Оновлено: 30.01.2017

 

Саган Олена Валеріївна, завідувач кафедри, доцент, кандидат педагогічних наук,  автор цілої  низки посібників та рекомендацій, член експертної ради по захисту дисертацій.

Основні наукові розробки: 

1. Використання нових інформаційних технологій у педагогічному вузі. Викладання курсів: "Шкільний курс інформатики з методикою викладання", "Методика навчання інформатики в початкових класах", "Математика", "Основи інформатики з елементами програмування".

2. Шляхи удосконалення професійної компетентності педагогічних кадрів. 

E-mail: 

Телефон: 32-67-66

  
      

Борисенко Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, викладає курси методики навчання природознавства у початковій школі, методику викладання курсу громадянська освіта, гігіена  використання компютерної техніки, основи генетики, екологію.

Аудиторне навантаження складається з лекційних і практичних занять  курсів: "Основи природознавства з методикою" та "Методика викладання природознавства", "Основи генетики", "Людина і світ з методикою" на денній та заочній формі навчання.

 

E-mail: відіслати e-mail

Телефон: 32-67-66

  
 

Москова Татяна Миколаївна,  старший викладач, викладає курси "Основи природознавства", "Вікова фізіологія і основи валеології"; автор посібників, методичних рекомендацій та довідника "Целебная кладовая Херсонщины".

 

E-mail: відіслати e-mail 

Телефон: 32-67-66 

 

  
  
 

 Кабельнiкова Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, займається питаннями ранньої діагностика і корекції вад мовлення особливостями функціональної асиметрії мозку ліворуких дітей. Викладає курси : "Логопедія і історія логопедії", "Психологія мовлення", "Логопатологія дитячого віку", "Основи інклюзивної освіти".

Викладачі логопедичної секції розкривають особливості мовленнєвих відхилень у дітей різного віку; озброюють майбутніх спеціалістів-логопедів знаннями щодо методик діагностики, корекції і профілактики порушень мовлення.

 

E-mail: відіслати e-mail

 Телефон: 32-67-66

 

  

Пермінова Людмила Аркадіївна, кандидат педагогічних наук,  доцент. Викладає курси  "Технологія формування екологічної культури у дошкільників", "Управління в початковій школі", "Галузь "Здоров'я та фізкультура" та технологія її вивчення".

 

E-mail: відіслати e-mail

 

Телефон: 32-67-66

 
 

Ільїна Наталія Володимирівна,  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри,  викладає курси "Основи дефектології", "Логопедія з історією логопедії", "Ритміка та логопедичні ігри", "Невропатологія", "Логопсихологія", "Психологія мовлення". У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Коло наукових інтересів -"Формування образного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення".

Основні праці:   Детальніше.doc (41 КБ)

E-mail: відіслати e-mail Телефон: 32-67-66

 

  
   

Гаран Марина Сергіївна,  викладач кафедри, викладає дисципліни "Математика", "Інформаційні технології", "Основи інформатики з елементами програмування", "Методика навчання математики". Завідувач навчально-методичним кабінетом логопедії.

 

E-mail: відіслати e-mail

 

Телефон: 32-67-66

 

  
   

Ляпіна Валерія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент. Викладає дисципліни: "Методика навчання математики" та "Технологія вивчення галузi "Математика"", спецкурс "Здоров'язбережувальна спрямованiсть освiтньго процесу в початковiй школi" .

 

E-mail: відіслати e-mail

 

Телефон: 32-67-66

 

  

Бальоха Альона Сергіївна, викладач кафедри, викладає курси "Методика навчання природознавства", "Людина і світ з методикою навчання", "Методика навчання інформатики", "Галузь "Здоров'я та фізкультура" та технологія її вивчення". Профорг кафедри.

E-mail: відіслати e-mail

 

Телефон: 32-67-66

 
 

Єрохіна Алла Миколаївна, старший лаборант кафедри, завідувач кабінетом інформатики.

E-mail: відіслати e-mail

 

Телефон: 32-67-66