Теми рефератів

Оновлено: 29.09.2010

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ

 

            Виконання реферативних робіт передбачає таку послідовність дій:

·        вибір теми та висвітлення її актуальності;

·        розробка плану;

·        складання списку літератури;

·        теоретичне дослідження літературних джерел та написання роботи;

·        оформлення реферативної роботи за існуючими вимогами до захисту.

 

Реферативна робота обов’язково повинна містити в собі:

1.      Зміст.

2.      Вступ (актуальність).

3.      Основна частина.

4.      Висновки.

5.      Список літератури.

6.      Додатки (якщо необхідно за змістом роботи).

7.      Перелік умовних позначень, символів, означень і термінів.

 

 

 

КЛАСИЧНИЙ ТАНЕЦЬ

 

І семестр 

За вибором:

 1. Виникнення та розвиток системи класичного танцю
 2. Розвиток та збагачення теорії і методики викладання класичного танцю
 3. Виразні засоби класичного танцю.
 4. Термінологія класичного танцю.
 5. Класифікація стрибків за технікою їх виконання.
 6. Задачі уроку класичного танцю.
 7. Хореографічне мистецтво – одна з форм естетичного виховання.
 8. Значення екзерсису біля опори для уроку класичного танцю.
 9. Класичний танець – це…

ІІ семестр

За вибором:

 1. Хореографічне мистецтво Давньої Греції.
 2. Хореографія епохи Відродження.
 3. Місце хореографії в італійській комедії масок.
 4. П’єр Бошан та його внесок в систематизацію рухів класичного танцю.
 5. Хореографи епохи Просвітництва.

ІІІ семестр

 За вибором:

 1. Значення партерного екзерсису для усунення фізичних вад дитини.
 2. Вправи партерного екзерсису які сприяють розтягненню ахіллу. 
 3. Вправи партерного екзерсису, що сприяють вироблення виворотності.
 4. Вправи партерного екзерсису, що виправляють сідлоподібну спину (ландоз).
 5. Вправи партерного екзерсису, що виправляють вади стопи.
 6. Вправи партерного екзерсису, що виправляють Х-образні та О-образні ноги.
 7. Задачі уроку класичного танцю.
 8. Термінологія класичного танцю.
 9. Послідовність виконання екзерсису.
 10. Частини уроку та їх тривалість.

ІV семестр

 За вибором: 

 1. Естетичне виховання школярів засобами музичного супроводу уроку.
 2. Цілі та виховне завдання класичного репертуару в дитячих хореографічних колективах.
 3. Види та форми танців. Поняття ритм, темп, метр, музична динаміка.
 4. Значення музичного супроводу.
 5. Методика музичного оформлення уроку хореографії.
 6. Особливості музичного супроводу класичного екзерсису.
 7. Рухи класичного екзерсису та їх музичне оформлення.

V семестр

 За вибором:

 1. Життєвий та педагогічний досвід видатного педагога ХІХ ст. А.Я.Ваганової.
 2. Школи чоловічого виконавства Н.Тарасова.
 3. Життєвий та педагогічний досвід А. Мессерера.
 4. Вклад П.Бошана у формування системи класичного танцю.
 5. Педагогічний досвід викладачів хореографії ХVІІІ ст.
 6. Педагогічний досвід викладачів хореографії ХХ ст.
 7. Початок хореографічної освіти в Москві.
 8. Початок хореографічної освіти в Санки-Петербурзі.

VІ семестр

 За вибором:

 1. Педагогічна робота педагога класичного танцю до уроку.
 2. Облік документів хореографічного гуртка класичного танцю.
 3. Робота педагога з документами при підготовці до уроку класичного танцю.
 4. Робота педагога з концертмейстером.
 5. Побудова уроку класичного танцю.
 6. Методика складання комбінацій екзерсису та allegro.

VІІ семестр

 За вибором: 

 1. Хореографічне мистецтво – одна з форм естетичного виховання.
 2. Виховання естетичного смаку на уроках класичного танцю.
 3. Виховання естетичного чуття на уроках класичного танцю.
 4. Значення рухів рук у класичному танці.
 5. Критерії оцінювання дисциплін художньо-естетичного циклу за 12-ти бальною системою.
 6. Критерії оцінювання дисциплін художньо-естетичного циклу згідно «Болонського процесу».

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ТАНЕЦЬ

І семестр

1.      Джерела української народного хореографічного мистецтва.

2.      Основні жанри українських народних танців.

3.      Характеристика хороводів та особливості їх виконання.

