Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами

Оновлено: 30.07.2020

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ТА РОБОТИ З ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ


НА БАЗІ ЦЕНТРУ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ТА РОБОТИ З ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ РОЗПОЧИНАЮТЬ СВОЮ РОБОТУ


ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ З 01 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ 

 

(впродовж семестру триває донабір у групи)

Прийом документів з 03.08.2020 року

Чекаємо вас та ваших дітей з 8:30-16:00

Якість та доступність гарантуємо!

За більш детальною інформацією звертатися за тел. +38099-718-29-07 або +38067-131-76-41

 

 Керівник Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами – кандидат юридичних наук, доцент Олена Борідько

Структурними підрозділами Центру є:

1. Підготовче відділення для громадян України:

• «cпецкласи»;

• заочне відділення.

 

2. Відділення по роботі з іноземними громадянами:

• підготовче відділення для іноземних громадян;

• відділення по роботі зі студентами – громадянами іноземних держав.

 

3. Центр іноземних мов «Іноземні мови для всіх».

 

Керівник Центру

Основними напрямами діяльності Центру є:

- профорієнтаційна робота серед учнів загальноосвітніх шкіл, студентів коледжів, училищ, інститутів, університетів, випускників навчальних закладів і населення міста та області з метою залучення на навчання до підготовчого відділення для громадян України Центру (підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання) та до Центру ім міжнародної освіти, посольствами, консульствами, представництвами зарубіжних країн та іншими установами, організаціями з питань вступу і навчання у ХДУ іноземців;

- набір на навчання іноземних громадян до підготовчого відділення Центру та до університету;

- оформлення відповідних документів для видачі Державною міграційної службою України слухачам і студентам-іноземцям, які навчаються у ХДУ документів на право законного перебування на території України;

- організація освітнього процесу на підготовчому відділенні для іноземних громадян Центру;

- організація та проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою;

- організація та проведення іспиту з володіння державною мовою або її розуміння в обсязі достатньому для спілкування для іноземців, які звертаються до Державної міграційної служби України з клопотанням про прийняття до громадянства України тощо.

Діяльність Центру здійснюють: провідний фахівець підготовчого відділення для громадян України Сягровець І.П., провідний фахівець підготовчого відділення для громадян України Порхун О.В. та провідний фахівець підготовчого відділення для іноземних громадян Гончарова В.В.

ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
ТА РОБОТИ З ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ ПРОПОНУЄ:

учням 8-11 класів загальноосвітніх шкіл, студентам коледжів, училищ та випускникам навчальних закладів 

-        ПІДГОТОВКУ ДО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ з усіх предметів;

-        ПІДГОТОВКА ДО ВСТУПУ НА МАГІСТРАТУРУ;

-        ПІДГОТОВКА ДО ДПА;

-        ПІДГОТОВКУ ДО СКЛАДАННЯ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ з фізичної культури, музики, образотворчого мистецтва, хореографії та журналістики.

ГАРАНТУЄМО:

- проведення занять з підготовки до вступу у заклади вищої освіти України з висококваліфікованим та досвідченим професорсько-викладацьким складом Херсонського державного університету;

- підвищення освітнього рівня;

- адаптацію до навчання у закладах вищої освіти України;

- індивідуальний підхід;

- тренінги з написання тестових завдань;

- доступні ціни.

 Період навчання 8 місяців.

Згідно умов прийому до закладів вищої освіти України 2019 року слухачам Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами додаються бали за результатами підсумкового екзаменаційного тестування для вступу на навчання на природничо-математичні та інженерно-технологічні спеціальності. 

ЦЕНТР ІНОЗЕМНИХ МОВ

«ІНОЗЕМНІ МОВИ ДЛЯ ВСІХ»

ПРОПОНУЄ

учням загальноосвітніх шкіл, студентам, випускникам навчальних закладів, а також усім хто бажає вивчати мови

ВИВЧЕННЯ МОВ:

Ділової української

Іспанської

Польської

Англійської

Французької  

Турецької  

Німецької

Персидської

Російської

ГАРАНТУЄМО:

- якість освіти, що забезпечується висококваліфікованим і досвідченим професорсько-викладацьким складом Херсонського державного університету;

- підвищення рівня володіння іноземними мовами;

- індивідуальний підхід;

- доступні ціни.

