Chair of Instrumental Performance

Updated: 12/5/2017

До вашої уваги пропонуємо освітньо-професійну програму рівню вищої освіти "Магістр"

 Пропонуємо подивитись презентацію спеціальності "Музичне мистецтво"

       Кафедра інструментального виконавства розпочала свою професійну діяльність у 2001 році. Відкриттю кафедри передувала значна організаційна робота, кафедра пройшла ліцензування на право готувати фахівців з напряму підготовки 6.020204 Музичне мистецтво* (бакалавр), спеціальності 7.02020401 Музичне мистецтво* (спеціаліст) та 8.02020401 Музичне мистецтво* (магістр). Основним завданням науково-педагогічного складу кафедри є професійна підготовка компетентних фахівців для освітньої галузі України, адже кафедра готує викладачів музичного мистецтва, вчителів етики, естетики, художньої культури.
    Очолює кафедру музичного мистецтва і хореографії Святослав Леонтійович Марцинковський – професор, Заслужений працівник культури України, художній керівник та головний диригент симфонічного оркестру Херсонського державного університету.
    Висококваліфіковані викладачі кафедри формують музично – виконавську культуру, забезпечують професійну підготовку майбутнього фахівця, здатного до самореалізації, самовдосконалення художньо – творчої діяльності. Серед них: кандидат педагогічних наук, доцент Щедролосєва К.О., доцент Корнішева Т.Л., доцент Левченко Н.П., старший викладач Марцинковська І.М., кандидат мистецтвознавства, старший викладач Старюченко Н.А., старший викладач Петров К.В., старший викладач Яценко О.В., викладач Суслова М.В., викладач Ястребова М.О., викладач Дубовик І.П., викладач Петрова К.А., викладач Бризгун О.В., викладач Олексій В.М., концертмейстер Сухарь А.О., концертмейстер Безродня О.В.

    Згідно навчального плану студенти вивчають наступні дисципліни: “Основний музичний інструмент” (фортепіано, струнно-смичкові інструменти, народні, духові та ударні інструменти), “Спеціальний музичний інструмент”,  “Додатковий музичний інструмент”, “Диригування та читання партитур”, ”Концертмейстерський клас”, “Оркестровий клас”, ”Ансамбль” “Інструментознавство та основи інструментування” та дисципліни музично – теоретичного циклу.

      Впровадження у педагогічний процес ефективних форм і методів навчання, удосконалення програмного матеріалу, розробки педагогічних технологій та інноваційних методик дозволяють кафедрі здійснювати виховання фахівців на рівні сучасних вимог вищої школи. Значна увага приділяється студентському науково – творчому товариству, яке здійснює підготовку та проведення студентських наукових конференцій, творчих оглядів. Студенти беруть участь у Всеукраїнських наукових олімпіадах,  сесіях Малої академії наук.

Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь у розробці ініціативної науково-дослідної теми «Шляхи удосконалення фахової підготовки педагога-музиканта в контексті Болонського процесу».

        Коло наукових інтересів викладачів кафедри охоплює проблеми:

 – українського народного інструментознавства та основ інструментування, питання оркестрового диригування (професор Марцинковський С.Л.);

 – формування професійної майстерності магістрів музичного мистецтва (кандидат педагогічних наук, доцент Щедролосєва К.О.);

 – розвитку творчої особистості диригента (доцент Корнішева Т.Л.);

 – сучасної української музики (кандидат мистецтвознавства Старюченко Н.А.);

 – чинників впливу індивідуальності педагога в контексті формування професійних і етично-моральних якостей студента (старший викладач Марцинковська І.М.);

 – питання оркестрового диригування та інструментування (старший викладач Петров К.В. );

 – методичних засад інструментального виконавства (викладач Суслова М.В.).

       Вийшли з друку монографії та навчально-методичні посібники:

 – Марцинковський С.Л. Еволюція кобзи: Монографія. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2004. – 152 с.

 – Марцинковський С.Л., Марцинковська І.М. Хрестоматія з диригування (клавір, партитура): Навчальний посібник. - Херсон: ХДУ, 2009. – 166 с.

