Методичні рекомендації до практичних та самостійних робіт

Завдання для самостійної роботи

Оновлено: 29.09.2010

КЛАСИЧНИЙ ТАНЕЦЬ

 

І - VІІ семестр

 

            Записати у зошити для самостійної роботи методику виконання вивчених рухів.

            Самостійно  відпрацювати методику виконання вивчених рухів.

            Написати реферат за вибором (тематика у розділі "РЕФЕРАТИ" )

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ТАНЕЦЬ

 

І семестр

 1. Робота  над удосконаленням виконавської майстерності.
 2. Записати у зошит методику виконання рухів, що вивчаються.
 3. Самостійно опрацювати методичну літературу.
 4. Написати реферат на задану тему.

 

ІІ семестр

 1. Робота  над удосконаленням виконавської майстерності.
 2. Записати у зошит методику виконання рухів, що вивчаються.
 3. Самостійно опрацювати методичну літературу.
 4. Написати реферат на задану тему.

 

ІІІ семестр

 1. Робота  над удосконаленням виконавської майстерності.
 2. Записати у зошит методику виконання рухів, що вивчаються.
 3. Самостійно опрацювати методичну літературу.
 4. Скласти комбінацію на середині зали на 64 такти музичного супроводу на основі вивчених танців регіону Поділля.
 5. Написати реферат на задану тему.

 

ІV семестр

 1. Робота  над удосконаленням виконавської майстерності.
 2. Записати у зошит методику виконання рухів, що вивчаються.
 3. Самостійно опрацювати методичну літературу.
 4. Скласти комбінацію на середині зали на 64 такти музичного супроводу на основі вивчених танців регіону Закарпаття.
 5. Розібрати самостійно рухи до танців: «Чотирянка», «Раковецький кручений».
 6. На основі рухів до танців: «Чотирянка», «Раковецький кручений» скласти комбінацію на 32 такти музичного супроводу на середині зали.
 7. Написати реферат на задану тему.

 

V семестр

 1. Робота  над удосконаленням виконавської майстерності.
 2. Записати у зошит методику виконання рухів, що вивчаються.
 3. Самостійно опрацювати методичну літературу.
 4. Розібрати самостійно рухи до танців: «Горянка», «Вівчарики».
 5. На основі рухів до танців: «Горянка», «Вівчарики» скласти комбінацію на 32 такти музичного супроводу на середині зали.
 6. Написати реферат на задану тему.

 

VІ семестр

 1. Робота  над удосконаленням виконавської майстерності.
 2. Записати у зошит методику виконання рухів, що вивчаються.
 3. Самостійно опрацювати методичну літературу.
 4. Скласти комбінацію на середині зали на 32 такти музичного супроводу на основі вивчених танців регіону Слобожанщина.
 5. Написати реферат на задану тему.

 

VІІ семестр

 1. Робота  над удосконаленням виконавської майстерності.
 2. Записати у зошит методику виконання рухів, що вивчаються.
 3. Самостійно опрацювати методичну літературу.
 4. Написати реферат на задану тему.

 

 

 

 

КОМПОЗИЦІЯ І ПОСТАНОВКА ТАНЦЮ

 

І семестр

 1. Придбання навичок пошукової, дослідницької роботи: підбір методичної літератури, музичного супроводу, перегляд ілюстративного матеріалу з метою створення сольних та дуетних етюдів з використанням кроків та бігів.
 2. Написати реферат (тема у розділі «Реферати»)

 

 

ІІ семестр

 1. Придбання навичок пошукової, дослідницької роботи: підбір літератури, музичного супроводу, перегляду ілюстративного матеріалу з метою здійснення постановки хороводу.
 2. Написати реферат (тема у розділі «Реферати»)

 

ІІІ семестр

 1. Придбання навичок пошукової, дослідницької роботи: підбір літератури, музичного супроводу, перегляду ілюстративного матеріалу з метою здійснення постановки пантомімних сольних та групових етюдів.
 2. Написати реферат (тема у розділі «Реферати»)

 

ІV семестр

 1. Придбання навичок пошукової, дослідницької роботи: підбір літератури, музичного супроводу, перегляду ілюстративного матеріалу з метою здійснення постановки пантомімних сольних «скульптурних» етюдів з використанням образів.
 2. Написати реферат (тема у розділі «Реферати»)

 

V семестр

 1. Придбання навичок пошукової, дослідницької роботи: підбір літератури, музичного супроводу, перегляду ілюстративного матеріалу з метою здійснення постановки сольних хореографічних етюдів з використанням танцювального реквізиту.
 2. Написати реферат (тема у розділі «Реферати»)

 

 

VІ семестр

 1. Придбання навичок пошукової, дослідницької роботи: підбір літератури, музичного супроводу, перегляду ілюстративного матеріалу з метою здійснення постановки танцювальних номерів на актуальну тему (мала форма).
 2. Написати реферат (тема у розділі «Реферати»)

 

 

МИСТЕЦТВО БАЛЕТМЕЙСТЕРА

 

VІІ семестр

 1. Придбання навичок пошукової, дослідницької роботи: підбір літератури, музичного супроводу, перегляду ілюстративного матеріалу з метою здійснення постановки хореографічних номерів до театральних вистав.
 2. Написання реферату.

