Оновлено: 02.04.2019

 

  В.о. завідувача кафедри технологічної та професійної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент 

Чепок Роман Володимирович

      Підготовка фахівців з вищою інженерною і педагогічною освітою для системи професійно-технічної освіти на факультеті технологій та сфери обслуговування ведеться з вересня 1980 року.

      Для забезпечення належного науково-методичного та інженерно-технологічного рівня підготовки майбутніх фахівців з професійної та технологічної освіти (спеціалізація "Автосправа") була створена кафедра механізації сільського господарства (вересень 1983 року). 1 липня 1998 року наказом Міністерства освіти і науки України за № 2299, шляхом об'єднання кафедри механізації сільського господарства

і кафедри фізико-технічних дисциплін та безпеки життєдіяльності (вереснь 1996 року) відкрита кафедра професійного навчання. 03 вересня 2018 року розпочала функцінування кафедра технологічної та професійної освіти (шляхом об'єднання кафери професійної освіти (завідувач к.п.н.доцент Чепок Р.В.) і технологічної освіти та побутового обслуговування (завідувач к.п.н. доцент Шпак Л.М.), З початку існування кафедри прпофесійної освіти у різні роки її очолювали: к.т.н. доцент Рудомьоткін В.П., к.т.н. доцент Копитін В.В., к.т.н. доцент Грицак В.Т., к.ф-м.н. доцент Овдій В.М., к.ф-м.н. доцент Моісеєнко Л.Л., к.п.н доцент Шипко А.Л., к.т.н. доцент Скирденко О.І., к.п.н. доцент Разумна Г.І., д.п.н. професор Барбіна Є.С. Сьогодні виконує об'овязки завідувача кафедри технологічної і професійної освіти  к.п.н. доцент Чепок Р.В.

   Кафедра багато років забезпечує випуск бакалаврів і магістрів за спеціальностями 015.18 Професійна освіта (технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства), 015.20 Професійна освіта (транспорт), для яких вона є випусковою.   

  Головними завданнями кафедри є:

      Формування нового типу педагога професійно-технічної школи, інженера-педагога - фахівця, який органічно поєднує функції викладача та майстра виробничого навчання, має вищу освіту відповідного профілю та ґрунтовну психолого-педагогічну підготовку, високий рівень кваліфікації з  робітничої професії за профілем;

      Підготовка фахівця до викладання предметів професійно-практичної підготовки та проведення виробничого навчання у професійно-технічних навчальних закладах (допрофесійна підготовка, професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників, професійне навчання персоналу на виробництві та навчання безробітних громадян).

       Кадровий склад кафедри:

  •  Чепок Роман Володимирович -  в.о. завідувача кафедри, доцент, кадидат педагогічних наук;
  •  Саух Олександр Миколайович – заступник завідувача кафедри, старший викладач, відмінник освіти України;
  •  Барбіна Єлизавета Сергіївна - професор, доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти України;
  •  Чепок Володимир Іванович - професор кафедри, кандидат педагогічних наук;
  •  Кострицький Віталій Григорович - доцент, кандидат технічних наук;
  •  Крупецьких Віктор Прокопович - доцент, кандидат технічних наук.
  •  Шпак Лариса Миколаївна - доцент, кандидат педагогічних наук;
  •  Шкворець Олена Володимирівна - доцент, кандидат педагогічних наук;
  •  Ковальська Наталія Михайлівна - доцент, кандидат педагогічних наук.

        На сьогодні кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

1. Фізика. Загальна фізика

2. Інженерна та комп'ютерна  графіка з практикумом. Інженерна та комп'ютерна графіка. Інженерна графіка. Нарисна геометрія та креслення з практикумом

3. Виробниче навчання з автотракторної справи. Виробниче навчання

4. Трактори та автомобілі. Автомобілі

5. Сільськогосподарські та меліоративні машини

6. Психологія праці

7. Професійна педагогіка

8. Методика викладання дисциплін з професійного навчання. Методика професійного навчання

9. Основи наукових досліджень

10. Електротехніка. Загальна електротехніка (основи електротехніки, практикум з електротехнічних робіт)

11. Землеробство та тваринництво

12. Правила дорожнього руху та безпека водіння, Правила та організація дорожнього руху

13. Машини та обладнання у сільськогосподарському виробництві

14. Водо- і теплопостачання у сільськогосподарському виробництві

15. Машиновикористання у сільськогосподарському виробництві

16. Технологія сільськогосподарського машинобудування. Технологія машинобудування

17. Технологія технічного обслуговування машин

18. Технологія ремонту машин

19. Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продкуції

20. Історія науки (техніки)

21. Електрообладнання сільськогосподарського виробництва

22. Дисципліни за вільним вибором студентів (Правила дорожнього руху. Будова автомобіля)