 – Марцинковський С.Л., Марцинковська І.М., Корнішева Т.Л. Хрестоматія з читання партитур. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2012. – 121 с. (Гриф МОН).

 – Марцинковський С.Л., Лисенко-Дністровський М.В., Турчин Г.П. Українське народне інструментознавство: Навчальний посібник. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2012. – 127 с. (Гриф МОН).

 – Щедролосєва К.О. Музичне мистецтво у професійній підготовці вчителів художньої культури: Навчально-методичний посібник. – Херсон: Айлант, 2005. – 156с.

 – Щедролосєва К.О. Формування професійної майстерності майбутніх

 учителів музики і художньої культури: Монографія/ За наук. ред. д.пед.н., проф. Є.С.Барбіної. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – 220 с.

 – Щедролосєва К.О. Формування професійної майстерності магістра музичного мистецтва: Навчальний посібник. – Херсон: “Стар”ЛТД, 2011.– 286 с. (Гриф МОН).

         В рамках міжнародного співробітництва кращі студенти кафедри мають можливість продовжувати навчання у Поморській академії м. Слупськ (Польща).         Традицією кафедри стало проведення обласного науково-методичного семінару з актуальних питань музичної педагогіки.

       У 2001 році кафедрою започатковано Регіональний конкурс виконавців на музичних інструментах “Музична Таврія”, а згодом Всеукраїнський фестиваль диригенського мистецтва "Музична Таврія", що підіймає Херсон на рівень відомих центрів культури України. Метою та завданням фестивалю є виявлення та підтримка музично-обдарованої молоді та обмін досвідом з питань професійної підготовки молодих диригентів.

Всеукраїнський фестиваль диригентського мистецтва „Музична Таврія" (ХОДТРК "Скіфія". Автор фільму Інна Поліщук)

      Специфіка підготовки студентів концентрується у виконавській діяльності студентів та викладачів кафедри, що різнобічно представлено творчістю художніх колективів:

 • Симфонічний оркестр Херсонського державного університету (художній керівник та головний диригент - завдувач кафедри інструментального виконавства та теорії музики, проф. Марцинковський С.Л., диригент старший викладач Петров К.В.);
 • Оркестр народних інструментів (художній керівник та головний диригент - старший викладач Петров К.В.);
 • Ансамбль скрипалів (художній керівник – викладач Дубовик І.П.);
 • Ансамбль гітаристів (художній керівник – старший викладач Яценко О. В.);
 • Ансамбль "Тріумфаль" (художній керівник - старший викладач Петров К.В.).
 • Тріо бандуристів «Воскресіння» (художній керівник – викладач Ястребова М.О.);

     В репертуарі колективів твори світової класики, старовинних та сучасних українських композиторів. Концертна діяльність колективів є лабораторією формування виконавської майстерності студентів, збереження престижу високого професійного мистецтва. Серед наших випускників – артисти оркестрових колективів філармонії і театра, радіо і телебачення, педагоги музичних шкіл та ліцеїв мистецтв, викладачі музики та співу загальноосвітніх шкіл.

News

 • Monday, December 11, 2017

  До уваги студентів спеціальності «Музичне мистецтво»!!!

  22 грудня о 13.40.год

  349ауд. 

  Відбудеться І тур університетського етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Музичне мистецтво: інструментально-виконавська майстерність». 

  Запрошуємо до участі в олімпіаді.

 • Wednesday, November 15, 2017

  Пропонуємо ознайомитись з матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ: ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ» за посиланням.

 • Wednesday, October 04, 2017

  13-15 жовтня за ініціативої кафедри інструментального виконавства відбудеться шостий Всеукраїнський фестиваль диригентського мистецтва "Музична Таврія". Пропонуємо завантажити детальну інформацію, анкету та календар фестивалю. Окрім того, пропонуємо ознайомитись з партитурами.

 • Tuesday, April 11, 2017

  31 березня 2017 року на кафедрі інструментального виконавства відбувся обласний науково-методичний семінар «Методичні аспекти викладання музичних дисциплін». Науково творчий захід був присвячений 100-річчю від дня заснування Херсонського державного університету.