 

VІІІ семестр

 1. Придбання навичок пошукової, дослідницької роботи: підбір літератури, музичного супроводу, перегляду ілюстративного матеріалу з метою здійснення постановки номерів на основі художнього твору (малі форми).
 2. Написання реферату.

 

ХІ семестр

 1. Придбання навичок пошукової, дослідницької роботи: підбір літератури, музичного супроводу, перегляду ілюстративного матеріалу з метою здійснення постановки номерів на основі художнього твору (масові форми).
 2. Написання реферату.

 

Х семестр

 1. Придбання навичок пошукової, дослідницької роботи: підбір літератури, музичного супроводу, перегляду ілюстративного матеріалу з метою здійснення постановки номерів на основі художнього твору (малі форми). Робота над постановкою номерів на основі художнього твору (масові форми).
 2. Написання реферату.

 

 

  

МУЗИКА В ХОРЕОГРАФІЇ

 

ІІІ семестр

 1. Виражальна роль ладу та тональності на підібраних музичних творах.
 2. Виражальна роль гармонії на прикладі двох різнохарактерних музичних творів.
 3. Аналіз музичної фактури на прикладі підібраних музичних творів письмово.
 4. Методика аналізу мелодії.
 5. Підібрати музичний твір в характері танцювальної музики. Письмово зробити музично-хореографічний аналіз.
 6. Підібрати музичний твір в характері української танцювальної музики. Письмово зробити музично-хореографічний аналіз.
 7. Підібрати твір з балетної музики П.Чайковського. Письмово зробити музичний аналіз цього твору.
 8. Підібрати музичний твір і написати сценарій для хореографічного номеру.
 9. Використання не балетної музики в хореографії. Компілятивні балети. На прикладі балету «Шопеніана» на музику Ф.Шопена.
 10. Різновиди танцювальної музики України.

 

 

РИТМІКА

 

І семестр

 1. Підібрати музичний твір. Зробити музичний аналіз та хореографічну вправу на цей твір.
 2. Підібрати музичний твір. Виявити метро-ритмічну структуру, скласти хореографічну вправу.
 3. Підібрати музичний твір. Зробити аналіз динамічної структури певного твору та скласти хореографічний етюд.
 4. Підібрати музичний твір. Зробити аналіз форми та скласти хореографічну вправу.
 5. На певний музичний твір скласти хореографічну вправу, передаючи ритмічні малюнки у повільному темпі.
 6. Скласти хореографічну вправу на ритмічні малюнки у швидкому темпі.
 7. Підібрати поліфонічний музичний твір. Скласти хореографічну вправу.
 8. На певний музичний твір скласти пластичний канон.
 9. На заданий музичний твір зробити музичний аналіз та скласти музично-сценічний етюд.
 10. Підібрати музичний твір, зробити музичний аналіз та скласти ритмічний етюд.
 11. Підібрати музичний твір та скласти музично-ритмічну вправу для дітей молодшого віку.
 12. Підібрати музичний твір, зробити музичний аналіз та скласти музично-ритмічну гру для дітей молодшого віку.

 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В ХОРЕОГРАФІЇ

 

ІІ - ІІІ семестр

Записати методику виконання вивчених вправ у зошити для самостійних робіт. Написати реферат.

 

 

ДИХАННЯ В ХОРЕОГРАФІЇ

 

ІV семестр

 1. Методика виконання вправ на м’язове звільнення.
 2. Методика виконання вправ на регулювання дихання.
 3. Методика виконання вправ на звук «м».
 4. Тренування дихального апарату мовними та голосовими вправами.
 5. Трьохфазне дихання.
 6. Тренінг та його функції.

 

 

 

СИЛОВІ ПІДТРИМКИ В ХОРЕОГРАФІЇ

 

V семестр

            Записати методику виконання вивчених вправ у зошити для самостійних робіт. Написати реферат.

 

VІ семестр

            Записати методику виконання вивчених вправ у зошити для самостійних робіт. Написати реферат.