Перелік документів для вступу на підготовче відділення для громадян України:

  1. Копія паспорта майбутнього слухача (стор. 1, 2, 11), у разі, якщо майбутній слухач за віком менше 16 років – копія свідоцтва про народження;

  2. копія картки платника податків майбутнього слухача;

  3. копія паспорта та ідентифікаційного номера особи, що укладає договір (одного з батьків);

  4. заява на ім’я ректора;

  5. договір про надання освітніх послуг Центром довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами;

  6. папка картонна біла на зав’язках.

 Перелік документів для вступу на навчання у Центр іноземних мов «Іноземні мови для всіх»:

 1.    Копія паспорта майбутнього слухача (стор. 1, 2, 11), у разі, якщо майбутній слухач за віком менше 16 років – копія свідоцтва про народження  та копія паспорта та ідентифікаційного номера особи, що укладає договір;

 2.    копія картки платника податків майбутнього слухача;

 3.    заява на ім’я ректора;

 4.    договір про надання освітніх послуг Центром довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами;

 5.    папка картонна біла на зав’язках.

Графік роботи Центру:  понеділок – четвер з 8.30 до 17.15, п’ятниця з 8.30 до 16.00.

Початок занять з 01 вересня 2020 року (впродовж семестру триває донабір у групи)

НАЙКРАЩЕ ДЛЯ НАЙКРАЩИХ!

Адреса: м. Херсон, вул. Університетська 27 (каб. 117),  тел.: +38099-718-29-07 або +38067-131-76-41

Наша сторінка на Фейсбук  https://www.facebook.com/profile.php?id=100051978857128

Рішення ДАК від 30.06.11р., протокол №88

Ліц. МОНУ АЕ №285884/15.01.14

Новий Модуль Документ

Оновлено: 05.08.2020

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ ректора Херсонського державного

університету

від 27.12.2016  № 848-Д

 

Положення

про Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами

Херсонського державного університету

 

1. Загальні положення

1.1. Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами Херсонського державного університету (далі – Центр) є структурним підрозділом університету (далі – ХДУ), основними завданнями якого є:

- агітаційна та профорієнтаційна робота серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів та молоді, яка має повну середню освіту, ОКР «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», іноземних громадян підготовка й залучення їх до вступу до вишів України;

- популяризація освітніх послуг ХДУ;

- підготовка до друку та розміщення рекламних матеріалів про Центр (інформаційно-рекламних листівок, буклетів, плакатів, довідників тощо);

- організація та здійснення взаємодії з Приймальною комісією, гуманітарним відділом, навчальним відділом та іншими структурними підрозділами ХДУ, Херсонським академічним ліцеєм ім. О.В. Мішукова Херсонської міської ради при ХДУ, Херсонським регіональним центром оцінювання якості освіти, Комунальним вищим навчальним закладом «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, Українським державним центром міжнародної освіти, посольствами, консульствами, представництвами зарубіжних країн і партнерами, які здійснюють добір іноземців на території закордонних держав, іншими установами, підприємствами, організаціями з питань вступу громадян України й іноземних громадян на підготовче відділення Центру, Центр іноземних мов «Іноземні мови для всіх» та до університету;

- участь у проведенні днів відкритих дверей в університеті, ярмарок професій, у тому числі, за сприяння Центрів зайнятості населення;

- довузівська підготовка громадян України;

- виявлення обдарованої молоді з метою залучення її до вступу в університет завдяки різним формам довузівської підготовки;

- набір іноземних громадян для навчання на підготовчому відділенні (підготовка до вступу за акредитованими спеціальностями ВНЗ України), організаційне забезпечення їх навчально-виховного процесу;

- набір іноземних громадян для навчання у ХДУ;

- співпраця з Державною Міграційною Службою (далі – ДМС) з питань законності перебування іноземних громадян в Україні;

- підготовка та супроводження документів для проставляння апостилю на освітніх документах та процедури визнання в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав;

- забезпечення функціонування сторінки Центру на сайті ХДУ;

- інші додаткові освітні послуги.