  Пропонуємо ознайомитись з програмою семінару.

  Views(229)   More
 • Friday, March 03, 2017

  Вибір професії – невід’ємний етап у житті кожного. Рано чи пізно ми всі виходимо на роздоріжжя, щоб серед тисячі шляхів обрати свій єдиний, але особливо важко визначитися з вибором майбутньої професії вихованцям школи.

  У лютому місяці 2017 року, у стінах  ХДУ, на  факультет культури і мистецтв  завітали учні школи Гуманітарної праці, майбутнім абітурієнтам розповідали  про спеціальності, які можна здобути в університеті, на мистецьких кафедрах факультету. Разом з цим запропонували невеличкий концерт симфонічного оркестру  кафедри інструментального виконавства, щоб ознайомити  дітей з класичною музикою, яка формує основи музичної культури.  Усе це має важливе значення як для музичного, але й загального розвитку духовно становлення особистості.                                        

  Розвиток у дітей емоційної чуйності і усвідомленості сприйняття веде до бажання слухати класичні музичні твори, породжує творчу активність. Розвиваючи емоції, інтереси, мислення, уяву, смаки дитини, ми формуємо основи його духовно-моральної свідомості людини та музичної культури загалом. Тому слід зазначити, що класична  музика надає великий вплив в розвитку дитини як особистості.

 • Tuesday, February 21, 2017

  Свято, на  яке чекають усі закохані пари - 14 лютого. Саме в цей день кожному закоханому хочеться порадувати свою другу половинку, щоб показати наскільки сильно ви її любите.                                                                 

  На кафедрі інструментального виконавства 14 лютого о 12:30 годині в ауд. 349 пройшло свято «Дня Закоханих».  

  Views(278)   More
 • Tuesday, February 21, 2017

  Запрошуємо на обласний науково-методичний семінар "Методичні аспекти викладання музичних дисциплін", що відбудеться 31 березня о 14 годині на базі кафедри інструментального виконавства.

 • Wednesday, December 28, 2016

  Вітаємо переможців І туру університетського етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Музичне мистецтво: інструментально-виконавська майстерність»:

  I місце – Погорєлого Ярослава (баян) клас ст.викладача Петрова К.В.  та Андрушко Олену (фортепіано) клас доцента Щедролосєвої К.О.

  ІІ місце – Павелко Тетяну (фортепіано) клас ст.викладача Марцинковської І.М.

  ІІІ місце – Куц Ольгу (балалайка) клас викладача Крикніна В.В. та Юдіна Ігора (гітара) клас ст.викладача Яценка О.В.

 • Tuesday, December 13, 2016

  20 листопада 2016 року відбувся ювілейний вечір, присвячений 99-річниці від дня заснування Херсонського державного університету, 15-річчю кафедри інструментального виконавства та 70-річчю завідувача кафедри інструментального виконавства – Заслуженого працівника культури України, відмінника освіти України, професора, почесного професора Гамбургської музичної академії та Херсонського державного університету Марцинковського Святослава Леонтійовича. Відкрив свято симфонічний оркестр університету та капела бандуристів Таврійської дитячої музичної школи. Художній керівник капели – Заслужений працівник культури України, випускниця кафедри інструментального виконавства, магістр Оксана Макаренко, диригент професор Святослав Марцинковський.

  Views(337)   More
 • Tuesday, November 15, 2016

  20 листопада відбудеться концерт присвячений 15-річчю кафедри інструментального виконаства та теорії музики.

 • Tuesday, November 15, 2016

  20 листопада відбудеться ювілейний вечір присвячений 70-річчю завідувача кафедри інструментального виконаства та теорії музики, заслуженого працівника культури України професора Святослава Леонтійовича Марцинковського.

 • Monday, May 23, 2016

  З 1 по 3 квітня 2016 р. відбувся  V Всеукраїнський фестиваль диригентської майстерності «Музична Таврія».

  Views(441)   More