Професорсько-викладацький склад кафедри

Оновлено: 05.04.2017

 

Шашкова Ніна Ігорівна
- доктор економічних наук,
професор кафедри,
завідувач кафедри
Тюхтенко Наталія Анатоліївна
- кандидат економічних наук,
проректор з навчальної
та науково-педагогічної роботи ХДУ,
професор кафедри
Макаренко Сергій Миколайович
- кандидат економічних наук,
доцент кафедри,
заступник
завідувача кафедри
Соловйов Андрій Ігорович
-
 кандидат економічних наук, доцент,
декан факультету економіки і менеджменту
Євтухова Світлана Миколаївна
- кандидат економічних наук, доцент
Синякова Катерина Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент кафедри
 
Шеремет Юлія Леонідівна
- викладач кафедри
Казакова Тетяна Сергіївна
- асистент кафедри