Самостійна робота

Оновлено: 21.09.2020

Матеріали діагностики умінь та знань студентів Матеріали діагностики Word.doc (458.5 Kb)

Технології навчання освітньої галузі Мови і літератури в початковій школі 1.docx (19.3 Kb)

Методика навчання української мови 4.docx (18.5 Kb)

Методика навчання української мови 3-4.docx (285.1 Kb)

 1 частина  Українська мова (за професійним спрямування)Microsoft Office Word.docx (22.9 Kb)

2 частина Українська мова (за професійним спрямуванням) Microsoft Office Word.docx (30 Kb)

1 частина Самостійна робота з дисципліни Сучасна українська мова з практикумом Microsoft Office Word.docx (26.5 Kb)(66.5 Kb)

2 частина Сучасна українська мова з практикумом Microsoft Word.docx (28.2 Kb)

Сучасна українська мова з практикумом (скорочений термін) Microsoft Office Word.docx (23.3 Kb)

1 частина  Самостійна робота з дисципліниФормування орфографічної грамотності студентів Microsoft Office Word.docx (14.7 Kb)

2 частина Формування орфографічної грамотності студентів Microsoft Office Word.docx (14.7 Kb)

Самостійна робота Історіяангл.мови(Смутченко)О.С.).pdf (1.3 Mb)

самостійна робота з теоретичної фонетики англійської мови Валуєва І.В.doc.doc (8.5 Mb)

Самостійна робота. Практика усного та писемного мовлення, 3курс, ПО.docx (20.2 Kb)

Самостійна робота. Іноземна мова, 2 курс,ПО, ДО.docx (19.5 Kb)

Самостійна робота. Іноземна мова, 1 курс, ДО.docx (20.9 Kb)

Самостійна робота. Соціолінгвістика.doc (226.5 Kb)

Самостійна робота Іноземна мова(позакредитна), 2курс, ПО, ДО.doc (36 Kb)

іноземна мова фахового спрямування теоретична фонетика Валуєва І.В..doc.doc (1.6 Mb)

1 частина. Методика проведення занять з народознавства.docx (21.3 Kb)

 2 частина Методика проведення занять з народознавства.docx (24.2 Kb)

1 частина. Основи культури і техніки мовлення .docx (18.1 Kb)

2 частина Основи культури і техніки мовлення Сидоренко Н.І..docx (20.3 Kb)

1 частина. Українознавство.docx (20.9 Kb)

 2 частина Українознавство.docx (65.9 Kb) 

1 частина. Методика навчання літературного читання .docx (20.7 Kb)

 2 частина Літературне читання.docx (34.1 Kb)

СР Лінгвокраїнознавство.docx (22.6 Kb)