New Document Module

Updated: 2/13/2019

Петухова Любов Євгенівна

Доктор педагогічних наук, професор, декан факультету дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету, заслужений працівник освіти України. Голова вченої ради факультету. Член методичної ради факультету. Голова художньої ради факультету. Голова дисциплінарної комісії. Член приймальної комісії факультету. Член Вченої ради університету, член Спеціалізірованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.04, член ректорату, член редколегії "Педагогічні науки".  Візитор-професор Поморської академії в м.Слупськ (Польща).

CV

Публікації

Навчальні курси: 

Історія педагогіки 

Методика викладання історії педагогіки у ВНЗ 

Програмні продукти:

Web-Мультимедіа енциклопедія "Історія педагогіки"

Web-Мультимедіа енциклопедія "Історія загальної та дошкільної педагогіки"

New Contacts Module

Деканат

73000 м.Херсон, вул.40 років Жовтня, 27, Херсонський державний університет, Факультет дошкільної та початкової освіти, деканат, ауд.212

Phone: (0552) 32-67-66
Email: