Новий Модуль Документ

Оновлено: 16.04.2020

 

  В.о. завідувача кафедри технологічної та професійної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент 

Чепок Роман Володимирович

      Підготовка фахівців з вищою інженерною і педагогічною освітою для системи професійно-технічної освіти  ведеться з вересня 1980 року. Для забезпечення належного науково-методичного та інженерно-технологічного рівня підготовки майбутніх фахівців з професійної та технологічної освіти (спеціалізація "Автосправа") була створена кафедра механізації сільського господарства (вересень 1983 року). 1 липня 1998 року наказом Міністерства освіти і науки України за № 2299, шляхом об'єднання кафедри механізації сільського господарства і кафедри фізико-технічних дисциплін та безпеки життядіяльності (вересень 1996 року) відкрита кафедра професійного навчання.  

03 вересня 2018 року розпочала функцінування кафедра технологічної та професійної освіти (шляхом об'єднання кафери професійної освіти (завідувач к.п.н.доцент Чепок Р.В.) і технологічної освіти та побутового обслуговування (завідувач к.п.н. доцент Шпак Л.М.), З початку існування кафедри прпофесійної освіти у різні роки її очолювали: к.т.н. доцент Рудомьоткін В.П., к.т.н. доцент Копитін В.В., к.т.н. доцент Грицак В.Т., к.ф-м.н. доцент Овдій В.М., к.ф-м.н. доцент Моісеєнко Л.Л., к.п.н доцент Шипко А.Л., к.т.н. доцент Скирденко О.І., к.п.н. доцент Разумна Г.І., д.п.н. професор Барбіна Є.С. Сьогодні виконує об'овязки завідувача кафедри технологічної і професійної освіти  к.п.н. доцент Чепок Р.В.

   Кафедра протягом багатьох років забезпечувала і сьогодні забезпечує підготовку здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" і "магістр" за спеціальностями 015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології), 015 Професійна освіта (Транспорт), 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), для яких вона є випусковою.   

  Головними завданнями кафедри є: формування нового типу педагога професійно освіти, інженера-педагога - фахівця, який органічно поєднує функції викладача та майстра виробничого навчання, має вищу освіту відповідного профілю та ґрунтовну психолого-педагогічну підготовку, високий рівень кваліфікації з  робітничої професії;

      Підготовка фахівця до викладання предметів професійно-практичної підготовки та проведення виробничого навчання у закладах професійно-технічної освіти (допрофесійна підготовка, професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників, професійне навчання персоналу на виробництві та навчання безробітних громадян).

       Кадровий склад кафедри:

  •  Чепок Роман Володимирович -  в.о. завідувача кафедри, доцент, кадидат педагогічних наук;
  •  Саух Олександр Миколайович – заступник завідувача кафедри, старший викладач, відмінник освіти України;
  •  Барбіна Єлизавета Сергіївна - професор, доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти України;
  •  Чепок Володимир Іванович - професор кафедри, кандидат педагогічних наук;
  •  Кострицький Віталій Григорович - доцент, кандидат технічних наук;
  •  Шпак Лариса Миколаївна - доцент, кандидат педагогічних наук;
  •  Шкворець Олена Володимирівна - доцент, кандидат педагогічних наук; 

        На сьогодні кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

1. Електричне та електронне обладнання автомобіля

2. Інженерна та комп'ютерна  графіка з практикумом. Інженерна та комп'ютерна графіка. Інженерна графіка. Нарисна геометрія та креслення з практикумом

3. Виробниче навчання з автотракторної справи. Виробниче навчання

4. Трактори та автомобілі. Автомобілі

5. Сільськогосподарські та меліоративні машини

6. Психологія праці

7. Професійна педагогіка

8. Методика викладання дисциплін з професійного навчання. Методика професійного навчання

9. Основи наукових досліджень

10. Електротехніка. Загальна електротехніка (основи електротехніки, практикум з електротехнічних робіт)

11. Землеробство та тваринництво

12. Правила дорожнього руху та безпека водіння, Правила та організація дорожнього руху

13. Машини та обладнання у сільськогосподарському виробництві

14. Водо- і теплопостачання у сільськогосподарському виробництві

15. Машиновикористання у сільськогосподарському виробництві

16. Технологія сільськогосподарського машинобудування. Технологія машинобудування

17. Технологія технічного обслуговування машин

18. Технологія ремонту машин

19. Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продкуції

20. Історія науки (техніки)