1.2. У своїй діяльності Центр керується Законом України «Про вищу освіту», Постановами Кабінету Міністрів України, наказами та інструктивними листами Міністерства освіти і науки України, чинними нормативно-правовими актами з питань організації навчання громадян України та іноземних громадян і перебування останніх в Україні, Статутом ХДУ, наказами ректора університету, рішеннями вченої ради університету, цим Положенням, іншими законодавчими та нормативними документами з питань освіти, рішеннями, що мають чинність в університеті.

1.3. Центр підпорядковується ректорові університету або особі, яка його замінює, оперативно з питань освітнього процесу – проректору з навчальної та науково-педагогічної роботи ХДУ.

1.4. Структуру Центру визначає ректор ХДУ на підставі результатів обговорення на вченій раді ХДУ та пропозиції керівника Центру. Штатна структура та організація управління Центру може змінюватися за рішенням вченої ради ХДУ та за наказами ректора ХДУ.

1.5. Центр займає адміністративне приміщення, має матеріально-технічні засоби навчання, що закріплені за ним наказами ректора ХДУ, й несе повну відповідальність за їх технічний стан і збереження.

1.6. За згодою з керівництвом ХДУ Центр має право надавати громадянам України, іноземним громадянам й особам без громадянства додаткові освітні платні послуги, що передбачені чинними нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.

1.7. Педагогічні, науково-педагогічні та інші працівники Центру мають статус працівника ХДУ і їх прийом на роботу здійснюється згідно з чинним законодавством. Під час прийому на роботу перевага надається фахівцям, що мають вчені ступені й звання, а також досвід практичної роботи з українськими та іноземними громадянами – слухачами й студентами.

1.8. Центр зобов’язаний забезпечувати якісну підготовку українських та іноземних слухачів, яка відповідає стандартам Міністерства освіти і науки України.

2. Структура Центру

2.1. Структурними підрозділами Центру є:

2.1.1. Підготовче відділення для громадян України:

- «Спецкласи»;

- заочне відділення.

2.1.2. Відділення по роботі з іноземними громадянами:

- підготовче відділення для іноземних громадян;

- відділення по роботі зі студентами – громадянами іноземних держав.

3. Центр іноземних мов «Іноземні мови для всіх».

 

3. Основні напрями діяльності Центру

3.1. Центр здійснює освітню діяльність із довузівської підготовки українських та іноземних громадян, в основі якої є підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) українських слухачів згідно з програмами Міністерства освіти і науки України та опанування іншими навчальними дисциплінами згідно з навчальними планами, підготовка іноземних громадян до навчання українською мовою за обраною спеціальністю.

3.2. Забезпечення профконсультування українських та іноземних громадян щодо вступу до ВНЗ за обраним напрямом навчання.

3.3. Організація та здійснення взаємодії з Українським державним центром міжнародної освіти, посольствами, консульствами, представництвами зарубіжних країн і регіональними агентами ХДУ в зарубіжних країнах та іншими установами, організаціями з питань вступу та навчання слухачів і студентів – іноземних громадян.

3.4. Оформлення відповідних документів для реєстрації іноземних громадян в Управлінні Державної Міграційної служби в Херсонській області.

3.5. Контроль обліку іноземних студентів ХДУ і слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян Центру, дотримання ними паспортно-візового режиму та Правил перебування в Україні й подання відповідно до діючих нормативно-правових актів необхідної інформації керівництву університету та іншим установам, організаціям.

3.6. Сприяння в ознайомленні іноземних громадян з культурою й традиціями народу України та взаємодії із земляцтвами з питань, пов’язаних із навчанням, побутовими умовами та безпекою іноземних громадян.

3.7. Проведення постійного контролю за виконанням слухачами та студентами – громадянами іноземних держав Правил внутрішнього розпорядку ХДУ для осіб, які працюють та навчаються в ХДУ.

3.8. Сприяння студентам – іноземним громадянам в підготовці супровідних документів для отримання апостилю випускниками ХДУ та процедури визнання в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав.

3.9. Оформлення Свідоцтв про закінчення підготовчого відділення для українських та іноземних громадян – слухачів Центру.

3.10. Підтримання зв’язку з іноземними громадянами — випускниками університету;

3.11. Використання різних форм роботи для створення позитивного іміджу ХДУ, його високої репутації та престижності як серед абітурієнтів, так і серед фахівців та роботодавців.

3.12. Залучення до роботи в Центрі провідних педагогічних і науково-педагогічних працівників університету, в окремих випадках – педагогічних та науково-педагогічних працівників інших навчальних закладів, які мають необхідну кваліфікацію та досвід роботи .

4. Організація освітнього процесу в Центрі

4.1. Освітній процес ґрунтується на принципах науковості, гуманізму, демократії, незалежності від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій.

4.2. Метою освітнього процесу в Центрі є довузівська підготовка громадян України та іноземних громадян для проходження ЗНО, складання вступних випробувань для вступу за акредитованими спеціальностями ВНЗ України та підвищення рівня знання української та іноземних мов.

4.3. Робочий час науково-педагогічних і педагогічних працівників визначається чинним законодавством і не повинен перевищувати річний робочий час викладача.

4.4. Навчання українських громадян у Центрі здійснюється на підставі укладання договору між слухачем і ХДУ.

4.5. Навчання іноземних громадян здійснюється:

- на підставі укладання договорів із фірмами-постачальниками;

- за індивідуальними договорами з юридичними й фізичними особами.

4.6. Українські та іноземні громадяни навчаються за встановленим графіком освітнього процесу відповідно до навчальних планів і програм, які розроблено відповідно до типових навчальних планів і програм, рекомендованих Науково-методичною комісією МОН України, та затверджених вченою радою ХДУ в установленому порядку.

4.7. Поточні й семестрові контрольні заходи з дисциплін навчального плану (в тому числі й рейтингові) проводяться згідно з регламентом роботи університету.

4.8. Після успішного завершення навчання в Центрі українським та іноземним слухачам видається Свідоцтво про його закінчення.

5. Керівництво Центром

5.1. Безпосереднє керівництво Центром здійснює керівник, який діє відповідно до чинного законодавства, Статуту ХДУ, цього Положення й несе персональну відповідальність за результати роботи Центру.

5.2. Керівник Центру виконує свої повноваження на постійній основі та призначається або звільняється з посади наказом ректора ХДУ.

5.3. Керівник Центру:

- організовує та очолює роботу Центру, безпосередньо керує освітнім процесом підготовчих відділень й господарсько-виробничою діяльністю Центру;

- взаємодіє з Приймальною комісією, гуманітарним відділом, навчальним відділом та іншими структурними підрозділами ХДУ, Херсонським академічним ліцеєм ім. О.В. Мішукова Херсонської міської ради при ХДУ, Херсонським регіональним центром оцінювання якості освіти, Комунальним вищим навчальним закладом «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, Українським державним центром міжнародної освіти, посольствами, консульствами, представництвами зарубіжних країн і партнерами, які здійснюють добір іноземців на території закордонних держав, іншими установами, підприємствами, організаціями з питань вступу громадян України й іноземних громадян на підготовчі відділення Центру, Центр іноземних мов «Іноземні мови для всіх» та до університету;

- бере участь у проведенні днів відкритих дверей в університеті, ярмарку професій за сприяння Центрів зайнятості населення;

- організовує роботу з виявлення обдарованої молоді та залучення її до вступу до ХДУ, використовуючи різні форми довузівської підготовки;

- організовує та контролює набір слухачів – громадян України, слухачів та студентів - громадян іноземних держав для навчання на підготовчих відділеннях, Центрі іноземних мов «Іноземні мови для всіх» Центру та в університеті;

- контролює своєчасне оформлення необхідних документів громадянам України та іноземним громадянам для вступу, навчання на підготовчих відділеннях, Центрі іноземних мов «Іноземні мови для всіх» Центру та в університеті, тимчасового проживання в Україні, у тому числі підготовку та надання Запрошення на навчання;

- взаємодіє зі студмістечком університету з питань поселення та виселення по закінченню навчання слухачів підготовчих відділень Центру та студентів університету – іноземних громадян;

- організовує та проводить збори зі слухачами підготовчих відділень Центру та їхніми батьками, Центру іноземних мов «Іноземні мови для всіх» й іноземними студентами;