23. Будова та експлуатація автомобілів

24. Практикум з автомобіля

25. Технічне обслуговування і ремонт автомобіля. Технічне обслуговування автомобіля. Ремонт автомобіля

26. Практикум з технічного обслуговування і ремонту автомобіля

27. Керування автомобілем і безпека дорожнього руху

28. Теорія та методика виховної роботи

29. Вступ до спеціальності

30. Основи надійності і довговічності транспортних машин

31. Гідравліка та приводи транспортних машин

32. Теплотехніка та теплові машини (транспорт

33. Теорія автомобіля

34. Організація ТО та ремонту автомобіля

35. Основи технічної діагностики

36. Експлуатаційні матеріали

37. Автомобільні перевезення

38. Електричне та електронне обладнання автомобіля

39. Автоматизація технологічних процесів у сільськогосподарському виробництві

40. Організація технічного сервісу

41. Новітні технології у технічному сервісі

42. Технологічні основи надійності машин

43. Новітні досягнення з фахових дисциплін

44. Методика викладання фахових дисциплін у вищому навчальному закладі

45. Методика викладання загально-технічних дисциплін у вищому навчальному закладі

ВСТУПНА КОМПАНІЯ 2019 року

ПЕРЕЛІК

документів, що надаються до приймальної комісії:
1. Заява в електронній формі для вступників на основі повної загальної середньої освіти.
2. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього.
3. Копію сертифіката (сертифікатів) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).
Приймаються сертифікати 2017, 2018, 2019 років, з іноземної мови 2018, 2019 років.
4. Копію документа, що посвідчує особу, війського квитка (посвідчення про приписку).
5. 4 кольорові фотокартки розміром 3×4 см.
6. 2 конверти, картонна тека.

Повна інформація, щодо вступу до Херсонського державного університету знаходиться на сайті "Приймальна комісія ХДУ"

www.kspu.edu/Entrant/SelectionCommittee.aspx

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

1. Програма фахового вступного випробування з Виробничої експлуатації машин та обладнання на 2,3 курс навчання для здобуття СВО Бакалавр зі спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства).doc (159 Kb)

2. Програма фахового вступного випробування з Технічної експлуатації автомобілів на 2,3 курс навчання для здобуття СВО Бакалавр зі спеціальності 015 Професійна освіта (Транспорт).doc (176 Kb)

3.Программа фахового вступного випробування з Матеріалознавства на 2 курс навчання для здобуття СВО Бакалавр зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології).doc (111.5 Kb)

4. Програма додаткового вступного випробування з Технології технічного сервісу машин для здобуття СВО Магістр зі спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства).doc (163 Kb)

5. Програма фахового вступного випробування з Технології технічного сервісу машин для здобуття СВО Магістр зі спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства).doc (206 Kb)

6. Программа додаткового вступного випробування з Методики навчання технологій та креслення для здобуття СВО Магістр зі спеціальності 014. Середня освіта (Трудове навчання та технології).doc (141 Kb)

7. Програма фахового вступного випробування з Методики навчання технологій та креслення для здобуття СВО Магістр зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології).doc (164.5 Kb)

ДИПЛОМНІ РОБОТИ

Методичні рекомендації:

ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ (СВО МАГІСТР). zip (413.9 Kb)

ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ (СВО БАКАЛАВР). zip (392.1 Kb)

Тематика дипломних робіт:

№ 729-Д Тематика дипломних робіт (магістр) д ф н .doc (59 Kb)

 № 731-Д Тематика дипломних робіт (бакалавр) д ф н.doc (1.1 Mb)

ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

2018-19 р. Наскрізна програма СВО бакалавр.(ЗФН).doc (138 Kb)

2018-19 р. Наскрізна програма СВО бакалавр (ДФН).doc (303 Kb)

2018-19.р. Наскрізна програма СВО магістр. (ДФН) doc (225 Kb)

2018-19.р. Наскрізна програма СВО магістр. (ЗФН) doc (225 Kb)

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Програма ДЕК Бакалавр 18-19р.doc (204.5 Kb)

Програма ДЕК Магістр 18-19р.doc (97 Kb) 

Адреса кафедри технологічної та професійної освіти:73000, м. Херсон, вулиця Університетська (40 років Жовтня) 27. Кафедра знаходиться на 3 поверсі навчального корпусу № 1, кабінет 321. Телефон кафедри: внутрішній 245, міський 32-67-63.