21. Електрообладнання сільськогосподарського виробництва

22. Дисципліни за вільним вибором студентів (Правила дорожнього руху. Будова автомобіля)

23. Будова та експлуатація автомобілів

24. Практикум з автомобіля

25. Технічне обслуговування і ремонт автомобіля. Технічне обслуговування автомобіля. Ремонт автомобіля

26. Практикум з технічного обслуговування і ремонту автомобіля

27. Керування автомобілем і безпека дорожнього руху

28. Теорія та методика виховної роботи

29. Вступ до спеціальності

30. Основи надійності і довговічності транспортних машин

31. Гідравліка та приводи транспортних машин

32. Теплотехніка та теплові машини (транспорт

33. Теорія автомобіля

34. Організація ТО та ремонту автомобіля

35. Основи технічної діагностики

36. Експлуатаційні матеріали

37. Автомобільні перевезення

38. Електричне та електронне обладнання автомобіля

39. Автоматизація технологічних процесів у сільськогосподарському виробництві

40. Організація технічного сервісу

41. Новітні технології у технічному сервісі

42. Технологічні основи надійності машин

43. Новітні досягнення з фахових дисциплін

44. Методика викладання фахових дисциплін у вищому навчальному закладі

45. Методика викладання загально-технічних дисциплін у вищому навчальному закладі

ВСТУПНА КОМПАНІЯ 2020 року

ПЕРЕЛІК

документів, що надаються до приймальної комісії:
1. Заява в електронній формі для вступників на основі повної загальної середньої освіти.
2. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього.
3. Копію сертифіката (сертифікатів) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).
Приймаються сертифікати 2017, 2018, 2019 років, з іноземної мови 2018, 2019 років.
4. Копію документа, що посвідчує особу, війського квитка (посвідчення про приписку).
5. 4 кольорові фотокартки розміром 3×4 см.
6. 2 конверти, картонна тека.

Повна інформація, щодо вступу до Херсонського державного університету знаходиться на сайті "Приймальна комісія ХДУ"

www.kspu.edu/Entrant/SelectionCommittee.aspx

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

1. Програма фахового вступного випробування з Виробничої експлуатації машин та обладнання на 2,3 курс навчання для здобуття СВО Бакалавр зі спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства).doc (159 Kb)

2. Програма фахового вступного випробування з Технічної експлуатації автомобілів на 2,3 курс навчання для здобуття СВО Бакалавр зі спеціальності 015 Професійна освіта (Транспорт).doc (176 Kb)

3.Программа фахового вступного випробування з Матеріалознавства на 2 курс навчання для здобуття СВО Бакалавр зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології).doc (111.5 Kb)

4. Програма додаткового вступного випробування з Технології технічного сервісу машин для здобуття СВО Магістр зі спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства).doc (163 Kb)

5. Програма фахового вступного випробування з Технології технічного сервісу машин для здобуття СВО Магістр зі спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства).doc (206 Kb)

6. Программа додаткового вступного випробування з Методики навчання технологій та креслення для здобуття СВО Магістр зі спеціальності 014. Середня освіта (Трудове навчання та технології).doc (141 Kb)

7. Програма фахового вступного випробування з Методики навчання технологій та креслення для здобуття СВО Магістр зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології).doc (164.5 Kb)

ДИПЛОМНІ РОБОТИ

Методичні рекомендації:

ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ (СВО МАГІСТР). zip (413.9 Kb)

ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ (СВО БАКАЛАВР). zip (392.1 Kb)

Тематика дипломних робіт:

№ 729-Д Тематика дипломних робіт (магістр) д ф н .doc (59 Kb)

 № 731-Д Тематика дипломних робіт (бакалавр) д ф н.doc (1.1 Mb)

ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

2018-19 р. Наскрізна програма СВО бакалавр.(ЗФН).doc (138 Kb)

2018-19 р. Наскрізна програма СВО бакалавр (ДФН).doc (303 Kb)

2018-19.р. Наскрізна програма СВО магістр. (ДФН) doc (225 Kb)

2018-19.р. Наскрізна програма СВО магістр. (ЗФН) doc (225 Kb)

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Програма ДЕК Бакалавр 18-19р.doc (204.5 Kb)

Програма ДЕК Магістр 18-19р.doc (97 Kb) 

Адреса кафедри технологічної та професійної освіти:73000, м. Херсон, вулиця Університетська 27. Кафедра знаходиться на 3 поверсі навчального корпусу № 1, кабінет 321. Телефон кафедри: внутрішній 245, міський 32-67-63.

