Публікації викладачів кафедри філології

Оновлено: 20.02.2020

Наукові роботи викладачів кафедри філології

Посібник з грифом МОН викладачів кафедри філології:

1.Самостійна робота студентів під час вивчення методик української та російської мов: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Початкова освіта» / І.А.Нагрибельна, Л.Г.Сугейко, Ю.Ю.Мельничук. – Херсон: ХДУ, 2013. – 147с.

 Самостійна робота студентів під час вивчення методик української та російської мов. Навчально-методичний посібник..doc (23 Kb)

Посібники викладачів кафедри філології:

1.Книга тестових завдань. Розділ «Українознавство: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта спеціалізація українознавство, 7.01010201 Початкова освіта спеціалізація українознавство. / Нагрибельна І.А., Мельничук Ю.Ю., Мироненко О.В., Сидоренко Н.І. - 158 с. . – С. 53-61. – Херсон, Айлант, 2012.

2. Книга тестових завдань. Розділ «Філологічні дисципліни»: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта спеціалізації: українознавство, англійська мова, логопедія, основи інформатики. / Нагрибельна І.А., Мельничук Ю.Ю., Мироненко О.В., Сидоренко Н.І., Сугейко Л.Г., Перепьолка В.І., Швець Є.С. - 162 с.. – С.26-41 – Херсон, Айлант, 2012.

3.Книга тестових завдань. Розділ «Методики початкової освіти»: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта ОКР «Бакалавр».  / Нагрибельна І.А., Мельничук Ю.Ю., Сугейко Л.Г. - 238 с. –  Херсон, Айлант, 2012. -С. 44-73.

4.Книга тестових завдань. Розділ «Англійська мова»: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта спеціалізація англійська мова, 7.01010201 Початкова освіта спеціалізація англійська мова / Покорна Л.М., Валуєва І.В, Васильєва І.В., Черепанова С.Б., Швець Є.С. - 144 с. – Херсон, Айлант, 2012. - С. 29-40, 92-104, 130-143.

5. Матеріали регіонального науково-практичного семінару «Використання інтерактивних технологій навчання в мовній освіті молодших школярів» (15 квітня 2010 року) / за ред. Нагрибельної І.А. – Херсон, 2010. - 220с.

6.Матеріали II регіонального науково-практичного семінару «Використання інтерактивних технологій навчання в мовній освіті молодших школярів» (28 березня 2013 року) / за ред. Нагрибельної І.А. – Херсон, 2013. - 304с.

Лінгводидактична підготовка сучасного вчителя початкової школи. Збірка студентських наукових статей..doc (23 Kb)

7. Самоконтроль знань і вмінь студентів з дисциплін гуманітарного циклу: Практикум для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання. Напрями підготовки  6.010102 Початкова освіта, 6.010101 Дошкільна освіта ОКР «Бакалавр»; 7.01010201  Початкова освіта, 7.01010101 Дошкільна освіта  ОКР «Спеціаліст» / Нагрибельна І.А., Мельничук Ю.Ю., Мироненко О.В., Перепьолка В.І., Сидоренко Н.І., Сугейко Л.Г.  - Херсон: ХДУ, 2014. Книга 1. – 358 с.

Самоконтроль знань і вмінь студентів з дисциплін гуманітарного циклу. Практикум для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання..doc (24 Kb)

8. Самоконтроль знань і вмінь студентів з дисциплін гуманітарного циклу: Практикум для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання. Напрями підготовки  6.010102 Початкова освіта, 6.010101 Дошкільна освіта ОКР «Бакалавр»; 7.01010201  Початкова освіта, 7.01010101 Дошкільна освіта  ОКР «Спеціаліст» / Нагрибельна І.А., Мельничук Ю.Ю., Мироненко О.В., Перепьолка В.І., Сидоренко Н.І., Сугейко Л.Г.  - Херсон: ХДУ, 2014. Книга 2. – 282 с.

