Кафедра фінансів, обліку та підприємництва

Оновлено: 03.12.2019

Кафедра фінансів, обліку та підприємництва функціонує у складі факультету економіки і менеджменту, є випускною з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр зі спеціальності «Економіка підприємства» та фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр  зі спеціальносіт "Підприємництво, торгівля, біржова діяльність".

Кафедра фінансів, обліку та підприємництва має вагомий науково-методичний, дидактичний і навчально-виховний потенціал для збереження, збагачення класичної спадщини минулого та підняття її на вищу, адекватну новим інноваційним вимогам, ступінь.

Становленню кафедри фінансів, обліку та підприємництва в Херсонському державному університеті передувало багато визначних подій.

У 1998 році була створена кафедра економіко-правових дисциплін та вперше було відкрито економічне відділення в рамках діяльності економіко-правового факультету ХДУ.

 1 травня 2003 року було створено окрему кафедру фінансів, обліку та підприємництва, яка в подальшому  забезпечує викладання фахових дисциплін ліцензованої в жовтні цього ж року спеціальності “Економіка підприємства”(ліцензія серія АА № 902048 від 28.01.2004 р.) освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», а в 2008 році була ліцензована спеціальність “Економіка підприємства” освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

 З 1 вересня 2011 року завідувачем кафедри є доктор економічних наук, професор Мохненко А.С. 

 У  2012 році кафедра проойшла ліцензування спеціальності “Економіка підприємства” за  освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

У 2013 році акредитована спеціальність “Економіка підприємства”  за  освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

З 2016 року кафедра забезпечує викладання фахових дисциплін зі спеціальності "Підприємництво, торгівля, біржова діяльність".