18 грудня 2018 року у закладі загальної середньої освіти № 57 м. Херсона відбулася зустріч викладачів і студентів факультету економіки і менеджменту Херсонського державного університету з учнями випускних класів, на якій розглянуті питання профорієнтаційної роботи. Учні були ознайомлені з умовами вступу на спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), спеціальність 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства), спеціальність 015 Професійна освіта (Транспорт) за спеціалізаціями "Технічний сервіс машин" та "Автосервіс". Також був проведений майстер-клас студентами факультету.

    Вже понад 40 років кафедра технологічної та професійної освіти також випускає в «бурхливе море життя» найкращих фахівців технологічної освіти, які спроможні бути конкурентно-здібними на ринку надання освітніх послуг не тільки в Україні, а й країнах європейського простору. Історія кафедри взяла свій початок з кафедри загально-технічних дисциплін. Шляхом реорганізації у 1977 році була відокремлена, і створена в окремий структурний підрозділ – кафедра  трудового навчання та основ виробництва, яку очолив професор Гедвілло Олександр Іванович, а у 1990 році створена кафедра методики трудового навчання та профорієнтації. Першого вересня 2002 року шляхом об’єднання кафедр  трудового навчання та основ виробництва і методики трудового навчання та профорієнтації була створена кафедра трудового навчання. Разом із соціально-економічним попитом суспільства змінювався зміст підготовки майбутніх фахівців й відповідно назви кафедри. У зв’язку з сучасним освітніми вимогами  виникла необхідність розширення спектру спеціальностей кафедри, і з 2013 року почала готувати фахівців з технологій та побутового обслуговування. Метою створення кафедри технологічної освіти та побутового обслуговування є забезпечення належного науково-методичного та технологічного рівня підготовки майбутніх фахівців з технологічної освіти, менеджерів й технологів легкої промисловості. Кафедра є випускаючою для спеціальностей: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) за ступенем вищої освіти «Бакалавр» й «Магістр» за спеціалізаціями «Автосправа» й «Конструювання та моделювання одягу», 182 Технології легкої промисловості та 6.140102 Побутове обслуговування за ступенем вищої освіти «Бакалавр».Реалізуючи свої науково-теоретичні розробки з метою їх апробації,  професорсько-викладацький склад кафедри постійно приймає участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, серед яких: Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: досвід та перспективи», Міжнародна науково-практична конференція пам’яті академіка Д.О.Тхоржевського «Освітня галузь «Технологія»: реалія та перспективи», Международная научно-практическая конференция «Украина-Болгария-Европейский Союз: Современное состояние и перспективы» г. Варна, Болгария, Міжнародна наукова конференціїя «Економіка та соціум: сучасний фундамент розвитку людства» м. Лейпциг, Німеччина. Medzinarodnej vedeckej konferencie « Nové trendy vo vyucovaní spolocenskovedných predmetov na školách zameraných na bezpecnost » Liptovsky Mikulas, Strediskom výskumu otázok terorizmu „Collegium Civitas“ vo Varšave medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu «riadenie ezpecnosti zlozitých systémov та інші. Як наслідок викладачі приймали участь у більш ніж 62 науково-практичних конференціях і науково-методичних семінарах. 

  У результаті наукової діяльності викладачів кафедри технологічної освіти та побутового обслуговування протягом останнього п’ятиріччя опубліковано: науково-дослідних  публікацій – 12; навчально-методичних посібників – 4; методичних рекомендацій – 35; статей у наукових збірниках України та за її межами - 78; монографій – 2; тез – 48; студентських публікацій – 58.

олімпіада 15-16 лютого 2019.docx (2.8 Mb)10:53:0210:53:02

 

САМОСТІЙНА РОБОТА НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ

Оновлено: 18.06.2020

ВИРОБНИЧА (ДИСТАНЦІЙНА) ПРАКТИКА 4 курс (термін проходження з 27.04 до 05.06.20р. залік 09.06.20р.)

