Вибіркові компоненти

Оновлено: 11.02.2021

Силабуси вибіркових компонент освітньої програми 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

(Цикл професійної підготовки):