Самоконтроль знань і вмінь студентів з дисциплін гуманітарного циклу. Практикум для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання. (2).doc (23.5 Kb)

9. Організація і зміст самостійної роботи студентів з філологічних дисциплін: навчально-методичний посібник для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання. Напрям підготовки «Початкова освіта», «Дошкільна освіта» / Нагрибельна І.А., Валуєва І.В., Мельничук Ю.Ю., Мироненко О.В., Перепьолка В.І., Сидоренко Н.І., Сугейко Л.Г., Черепанова С.Б. -  Херсон: ХДУ, 2011. 187 с.

10. Українська мова за професійним спрямуванням: навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу заочної форми навчання вищих навчальних закладів /Місяк Н.В., Варнавська І., Мироненко О.В., Перепьолка В.І.  та інші. - Херсон: Айлант, 2013. – 83 с.

11.Українська мова за професійним спрямуванням: навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу денної форми навчання вищих навчальних закладів //Місяк Н.В., Варнавська І., Мироненко О.В., Перепьолка В.І.  та інші.  - Херсон: Айлант, 2013. – 83 с.

12. Українська мова за професійним спрямуванням: навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу денної форми навчання вищих навчальних закладів /Місяк Н.В., Варнавська І., Мироненко О.В., Перепьолка В.І.  та інші. -- Херсон: Айлант, 2014. – 80 с.

13. Сидоренко Н.І. Основи культури і техніки мовлення.- Херсон: Айлант, 2014. – 76 с.

Основи культури і техніки мовлення.docx (11.4 Kb)

14. Сугейко Л.Г.Каліграфія. Навчально-методичний посібник.- Херсон: Айлант, 2015. – 148 с.

Каліграфія. Навчально-методичний посібник..doc (23 Kb)

15. Покорна Л.М., Валуєва І.В., Черепанова С.Б., Швець Є.С., Коткова В.В., Васильєва О.В./ за редакцією Л.М. Покорної  Самоконтроль знань і вмінь студентів з іноземної мови.

Самоконтроль знань і вмінь студентів з іноземної мови.docx (12.1 Kb)

 СТАТТІ

Валуєва І.В. Організація мовлення учнів початкової школи. \\ Матеріали ІІ регіонального науково-практичного семінару „Використання інтерактивних технологій навчання в мовній освіті молодших школярів” (28 березня 2013р.) – Херсон, ПАТ ”Херсонська міська друкарня”. – 2013. – С.62-66.

Валуєва І.В. Особливості навчання іншомовного професійно-орієнтованого читання у ВНЗ. \\ Сучасні підходи до викладання іноземної мови: матеріали ІІ регіонального науково-практичного семінару (16.04.13,ХДУ):Наукове видання. – Херсон:Айлант,2013. С.6-7.

Валуєва І.В. Фразеологічні одиниці в системі мови. \\ Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи дослідження: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 14-15 грудня 2012 року. – Львів: ГО „Наукова філологічна організація „ЛОГОС”, 2012. – С.83-85.

Мельничук Ю.Ю. Розвиток словникового запасу дошкільників за допомогою ознайомлення з фразеологією української мови // Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2014. – Вип. 65. - С. 112-116.

Мельничук Ю.Ю.  Соціально-психологічна й  професійна адаптація студентів як передумови ефективної самостійної роботи студентів // Наукові праці вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»: всеукраїнський науковий збірник. – Донецьк, 2014. –  Ч. 2.,   №1 (15). – С.157-159. – (Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія»).

Мельничук Ю.Ю. Из истории обучения стилистике в школах Украины // Материалы Международной научно-практической конференции «Язык. Культура. Образование». – Шадринск: ШГПИ, 2014. – С. 212-218.

Мельничук Ю.Ю. Міжнародна асоціація державних органів атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (МАДАТ) //Освіта дорослих: енциклопедичний словник. – К.: Основа, 2014. – С. 225-226.

Мельничук Ю.Ю. Офіційний інтернет-форум міжнародної громадсько-державної програми «Освіта дорослих України» // Освіта дорослих: енциклопедичний словник. – К.: Основа, 2014. – С. 292-293.

Мельничук Ю.Ю. Способи вираження причинно-наслідкових зв’язків у мовленні учнів початкових класів // Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2015. – Вип. 67. - С. 105-109.

Мироненко О.В. Особливості російсько-українського перекладу термінологічної і нетермінологічної лексики у текстах наукового стилю // Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб. наук. праць /наук. ред. Олексенко В.П. та інш.]. - Херсон: ХДУ, 2011. - (Серія "Лінгвістика"). - Випуск 15. - С. 71-74.

Мироненко О.В. Лексично оказіональні антропонімічні прислівники з конотативним увиразненням у мові сучасної української періодики // Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи дослідження: матеріали міжнар. наук.-прак. конф., (Львів, 14-15грудня 2012р.). - Львів: ГО "Наукова філологічна організація "Логос", 2012. - С. 9-12.

Мироненко О.В. Національно-прагматичні конотації іменувань політичних діячів у сучасній українській публіцистиці // Мова і культура: наук. щорічний журнал. - К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. - Вип. 15. - Т. V (159). - С. 107-112.

Мироненко О.В. Сучасна українська мова з практикумом. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів за напрямом 6.010102.01 Початкова освіта. - Херсон: ПАТ "ХМД", 2012. -21с.

Мироненко О.В. Сучасна українська мова з практикумом.Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів за напрямом 6.010101 Дошкільна освіта. - Херсон: ПАТ "ХМД", 2013. -19с.

Мироненко О.В. Синтаксична специфіка мови роману Валерія Гужви "Джокер" //Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб. наук. праць /наук. ред. Олексенко В.П. та інш.]. - Херсон: ХДУ, 2013. - (Серія "Лінгвістика"). - Випуск 17. - С. 95-98. Стаття.docx (36.9 Kb)

Мироненко О.В. Реалізація образно-тропеїчних засобів у заголовках періодичних видань // Наукові записки: [зб. наук. праць /наук. ред. Семенюк О. та інш.]. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. - (Серія: Філологічні науки (мовознавство)). - Випуск 115. - С. 172-175.

Мироненко О.В. До питання  про текст як форму реалізації мовнопрофесійної підготовки // Актуальні проблеми викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»: матеріали II регіонального науково-методичного семінару (11березня 2014р., Херсонського державного університету) - Херсон: Айлант, 2014. –С.36-38.mironenko.doc.docx (18 Kb)

Мироненко О.В.  Лексично оказіональні прислівники як репрезентанти увиразнення сучасної української літературної мови// Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб. наук. праць /наук. ред. Олексенко В.П. та ін.]. – Херсон: ХДУ, 2014. – (Серія “Лінгвістика”). - Випуск 21. – С. 78-81.мироненко стаття 2014.docx (31.1 Kb)

Нагрибельна І.А. Методика впровадження народознавчого  матеріалу в початковій школі як  фактор соціокультурного розвитку (в аспекті проведення уроків читання). Зб. наук. праць Уманського університету ім. П.Тичини.  – Умань: ПП Жовтий, 2010. – Випуск 34. – С.115-121.

Нагрибельна І.А.Самостійна робота з курсу «Методика навчання української мови як складова фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи» . Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. Спецвипуск до 195-річчя Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського №4. – Одеса  -2011. – С.278-280.

Нагрибельна І.А. Професійно-методична підготовка майбутнього вчителя початкової школи до викладання рідної мови (в контексті Болонського процесу). – Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». - №20, 2011. -  С.88-90.

Нагрибельна І.А. Методичне забезпечення самостійної роботи з курсу «Методика навчання української мови» у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи. Теоретична і дидактична філологія: [зб. наук. праць].  Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 12. – С.73-76.

Нагрибельна І.А. Шляхи впровадження самостійної роботи  у початкової школи (на матеріалі курсу «Методика навчання української мови»). Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди»: [зб. наук. праць]. Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 88. – С.150-157.

Нагрибельна І.А. Самостійна підготовка майбутніх вчителів початкової школи до реалізації засобів морально-етичного виховання на уроках читання. Педагогічний альманах: [зб. наук. праць /Н.В.Слюсаренко]. – Херсон, 2012. – Вип. 12. – С.250-257.

Нагрибельна І.А. Удосконалення фахової підготовки майбутніх учителів засобом самостійної роботи. Вища освіта України №1(додаток) – Тематичний випуск    «Інтеграція вищої школи України до європейського та світового освітнього простору». Київський національний авіаційний університет. – С.355-359.

Нагрибельна І.А. Шляхи впровадження самостійної роботи у фаховій підготовці майбутніх учителів початкової школи (на матеріалі курсу «Методика навчання української мови»). Теоретична  і дидактична філологія: Збірник наукових праць. – Випуск 12. – Переяслав-Хмельницький, ФОП Лукашевич О.М. - 2012. – С.73-76.

Нагрибельна І.А. Самостійна навчальна діяльність майбутніх учителів початкової школи. Збірник наукових праць. Наукові записки кафедри педагогіки. Випуск ХХХІ. - Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна. – Харків. – 2012. -С.175-181.

Нагрибельна І.А. Індивідуально-психологічні детермінанти самостійної роботи майбутніх фахівців початкової школи.  Педагогічний альманах: Збірник наукових праць /редкол. В.В.Кузьменко (голова) та ін. - Херсон: КВНЗ «Херсонська академія непевної освіти», 2013. – Випуск 18. – С.150-154.

Нагрибельна І.А. Формування мовної особистості засобом самостійної роботи студентів під час навчання курсу «Сучасна українська мова з практикумом». ІІ Міжнародна наукова конференція «Мова – література – культура в контексті національних взаємозв’язків». – Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 23-24 травня 2013.  - 56 с.

Нагрибельна І.А.  Наукові засади самостійної роботи у фаховій підготовці майбутніх учителів початкової школи до навчання української мови Перші кроки на ниві наукових досліджень. Збірник наукових праць. – Умань: РВЦ «Софія», 2013 . – С. 129-139.

Нагрибельна І.А. Роль педагогічної спадщини В.Сухомлинського в процесі підготовки майбутніх фахівців початкової школи до навчання української мови. Обласні педагогічні читання «Педагогічна спадщина А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського: історія та сучасність». 15 березня 2013 року. – Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти». – Херсон.

Нагрибельна І.А. Формування мовної особистості засобом самостійної роботи студентів під час навчання курсу «Сучасна українська мова з практикумом». Збірник наукових праць  Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2013. - №1. – С.188-193.

Нагрибельна І.А. Комп’ютерні програми в змісті самостійної підготовки майбутніх фахівців початкової школи до навчання української мови. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 22: збірник наукових праць /за науковою ред.  академіка В.І.Бондаря. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. - С.110-115.

Нагрибельна І.А. Самостійна робота з курсу «Методика навчання української мови» в підготовці майбутніх учителів початкових класів до формування мовної особистості дитини. Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Педагогіка.2013. Випуск ХLІХ. У двох частинах. – С.54-58

Нагрибельна І.А. Соціально-культурне підгрунтя самостійної роботи майбутніх учителів початкової школи. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 65. – Херсон: ХДУ, 2014. – С.359-363.

Нагрибельна І.А. Готовність майбутніх учителів початкової школи до самостійної роботи в системі лінгводитдактичної підготовки. Наукові праці вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія «Педагогіка, психологія і соціологія». №1 (15),  частина 2. - Донецьк. 2014. – С.170-174.

Перепьолка В.І.Оптимізація навчальної діяльності студентів на заняттях із сучасної української мови з практикумом. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми шкільної та вишівської лінгводидактики: реалії та перспективи. Доробок наукової школи М.І.Пентилюк». – Херсон, ХДУ, 7-8 квітня 2011.

Перепьолка В.І.Специфіка мовних одиниць у науковому тексті. Науковий вісник ХДУ. Збірник наукових праць. Серія «Лінгвістика». – Випуск ХІУ – Херсон: 2011 –  С. 118-122.

Перепьолка В.І.Навчально-методичний посібник «Організація і зміст самостійної роботи студентів з філологічних дисциплін» для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання, напрями підготовки «Початкова освіта», «Дошкільна освіта». - Херсон, 2011. - 187 c. (у співавторстві).

 Перепьолка В.І.Спонукальна модальність у мовленнєвому акті української мови . Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск XVII. – Херсон: ХДУ, 2013. – С.66-69.Перепьолка В.І..doc (53.5 Kb) 

Перепьолка В.І.Формування культури професійного мовлення майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 65. – Херсон: ХДУ, 2014. – С.363-367.

Сидоренко Н.І. Екзестиційна проблематика у театралізованих повістях Ніни Бічуї. Філологічні науки. _ Вип.37. – Переяслав-Хмельницький. Вид-во Педагогічний університет ім.Г.Сковороди. – 2011. С.-78-82.

Сидоренко Н.І. Жанрові модифікації лірико-романтичних повістей про дитинство в українській літературі 60-80-х років ХХ століття. Науково-теоретичний журнал «Слово і час».  Національна академія наук України; Інститут  літератури ім. Т.Г.Шевченка,  -  №9. 2011. - С.63-67.

Сидоренко Н.І. Наративні форми наукової інтерпретації повісті для дітей. Теоретична  і дидактична філологія: Збірник наукових праць. – Випуск 13. – Переяслав-Хмельницький, ФОП Лукашевич О.М. - 2012. – С.260-264.

Сидоренко Н.І. Вплив мистецтва на формування мовленнєвої культури учнів початкових класів. Матеріали ІІ регіонального науково-практичного семінару «Використання інтерактивних технологій навчання в мовній освіті молодших школярів» (28 березня 2013 року). – Херсон, ПАТ «Херсонська міська друкарня». – 2013. – С.212-216.

Сидоренко Н.І. Реалізація народознавчого компоненту в сучасному дошкільному закладі.  Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 65. – Херсон: ХДУ, 2014. – С.421-426.

Сугейко Л. Г. Формування правильності мовлення у майбутніх учителів початкової школи. Теоретична і дидактична філологія: Зб. наук. праць. –  Випуск 12. –  Переяслав - Хмельницький, ФОП Лукашевич О. М. – 2012. – 282 с., С. 114 – 118.

Сугейко Л. Г.  Книга тестових завдань: Навч. посіб. – Херсон: Айлант, – 2012. – 152с.  С 82 - 90.

Сугейко Л. Г.  Книга тестових завдань. Розділ «Українознавство»: Навч. посіб. для студентів. Херсон: Айлант, 2012. – 158 с.

Сугейко Л. Г.  проєктні технології у мовній підготовці молодших школярів. Матеріали ІІ регіонального науково - практичного семінару «Використання інтерактивних технологій навчання  в мовній освіті молодших школярів» - Херсон, ПАТ «Херсонська міська друкарня». – 2013. – 304 с. С. 99 - 103.

Сугейко Л. Г.  Використання креативних форм роботи у мовній підготовці майбутніх фахівців. Вісник Прикарпатського національного університету: Педагогіка. Випуск 49. – 2013. – 374 с.  С. 353 – 357.

Сугейко Л. Г. Самостійна робота як дієвий засіб активізації навчальної діяльності студентів: Зб. наук. праць вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія « Педагогіка, психологія і соціологія» №1(15), 2014: Ч. 2. – Донецьк. – 2014. – 224 с.  С. 210 – 214.

Сугейко Л. Г.  Інновації у підготовці мовної особистості вчителя початкової школи. Зб. наук. праць: Педнауки. Випуск 65. – Херсон ХДУ 2014. –  458 с.  С. 367 – 370.

Сугейко Л. Г.  Самоконтроль знань і вмінь студентів з дисциплін гуманітарного циклу. Практикум для студентів денної, заочної та екстернатної форми навчання. Колектив авторів за редакцією О.В. Мироненко. – Херсон ПАТ «ХМД», 2014. – Книга 1. – 358 с., Книга 2. – 282 с.