Кафедра економічної теорії та міжнародних економічних відносин

Оновлено: 06.02.2018

    ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

  В 1998 році була створена кафедра економіко-правових дисциплін, а у 2001 році в рамках діяльності економіко-правового факультету перейменована у кафедру економіки і підприємництва. У березні 2003 року на базі зазначеної кафедри була створена кафедра економічної теорії. 

        Завідувач кафедри - доктор економічних наук, професор Ушкаренко Юлія Вікторівна.

       На кафедрі економічної теорія працює 11 викладачів, з них 1 доктор економічних наук, 5 кандидатів економічних наук, 1 кандидат фізико-математичних наук, 2 старших викладача та 2 асистенти.  

Спеціальності, за якими кафедра здійснює підготовку майбутніх фахівців:

Галузь знань: 29 Міжнародні відносини

Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини

Галузь знань: 05 Соціальна та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка (економічна теорія)

 

 ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ Є:

 • організація та здійснення на належному науковому й методичному рівнях навчального процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, формування творчої, професійної особистості для практичної та наукової діяльності;
 • виконання наукових досліджень згідно тематики науково-дослідної роботи кафедри, підготовка науково-педагогічних кадрів;
 • зростання професіоналізму викладачів через підвищення кваліфікації в межах університету та за його межами;
 • удосконалення сучасної методології та інструментарію дослідження національної та міжнародної економіки і формування адаптованої до потреб сучасної України економічної теорії;
 • наукові дослідження в галузі міжнародної економіки, економічної теорії та регіональної економіки;
 • надання студентам знань та формування практичних навичок щодо використання сучасних методів аналізу економічної ситуації та прийняття обгрунтованих управлінських рішень;
 • мотивація студентів до навчання, розвиток у них відповідних здібностей, залучення до науково-дослідної роботи кафедри.

Викладачі кафедри забезпечують викладання і методичне забезпечення таких навчальних дисциплін:

I. Загально-теоретичні аспекти економіки:

- загально-теоретична дисципліна:Політична економія I; - політична економія II; - історія економіки та економічної думки; - історія економіки та економічних вчень; - історія економічних учень II; - сучасні економічні теорії; - економіка; - Інституціональна економіка; - міжнародні економічні відносини;  - сучасна політична економія; - теорії міжнародної економіки; - економічний розвиток;  - логіка економічного розвитку.

II. Гроші та кредит:

- фінанси, гроші та кредит; - гроші та кредит.

III. Національна економіка та управління:

 - державне регулювання економіки; - національна економіка; - національні моделі економічних систем; - регіональна економіка; - соціально-економічна безпека; - макроекономічний аналіз; - макроекономічна політика; - мікроекономічний аналіз; - мікроекономіка; - економічна теорія:мікроекономіка; - соціальна політика; - економічна компаративістика.

IV. Економіко-математичні методи та статистика: 

- математика для економістів:вища математика; - вища та прикладна математика; - математика для економістів:теорія ймовірностей та математична статистика; - математична статистика; - ризикологія; - економіко-математичні методи:оптимізаційніметоди та моделі;  - статистика; - економічна статистика.

V. Правові основи економічної діяльності:

- господарське законодавство.Правові основи підприємницької діяльності; - договірне право; - цивільне право.

 Партнери кафедри:

 1. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.
 2. Миколаївський національний аграрний університет.
 3. Київський національний університет імені Т. Шевченка
 4. Одеський національний економічний університет.
 5. Херсонський національний технічний університет.
 6. Херсонський державний аграрний університет.
 7. Інститут економіки і менеджменту Національної академії зв'язку.
 8. Державний  університет штату Нью-Йорк (SUNY Potsdam) – програма подвійних дипломів.
 9. Громадська рада при Державній Податковій Адміністрації у Херсонський області.

Освітньо-професійна програма зі спеціальності "Міжнародні економічні відносини"

Освітня професійна програма МЕВ.doc 

Міжнародні економічні відносини

 • 8 лютого 2018 р.

  Спеціальність "Міжнародні економічні відносини"

  Спеціальність "Міжнародні економічні відносини"

  Переглядів(313)   Детальніше

Контакти

Головний корпус ХДУ, третій поверх, 306 каб.

Тел.: (0552) 32-67-62
Вн. тел.: 233
Email: