Основні напрями роботи

Оновлено: 12.02.2020

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ ХДУ

Організаційна робота:

● забезпечення статутної діяльності Первинної профспілкової організації студентів ХДУ;

● організація та сприяння роботи профспілкових бюро факультетів;

● ведення профспілкової документації;

● проведення профспілкових зборів, конференцій, засідань;

 ● організація та контроль роботи профспілкових бюро факультетів університету;

 ●контроль та створення інформації для всіх профспілкових стендів в університеті;

● всі питання, пов'язані з роботою профспілкової організації в університеті;

● проведення навчання профспілкового активу університету;

Робота по захисту прав студентів:

●Представництво прав й інтересів студентів перед адміністрацією університету, органами влади та іншими організаціями;

● контроль за використанням коштів стипендіального фонду та своєчасною виплатою стипендій;

● облік та опіка соціально-незахищених категорій студентів;

 ●оформлення усіх видів матеріальної допомоги та заохочень  в університеті;

● сприяння та контроль питань, пов'язаних з освітнім процесом студентів в університеті;

● контроль за дотриманням правил торгівлі та санітарного стану пунктів громадського харчування на території університету;

                                                                                                        Житлово-побутова робота:

● робота з щодо оформлення мешканцями студмістечка субсидії на оплату житлово-комунальних послуг;

● робота у комісії університету з питань поселення студентів у гуртожитки;

 ●контроль за діяльністю адміністрації студмістечка по забезпеченню належних житлових умов проживання студентів;

Оздоровлення та відпочинок:

 ● організація зимового та літнього оздоровлення студентів ХДУ;

● сприяння розвитку СОТ “Буревісник”, використання її у якості бази для проведення загальноуніверситетських та профспілкових заходів.

Члени профспілки мають право:

● на представництво, здійснення та захист профспілкою їх прав та інтересів;

● на правовий захист, консультативну допомогу у вирішенні питань та проблем, що стосуються студентського життя;

● на участь у акціях та заходах, які проводить профспілка;

● обирати і бути обраним до профспілкових органів усіх рівнів;

на одержання путівок на зимове або літнє оздоровлення;

● матеріальної допомоги на підставі рішення профспілкового комітету ХДУ.