4.      Основні хореографічні особливості побутових українських танців.

5.      Основні хореографічні особливості сюжетних українських танців.

6.      Використання українського народного танцю в репертуарі сучасних народних колективів.

7.      Танці Полтавщини та їх характеристика.

8.      Танці Київщини та їх характеристика.

9.      Танці Черкащини та їх характеристика.

10. Танці Кіровоградщини та їх характеристика.

11. Творча діяльність та спадщина П.Вірського. Характеристика творчої діяльності державного Академічного ансамблю танцю ім. П.Вірського.

12. Характеристика творчої діяльності хору ім. Г. Вірьовки.

13. Характеристика історико-етнографічного регіону Центральна Україна. Характеристика комплексу одягу цього регіону.

 

ІІ семестр

1.      Характеристика танців Полісся.

2.      Характеристика танців Волині.

3.      Творча діяльність Заслуженого Академічного Волинського народного хору.

4.      Характеристика творчої діяльності Заслуженого Поліського ансамблю пісні і танцю «Льонок».

5.      Характеристика історико-етнографічного регіону Полісся.

6.      Характеристика комплексу одягу регіону Полісся.

7.      Характеристика історико-етнографічного регіону Волинь.

8.      Характеристика комплексу одягу регіону Волинь.

9.      Характеристика волинського танцю «Крутях».

10. Характеристика поліського танцю «Поліська полька».

 

ІІІ семестр

1.      Історико-етнографічна характеристика регіону Поділля.

2.      Характеристика комплексу одягу регіону Поділля.

3.      Історико-етнографічна характеристика регіону Буковина.

4.      Характеристика комплексу одягу регіону Буковина.

5.      Творчий доробок українського державного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля».

6.      Творчий доробок Заслуженого народного буковинського ансамблю пісні і танцю.

7.      Характеристика танців Поділля.

8.      Характеристика танців Буковини.

9.      Характеристика подільського танцю «Оляндра».

10. Характеристика буковинського танцю «Толока».

11. Творчий доробок К.Балог.

ІV семестр

1.      Історико-етнографічна характеристика регіону Закарпаття.

2.      Характеристика комплексу одягу регіону Закарпаття.

3.      Характеристика творчої діяльності державного Заслуженого закарпатського народного хору.

4.      Творчий доробок Д.Ластівки.

5.      Характеристика танців Закарпаття.

6.      Характеристика закарпатського танцю «Березнянка».

7.      Характеристика закарпатського тацю «Тропотянка».

 

V семестр

1.      Іторико-етнографічна характеристика регіону Прикарпаття. Характеристика комплексу одягу регіону Прикарпаття.

2.      Характеристика творчої діяльності Заслуженого вокально-хореографічного ансамблю «Галичина».

3.      Характеристика танців Прикарпаття.

4.      Історико-етнографічна характеристика регіонів Покуття та Галичина.

5.      Характеристика творчої діяльності Заслужених самодіяльних ансамблів народного танцю Гуцульщини.

6.      Характеристика прикарпатського танцю «Чепурненька».

7.      Творчий доробок В.Петрика.

8.      Історико-етнографічна характеристика регіону Гуцульщина. Характеристика комплексу одягу регіону Гуцульщина.

9.      Характеристика творчої діяльності Заслуженого гуцульського  ансамблю пісні і танцю.

10. Творча спадщина Я.Чуперчука.

11. Характеристика танців бойків та лемків.

12. Характеристика танців Гуцульщини.

 

VІ семестр

1.      Історико-етнографічна характеристика регіону Слобожанщина.

2.      Характеристика комплексу одягу регіону Слобожанщина.

3.      Характеристика танців Слобожанщини.

4.      Творча діяльність ансамблю народного танцю «Заповіт».

5.      Характеристика творчої діяльності кращих хореографів Слобожанщини.

6.      Характеристика слобожанського танцю «Катерина»,

7.      Історико-етнографічна характеристика регіону Південь України. Характеристика комплексу одягу Південь України.

8.      Характеристика танців Південної України.

9.      Характеристика творчої діяльності хореографів Херсонщини.

10. Характеристика творчої діяльності кращих самодіяльних ансамблів народного танцю «Херсонщини».

VІІ семестр

1.      Взаємовплив та взаємозбагачення українського народного танцю і танцювального мистецтва іноетнічних груп населення України.

2.      Взаємовплив та взаємозбагачення лексики  закарпатського народного танцю і танцювального мистецтва Угорщини.

