Оновлено: 05.04.2017

Оновлено: 05.04.2017

Факультет економіки і менеджменту - один із молодих, але потужних, 
конкурентоспроможних структурних підрозділів
Херсонського державного університету.
Декан факультету – кандидат економічних наук,
доцент Соловйов Андрій Ігорович.  
 
На факультеті здійснюється підготовка майбутніх фахівців за спеціальностями:
  Економіка (РВО "бакалавр", "магістр");  
  Менеджмент (РВО "бакалавр", "магістр");
  Міжнародні економічні відносини (РВО «бакалавр»);
  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (РВО "бакалавр");  
  Публічне управління та адміністрування (РВО "магістр");
  Фінанси, банківська справа та страхування (РВО «бакалавр»).
 
 З 2005 року при кафедрі економічної теорії діє аспірантура. 

 
Наша місія:підготовка висококваліфікованих фахівців
у галузі економіки і менеджменту,
яких потребує вітчизняний ринок праці.
Наші цілі:
 • вдосконалення та розвиток навчального процесу відповідно до потреб ринку;
 • диверсифікація освітньої та наукової діяльності, що передбачає
  відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій економічного  напрямку;
 • персоніфікована робота з абітурієнтами з використанням
  усіх форм комунікаційної взаємодії;
 • підвищення науково-педагогічного потенціалу факультету 
  з метою адаптації  його до процесу інтеграції у глобальний
  освітній й науковий простір;
 • вдосконалення системи управління Факультетом 
  на основі сучасних інфокомунікаційних технологій;
 • створення системи управління якістю освітніх послуг Факультету;
 • постійний розвиток і вдосконалення баз виробничих і навчальних
  практик і системи професійної підготовки;
 • розвиток зв'язків з вищими навчальними закладами країни та
  зарубіжжя, розробка та реалізація механізмів обміну студентів;
 • використання наукового доробку викладачів Факультету у процесах навчання.