- організовує та проводить робочі засідання з питань організації освітнього процесу на підготовчих відділеннях та у Центрі іноземних мов «Іноземні мови для всіх» Центру;

- контролює супроводження визнання документів про освіту студентів ХДУ – громадян іноземних держав в Україні та підготовку супровідних документів для отримання апостилю випускниками ХДУ – іноземними громадянами;

- контролює облік іноземних студентів ХДУ і слухачів підготовчих відділень, Центру іноземних мов «Іноземні мови для всіх» Центру, дотримання іноземними громадянами паспортно-візового режиму та Правил перебування в Україні й подання відповідно до чинного законодавства необхідної інформації щодо них керівництву університету та іншим установам, організаціям;

- контролює своєчасну оплату за навчання слухачами підготовчих відділень, Центру іноземних мов «Іноземні мови для всіх» Центру та студентами університету – громадянами іноземних держав;

- контролює облік робочого часу співробітників Центру та викладацького складу підготовчих відділень та Центру іноземних мов «Іноземні мови для всіх» Центру;

- у межах компетенції діяльності Центру видає розпорядження, які є обов’язковими для науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників, а також слухачів Центру;

- контролює оформлення та видачу слухачам підготовчих відділень, Центру іноземних мов «Іноземні мови для всіх» Центру документів про закінчення навчання;

- контролює аналіз та систематизацію інформації про вступ слухачів підготовчих відділень Центру до ВНЗ України;

- контролює забезпечення функціонування та оновлення сторінки Центру на сайті ХДУ;

-  контролює діловодство Центру;

- контролює санітарно-технічний стан робочих приміщень, аудиторного фонду та дотримання співробітниками та слухачами Центру Правил з безпеки життєдіяльності;

- спрямовує зусилля на розвиток матеріально-технічної бази;

- представляє керівництву ХДУ педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників Центру для заохочення, а також для притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- виконує інші обов’язки, які покладено на неї чинним законодавством, Статутом університету та посадовою інструкцією;

- несе відповідальність за неналежне виконання покладених на неї посадових обов’язків, невиконання вимог, вказівок та рішень керівництва ХДУ, порушення Правил внутрішнього розпорядку ХДУ для осіб, які працюють та навчаються в ХДУ, трудової та виконавської дисципліни.

5.4. Керівник Центру може делегувати частину своїх повноважень своїм підлеглим.

6. Співробітники Центру

6.1. Організаційно-методичну роботу з кожного напряму діяльності здійснюють співробітники Центру (провідні фахівці та фахівці):

- проводять профорієнтаційну та агітаційну роботу з питань вступу на навчання до університету, підготовчих відділень та Центру іноземних мов «Іноземні мови для всіх» Центру;

- проводять агітаційну й профорієнтаційну роботу серед населення щодо надання Центром додаткових освітніх послуг;

- взаємодіють з Приймальною комісією, гуманітарним відділом, навчальним відділом та іншими структурними підрозділами ХДУ, Херсонським академічним ліцеєм ім. О.В. Мішукова Херсонської міської ради при ХДУ, Херсонським регіональним центром оцінювання якості освіти, Комунальним вищим навчальним закладом «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, Українським державним центром міжнародної освіти, посольствами, консульствами, представництвами зарубіжних країн і партнерами, які здійснюють добір іноземців на території закордонних держав та іншими установами, підприємствами, організаціями з питань вступу й навчання громадян України та іноземних громадян;

- беруть участь у проведенні днів відкритих дверей в університеті, ярмарок професій за сприяння Центрів зайнятості населення;

- здійснюють набір слухачів – громадян України, слухачів і студентів - громадян іноземних держав для навчання на підготовчих відділеннях, Центрі іноземних мов «Іноземні мови для всіх» Центру та в університеті;

- своєчасно оформлюють необхідні документи громадянам України та іноземним громадянам для вступу, навчання на підготовчих відділеннях, Центрі іноземних мов «Іноземні мови для всіх» Центру та в університеті, тимчасового проживання в Україні, у тому числі підготовку та надання Запрошення на навчання;

- взаємодіють зі студмістечком університету з питань поселення та виселення по закінченню навчання слухачів підготовчих відділень Центру та студентів університету – іноземних громадян;