3.      Взаємовплив та взаємозбагачення лексики українського Полісся та танцювального мистецтва білоруського Полісся.

4.      Взаємовплив та взаємозбагачення лексики буковинського танцю та лексики молдавського танцю.

5.      Взаємовплив та взаємозбагачення лексики танців Слобожанщини та танцювального мистецтва Росії.

6.      Виникнення, становлення та розвиток збройної національної сили – козацтва.

7.      Характеристика побуту, звичаїв та комплексу одягу козаків Запорізької Січі.

 

VІІІ семестр

1.      Методика побудови уроки українського народного танцю.

2.      Місце танців в народних обрядах, звичаях та традиціях.

3.      Основи самобутнього оригінального хореографічного мистецтва українського народного танцю.

4.      Взаємовплив і відмінність народносценічного, українського танцю і балетного класичного мистецтва.

5.      Характеристика принципів обробки фольклорного танцю.

 

 

 

 

 

КОМПОЗИЦІЯ ТА ПОСТАНОВКА ТАНЦЮ

МИСТЕЦТВО БАЛЕТМЕЙСТЕРА

ІІ семестр

1.      Характеристика тематик хороводів.

2.      Характеристика малюнків характерних для хороводів.

3.      Василь Верховинець – засновник запису танців в Україні.

4.      Стильові особливості українських хороводів.

5.      Стильові особливості російських хороводів.

6.      Основні принципи збирання та запису фольклорно-етнографічного матеріалу.

7.      Характеристика музичного супроводу хороводів.

 

ІІІ семестр

1.      Характеристика основних законів драматургії.

2.      Використання законів драматургії в сюжетному хореографічному номері.

3.      Використання законів драматургії в безсюжетному хореографічному номері.

4.      Визначення та характеристика форм хореографічного мистецтва (варіація, дует, тріо, квартет, велика форма).

 

ІV семестр

1.      Основні принципи роботи балетмейстера по створенню образу в хореографічному номері.

2.      Поза як складова скульптурної композиції.

3.      Характеристика поняття «хореографічний» образ.

4.      Характеристика поняття «музичний» образ.

 

V семестр

1.      Хореографічний текст – складова частина композиції танцю.

2.      Мета та завдання курсу «Мистецтво балетмейстера».

3.      Логічний зв’язок хореографічного тексту з малюнком танцю.

4.      Малюнок танцю – один з основних компонентів хореографічної постановки.

5.      Взаємозв’язок музики з хореографічним текстом.

6.      Взаємозв’язок хореографічного образу з хореографічним текстом.

 

VІ семестр

1.      Принципи роботи балетмейстера по створенню хореографічного номеру на народну тематику.

2.      Принципи роботи балетмейстера по створенню хореографічного номеру на сюжетну тематику.

3.      Принципи написання лібрето.

4.      Визначення характеристики понять «дія», «протидія», «конфлікт».

 

VІІ семестр

1.      Принципи роботи балетмейстера в професійному хореографічному колективі.

2.      Принципи роботи балетмейстера в колективі художньої самодіяльності.

3.      Принципи роботи балетмейстера в драматичному театрі.

4.      Принципи роботи балетмейстера у народному хорі.

5.      Принципи роботи балетмейстера в танцювальних естрадних ггрупах.

 

VІІІ семестр

1.      П’ять етапів роботи балетмейстера по створенню хореографічного номеру.

2.      Балетмейстери Херсонського музично-драматичного театру ім. М.Куліша.

3.      Балетмейстери Національної опери України.

4.      Балетмейстери Дніпропетровського академічного театру опери та балету.

 

 

 

 

МУЗИКА В ХОРЕОГРАФІЇ

 

ІІІ семестр

 1. Виражальна роль ладу та тональності на підібраних музичних творах.
 2. Виражальна роль гармонії на прикладі двох різнохарактерних музичних творів.
 3. Аналіз музичної фактури на прикладі підібраних музичних творів письмово.
 4. Методика аналізу мелодії.
 5. Підібрати музичний твір в характері танцювальної музики. Письмово зробити музично-хореографічний аналіз.
 6. Підібрати музичний твір в характері української танцювальної музики. Письмово зробити музично-хореографічний аналіз.
 7. Підібрати твір з балетної музики П.Чайковського. Письмово зробити музичний аналіз цього твору.
 8. Підібрати музичний твір і написати сценарій для хореографічного номеру.
 9. Використання не балетної музики в хореографії. Компілятивні балети. На прикладі балету «Шопеніана» на музику Ф.Шопена.
 10. Різновиди танцювальної музики України.