Абітуріенту

Оновлено: 02.12.2019

Програми фахових вступних випробувань 

 

ПРОГРАМА 

фахового вступного випробування з Макроекономіки і мікроекономіки

для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на 2 курс 

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», попереднього здобутого рівня вищої освіти та осіб, які здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план 

 (денна, заочна форми навчання)  

Галузь знань: 29 Міжнародні відносини 

Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»

  Програма 2 курс молодший спец.МЕВ (Тести) 2019.docx 

ПРОГРАМА 

фахового вступного випробування з Макроекономіки і мікроекономіки 

для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на 3 курс 

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

 (денна, заочна форми навчання)  

Галузь знань:  29 Міжнародні відносини 

Спеціальність:  292 «Міжнародні економічні відносини»

 Програма 3 курс молодший спец.МЕВ (Тести) 2019.docx  

ПРОГРАМА 

фахового вступного випробування з Теоретичної економіки 

для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на 2 курс 

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», 

попереднього здобутого рівня вищої освіти та осіб, 

які здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план 

(денна, заочна форми навчання) 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 051 Економіка, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 072 Фінанси, банківська справа та страхування

  ПРОГРАМА молодший спеціаліст (тести) 2 КУРС 2019.doc 

ПРОГРАМА 

фахового вступного випробування з Теоретичної економіки 

для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на 3 курс 

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

 (денна, заочна форми навчання)

ПРОГРАМА молодший спеціаліст (тести) 3 КУРС 2019.doc   

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 051 Економіка, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

ПРОГРАМА 

фахового вступного випробування з «Економіки» 

для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» 

на базі попередньої вищої освіти 

 (денна, заочна форми навчання)  

Галузь знань:    05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність:  051 «Економіка» 

Програма фахового вступного випробування, 5 КУРС 2019.doc  

ПРОГРАМА 

додаткового вступного випробування (співбесіди) з «Економічної теорія» 

для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» 

на базі попередньої вищої освіти 

(за неспорідненим напрямом) 

(денна, заочна форми навчання)

  

Галузь знань:    05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність:  051 «Економіка»

 Програма перехресна випробування (співбесіда), 5 КУРС 2019.doc