profkom.ks.ua