Завдання для дистанційного проходження психолого-педагогічного розділу практики для двох спеціальностей .doc (84 Kb)

Завдання для дистанційного проходження фахового розділу практики  4 курс Професійна освіта .docx (31.7 Kb)

Завдання для дистанційного проходження фахового розділу практики 4 курс Середня освіта .docx (22 Kb)

Щоденник з практики на 6 тижнів .docx (34.6 Kb)

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА 3 курс

Завдання з дистанційної навчальної практики 3 курс Професійна освіта.docx (23.6 Kb)

Завдання з дистанційної навчальної практики 3 курс Середня освіта.docx (22 Kb)

Зразок інструкційно-технологічної карти.doc (155 Kb)

Робоча програма навчальної практики 3 курс, денна.doc (110 Kb)

Розпорядження від 30.03.2020 № 60.docx (15.9 Kb)

Розпорядження № 11 про використання шаблонів електронної Google таблиці (Перелік покликань).docx (14.6 Kb)

Щоденник практики 4 тижні.doc (212 Kb

КУРСОВІ ПРОЄКТИ 3 курс (всі спеціальності)

Теми курсових проєктів для студентів 3 курсу всіх спеціальностей з дисципліни Деталі машин та основи конструювання.doc (68.5 Kb)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІН

Методика викладання креслення. Питання до заліку. docx (17.8 Kb)

Технічна механіка (Деталі машин). Питання на екзамен. docx (14.3 Kb)

Технологія технічного обслуговування машин.doc (56 Kb)

Загальна електротехніка (основи електротехніки, практикум з електротехнічних робіт).doc (52.5 Kb)

Електротехніка та електроніка.doc (52.5 Kb)

Конструювання швейних виробів.  Документ Microsoft Office Word.docx (14.4 Kb)

Менеджмент в освіті. Документ Microsoft Office Word.docx (12.2 Kb)

Методика навчання виготовлення виробів. Документ Microsoft Office Word.docx (13 Kb)

Основи проектування одягу. 2 курс. Документ Microsoft Office Word.docx (13.3 Kb)

Основи проектування одягу. 3 курс. Документ Microsoft Office Word.docx (12.4 Kb)

Основи дизайну. Документ Microsoft Office Word.docx (14.3 Kb)

Технологічний практикум. 1 курс. Документ Microsoft Office Word.docx (14.2 Kb)

Технологічний практикум. 2 курс. Документ Microsoft Office Word.docx (14.1 Kb)

Художня обробка матеріалів з практикумом. 1 курс.  Документ Microsoft Office Word.docx (13.4 Kb)

Художня обробка матеріалів з практикумом. 2 курс. Документ Microsoft Office Word.docx (13.3 Kb)

Практикум з конструювання та моделювання одягу.  Документ Microsoft Office Word.docx (13.7 Kb)

Теорія і методика технологічної освіти.  Документ Microsoft Office Word.docx (13.9 Kb)

Технічне моделювання та художнє оформлення одягу. Документ Microsoft Office Word.docx (14.1 Kb)

Технічна механіка (деталі машин та основи конструювання).doc (21.7 Mb)

Сільськогосподарські і меліоративні машини. 3 курс.DOC (32.5 Kb)

Правила дорожнього руху та безпека водіння.doc (178 Kb)

Правила дорожнього руху. Дисципліна вільного вибору.doc (111 Kb)

Сільськогосподарські і меліоративні машини 2 курс.doc (53 Kb)

Машини та обладнання для тваринництва.docx (22.4 Kb)

Сільськогосподарські і меліоративні машини 2 курс.doc (477 Kb)

Інженерна та компютерна графіка.doc (6.1 Mb)

Професійна педагогіка.doc (57.5 Kb)

Технічна механіка (теорія механізмів і машин). Навчально-методичний посібник для самостийної роботи студентів.doc (22.8 Mb)

Організація технічного сервісу.doc (132.5 Kb)

Водо- і теплопостачання у сільськогосподарському виробництві.doc (45 Kb)

Машини та обладнання для переробних підприємств.docx (22.4 Kb)

Виробниче навчання.doc (204 Kb)

 Електрообладнання сільськогосподарського виробництва.doc (428 Kb)

Технологія машинобудування.doc (58.5 Kb)

Електротехніка.doc (52.5 Kb)

Енергетичні засоби в агропромисловому комплексі.docx (35.6 Kb)

Нарисна геометрія та креслення з практикумом.doc (200.5 Kb)

Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів.doc (59.5 Kb)

Матеріалознавство та технологія конструкційни матеріалів.doc (2.2 Mb)

Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції.rtf (212.1 Kb)

Автоматизація процесів у сільськогосподарському виробництві.doc (68 Kb)

Технічна механіка (Опір матеріалів).rar (22.3 Kb) 

Технічна механіка (Теоретична механіка).rar (14.2 Kb)

Методика викладання дисциплін з професійного навчання.doc (49.5 Kb)