- здійснюють облік іноземних студентів ХДУ і слухачів підготовчих відділень, Центру іноземних мов «Іноземні мови для всіх» Центру, дотримання ними паспортно-візового режиму та Правил перебування в Україні й подання відповідно до чинного законодавства необхідної інформації щодо них керівництву університету та іншим установам, організаціям;

- беруть участь у зборах зі слухачами підготовчих відділень та їхніми батьками, Центру іноземних мов «Іноземні мови для всіх» й іноземними студентами;

- здійснюють освітній процес підготовчих відділень та Центру іноземних мов «Іноземні мови для всіх» Центру;

- проводять роботу з метою виявлення обдарованої молоді та залучення її до вступу до ХДУ, використовуючи різні форми довузівської підготовки;

- аналізують та систематизують інформацію щодо змін у змісті навчальних програм підготовчих відділень і Центру іноземних мов «Іноземні мови для всіх», структурі тестів, критеріях оцінювання зовнішнього незалежного оцінювання;

- здійснюють контроль якості навчальних занять та перевірку навчальної дисципліни слухачів підготовчих відділень та Центру іноземних мов «Іноземні мови для всіх»;

- контролюють ведення журналів навчальних груп;

- аналізують якість знань слухачів підготовчого відділення та Центру іноземних мов «Іноземні мови для всіх»;

- контролюють своєчасну оплату за навчання слухачами підготовчих відділень, Центру іноземних мов «Іноземні мови для всіх» Центру та студентами університету – громадянами іноземних держав;

- проводять адаптаційні тижні зі слухачами Центру;

- беруть участь у робочих засіданнях із питань організації освітнього процесу на підготовчих відділеннях та у Центрі іноземних мов «Іноземні мови для всіх» Центру;

- проводять первинний, позаплановий і цільовий інструктажі з безпеки життєдіяльності, роз’яснюють Правила внутрішнього розпорядку ХДУ для осіб, які працюють та навчаються в ХДУ слухачам підготовчих відділень, Центру іноземних мов «Іноземні мови для всіх» Центру та контролюють їх дотримання;

- здійснюють облік використання робочого часу співробітників Центру та викладацького складу підготовчих відділень та Центру іноземних мов «Іноземні мови для всіх»;

- оформлюють та організовують видачу слухачам підготовчих відділень Центру документів про закінчення навчання;

- супроводжують визнання документів про освіту студентів ХДУ – громадян іноземних держав в Україні та документів для отримання апостилю випускниками ХДУ – іноземними громадянами;

- аналізують та систематизують інформацію про вступ слухачів підготовчих відділень Центру до ВНЗ України;

- забезпечують функціонування та оновлення сторінки Центру на сайті ХДУ;

- здійснюють діловодство Центру;

- контролюють санітарно-технічний стан робочих приміщень і аудиторного фонду;

- виконують інші обов’язки, які покладено на них чинним законодавством, Статутом ХДУ та посадовою інструкцією.

6.2. Несуть відповідальність за невиконання покладених на них посадових обов’язків, невиконання вимог, вказівок та рішень керівництва ХДУ й керівника Центру, порушення Правил внутрішнього розпорядку ХДУ для осіб, які працюють та навчаються в ХДУ та виконавської дисципліни.

 7. Фінансово-економічна діяльність Центру

7.1. Фінансово-економічна діяльність Центру здійснюється на підставі самоокупності на основі кошторису, затвердженого ректором університету. Джерелом фінансування є кошти, отримані від надання освітніх послуг. Плата за навчання вноситься на розрахунковий рахунок університету.

7.2. У випадку вибуття слухача після початку занять без поважних причин плата за навчання не повертається. Питання повернення оплати вирішується ректором у кожному конкретному випадку.

7.3. Відповідно до чинного законодавства України та умов Колективного договору співробітникам Центру ректором університету можуть встановлюватися доплати, надбавки та премії.

8. Реорганізація та ліквідація Центру

8.1. Реорганізація та ліквідація Центру здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством і Статутом ХДУ.

 

Наші контакти:

Тел.: +38099-718-29-07; +38067-131-76-41
Email: