Международная конференция

Оновлено: 22.10.2014

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 Факультет дошкільної та початкової освіти

 Лабораторія педагогічних досліджень та інноваційно-освітніх технологій

 Кафедра педагогіки початкової освіти

 запрошують узяти участь у

 Міжнародній науково-практичній конференції

 «Сучасна початкова освіта: традиції, інновації та перспективи»,

 яка відбудеться 19 - 20 березня 2015 р.

 

     Наукові напрями роботи конференції:

       дидактика початкової освіти;

·         виховний потенціал формування особистості;

безперервність дошкільної та початкової освіти;

прогностичні підходи до підготовки магістрів;

удосконалення професійної підготовки вчителя початкової школи;

·         шляхи модернізації вищої освіти в Україні.

 
 У роботі конференції візьмуть участь фахівці з Білорусі, Німеччини, Польщі, України.

 Робочі мови: українська, польська, німецька, російська.

 Заявки (ПІБ, тема доповіді, напрям роботи конференції), авторські довідки (ПІБ, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посада, контактний телефон, e-mail) та тексти статей обсягом до 0,5 друк. арк. (анотації українською, російською та англійською мовами, перелік літератури, УДК, зовнішня рецензія, рецензія наукового керівника (для аспірантів) у друкованій та електронній версіях просимо надсилати до 15 лютого 2015 р. за адресою: 00073, м. Херсон, вул. 40-років Жовтня, 27, Херсонський державний університет, кафедра педагогіки початкової освіти (з поміткою конференція) та наe-mail: Вартість однієї сторінки публікації у фаховому виданні України «Педагогічні науки» становить 25 грн. Cтатті учасників, які мають науковий ступінь доктора наук, буде опубліковано безкоштовно.

 Матеріали конференції будуть опубліковані у збірці тез конференції (тези від 3 до 5 стор. тексту). Вартість збірки тез становить 100 грн.

 Розмір організаційного внеску складає 100 грн., що включатиме витрати на розсилку та надання матеріалів, програму, сертифікат тощо.

 Кошти перераховувати на картковий рахунок:

 4405 8858 2349 7927 (Приватбанк).

 Отримувач: Юрчук Юрій Юрійович

 Обов’язково вказати власне ПІБ.

 Чек зберігати та надіслати скан-копію (окремим файлом) на e-mail: разом із заявкою, статею чи тезами.

 Термін прийому заявок та матеріалів до видання триватиме до 15 лютого 2015 р. Зразки оформлення додаються.

 Місце проведення: м. Херсон, вул. 40-років Жовтня, 27, Херсонський державний університет, ауд.252 (головний корпус), ІІ-й поверх.

 Контактні телефони: (0552) 32-67-66 деканат ФДПО,

 моб. 0661210030 Юрчук Юрій Юрійович,

 моб. 0950967177 Архіпова Інна Сергіївна

            email:

 Привітання закордонних партнерів факультету дошкільної та початкової освіти


Уважаемые учасники конференции, уважаемые коллеги Херсонского государственного университета, уважаемая професор Л.Петухова, уважаемые друзья из Украины!!! Фридрих Фребель и его педагогика является одним из связующих звеньев нашей дружбы. Фребель, великий педагог, превозносил самодеятельность ребенка в центр внимания и предствлял свободомыслящих и осведомленных людей, которые демократическим путем взаимодействуют друг с другом, и развивает сообщество. Именно на сегодняшний день идеи Фридриха фребеля обладают особой актуальностью.

     Мыслями мы с вами и надеемся, что основополагающие идеи Фридриха Фребеля на этой конференции вдохновят вас и дадут надежду. Мы желаем вам успешно провесте международную педагогическую конференцию и рады будущему академическому обмену здесь в Касселе или Украине.

     Желаем вам мира и всего самого хорошего!

С наилучшими пожеланиями,

Андреас Матайс и Екегард Цюльке

 

                                                     Уважаемая Любовь Евгеньевна!

     От имени научно педагогического состава Факультета социальных наук Поморской академии приветствую Вас и всех учасников научной конференции "Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти в контексті педагогічних ідей Фрідріха Фребеля". 

     Надеюсь что Ваша конференция послужит объединению специалистов и исследователей различных ообластейй наук, занимающихся проблематикой фошкольного и начального образования, как важной в современном обществе, а также создаст основу для обмена мнениями и опытом.

     Уверена, что работа конференции послужит катализатором развития научной и практической мысли, даст новый импульс научным иследованиям. 

Желаю всем учасникам успехов, эффективной работы и плодотворных дискусий.

С уважением, декан факультета социальных наук Поморской академии, д.с.н., профессор, Ирина Анатольевна Сурина

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Департамент освіти і науки, молоді та спорту
Херсонської облдержадміністрації
Управління освіти Херсонської міської ради
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет дошкільної та початкової освіти
ЄВ.Фрьобельсемінар (м.Кассель, Німеччина)
Барановицький державний університет (м.Барановичі, Білорусь)
Академія ім. Яна Длугоша (м.Ченстахова, Польща)
ПРОВОДЯТЬ


Міжнародну науково-практичну конференцію
«Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті педагогічних ідей Фрідріха Фребеля»

Тематичні напрями роботи:

Проблеми наступності і перспективності дошкільної та початкової ланок освіти.
Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти.
Розвиток інформаційно-педагогічного простору у системі підготовки кадрів для дошкільної та початкової освіти.
Ідеї Ф.Фребеля у контексті сучасного простору дошкільної та початкової освіти.

Під час конференції планується участь в пленарних та секційних засіданнях, майстер-класах в дитячих навчальних закладах міста, культурно-екскурсійна програма.

Для участі у Міжнародній науково-практичній конференції Вам необхідно надіслати:
- заявку на участь у конференції (із обов’язковим зазначенням адреси, телефону, e-mail, напряму роботи конференції);
- доповідь (3-5 сторінок) для друку в збірнику матеріалів конференції;
- наукові статті (за бажанням) для друку у фаховому збірнику наукових праць «Педагогічні науки»;
- наукові статті (за бажанням) для друку у фаховому збірнику наукових праць «Інформаційні технології в освіті» (для учасників третього тематичного напрямку роботи конференції).

Матеріали подаються в електронному варіанті на e-mail: у форматі Word 97 /2007 або на адресу: Полєвіковій О.Б., вул.28 Армії, буд.4-А, кв.24, м.Херсон, Україна, 73005.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, німецька
 
Оплата відрядження, проживання, харчування, проїзд – за рахунок організації відрядника чи за власний кошт. З приводу поселення звертатися заздалегідь до оргкомітету. Учасники конференції отримують сертифікати участі.
 

Контакти

Організаційний комітет конференції

Проведення: Херсонський державний університет, факультет дошкільної та початкової освіти (2 поверх), вул. 40 років Жовтня, 27, м. Херсон.

Тел.: 0661210030; 0950967177;
Email:

Кількість відвідувань