18 грудня 2018 року у закладі загальної середньої освіти № 57 м. Херсона відбулася зустріч викладачів і студентів факультету економіки і менеджменту Херсонського державного університету з учнями випускних класів, на якій розглянуті питання профорієнтаційної роботи. Учні були ознайомлені з умовами вступу на спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), спеціальність 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства), спеціальність 015 Професійна освіта (Транспорт) за спеціалізаціями "Технічний сервіс машин" та "Автосервіс". Також був проведений майстер-клас студентами факультету.

Кафедра технологічної та професійної освіти

Вже понад 40 років кафедра технологічної та професійної освіти випускає в «бурхливе море життя» найкращих фахівців технологічної освіти, які спроможні бути конкурентно-здібними на ринку надання освітніх послуг не тільки в Україні, а й країнах європейського простору. Історія кафедри взяла свій початок з кафедри загально-технічних дисциплін. Шляхом реорганізації у 1977 році була відокремлена, і створена в окремий структурний підрозділ – кафедра  трудового навчання та основ виробництва, яку очолив професор Гедвілло Олександр Іванович, а у 1990 році створена кафедра методики трудового навчання та профорієнтації. Першого вересня 2002 року шляхом об’єднання кафедр  трудового навчання та основ виробництва і методики трудового навчання та профорієнтації була створена кафедра трудового навчання. Разом із соціально-економічним попитом суспільства змінювався зміст підготовки майбутніх фахівців й відповідно назви кафедри. У зв’язку з сучасним освітніми вимогами  виникла необхідність розширення спектру спеціальностей кафедри, і з 2013 року почала готувати фахівців з технологій та побутового обслуговування.Метою створення кафедри технологічної освіти та побутового обслуговування є забезпечення належного науково-методичного та технологічного рівня підготовки майбутніх фахівців з технологічної освіти, менеджерів й технологів легкої промисловості. Кафедра є випускаючою для спеціальностей: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) за ступенем вищої освіти «Бакалавр» й «Магістр» за спеціалізаціями «Автосправа» й «Конструювання та моделювання одягу», 182 Технології легкої промисловості та 6.140102 Побутове обслуговування за ступенем вищої освіти «Бакалавр».Реалізуючи свої науково-теоретичні розробки з метою їх апробації,  професорсько-викладацький склад кафедри постійно приймає участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, серед яких: Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: досвід та перспективи», Міжнародна науково-практична конференція пам’яті академіка Д.О.Тхоржевського «Освітня галузь «Технологія»: реалія та перспективи», Международная научно-практическая конференция «Украина-Болгария-Европейский Союз: Современное состояние и перспективы» г. Варна, Болгария, Міжнародна наукова конференціїя «Економіка та соціум: сучасний фундамент розвитку людства» м. Лейпциг, Німеччина. Medzinarodnej vedeckej konferencie « Nové trendy vo vyučovaní spoločenskovedných predmetov na školách zameraných na bezpečnosť » Liptovsky Mikulas, Strediskom výskumu otázok terorizmu „Collegium Civitas“ vo Varšave medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu «riadenie ezpečnosti zložitých systémov та інші. Як наслідок викладачі приймали участь у більш ніж 62 науково-практичних конференціях і науково-методичних семінарах. 

  У результаті наукової діяльності викладачів кафедри технологічної освіти та побутового обслуговування протягом останнього п’ятиріччя опубліковано: науково-дослідних  публікацій – 12; навчально-методичних посібників – 4; методичних рекомендацій – 35; статей у наукових збірниках України та за її межами - 78; монографій – 2; тез – 48; студентських публікацій – 58.

олімпіада 15-16 лютого 2019.docx (2.8 Mb)10:53:0210:53:02

 

Програми вступних випробувань

Оновлено: 08.04.2019

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

1. Програма фахового вступного випробування з Виробничої експлуатації машин та обладнання на 2,3 курс навчання для здобуття СВО Бакалавр зі спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства).doc (159 Kb)

2. Програма фахового вступного випробування з Технічної експлуатації автомобілів на 2,3 курс навчання для здобуття СВО Бакалавр зі спеціальності 015 Професійна освіта (Транспорт).doc (176 Kb)

3.Программа фахового вступного випробування з Матеріалознавства на 2 курс навчання для здобуття СВО Бакалавр зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології).doc (111.5 Kb)

4. Програма додаткового вступного випробування з Технології технічного сервісу машин для здобуття СВО Магістр зі спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства).doc (163 Kb)

5. Програма фахового вступного випробування з Технології технічного сервісу машин для здобуття СВО Магістр зі спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства).doc (206 Kb)

6. Программа додаткового вступного випробування з Методики навчання технологій та креслення для здобуття СВО Магістр зі спеціальності 014. Середня освіта (Трудове навчання та технології).doc (141 Kb)

7. Програма фахового вступного випробування з Методики навчання технологій та креслення для здобуття СВО Магістр зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології).doc (164.5 Kb)