План роботи НМР

Оновлено: 02.12.2019

 

План роботи

Науково-методичної ради

педагогічного факультету

на 2019-2020 навчальний рік

Впродовж навчального року науково-методична рада педагогічного факультету координує всю науково-методичну роботу викладачів факультету, реалізує науково-методичний супровід проведення відкритих занять викладачів, що проходять за конкурсом; перевірку електронного та паперового навчально-методичного забезпечення з дисциплін кафедр (у тому числі на сайті та Віртуальному університеті); моніторинг оновлення сторінок кафедр на сайті ХДУ з питань методичного забезпечення навчального процесу, оновлення сторінки НМР факультету на сайті ХДУ, систематично проводить засідання науково-методичної ради факультету.

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальні за виконання

І засідання НМР факультету (вересень 2019 р.)

1

Затвердження складу НМР факультету

Голова НМР, члени НМР

2

Затвердження плану роботи науково-методичної ради на 2019 - 2020 н.р.

Голова НМР, члени НМР

4

Затвердження програм практик на 2019-2020 н.р.

Голова НМР, С.П. Чепурна

5

Затвердження авторських програм навчальних дисциплін факультету

Голова НМР, члени НМР

6

Затвердження екзаменаційних матеріалів атестації (програм та білетів) на здобуття СВО «магістр».

голова НМР

Воропай Н.А, Казаннікова О.В

7

Розробити єдині вимоги до написання дипломних робіт (проектів) СВО «бакалавр», «магістр» керуючись «Положення про дипломну роботу (дипломний проект)» (ХДУ, протокол № 8 від 30.03.2015р.)

Голова НМР, члени НМР

8

- Обговорення нормативно-правової бази Міністерства освіти і науки України та ХДУ

- Обговорення відкритих занять викладачів факультету

- Рекомендація до друку посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів факультету

- Різне

Голова НМР, члени НМР

ІІ засідання НМР факультету (жовтень 2019р.)

1

Затвердження екзаменаційних матеріалів атестації (програм та білетів) на здобуття СВО «бакалавр».

голова НМР Нагрибельна І.А, Анісімова О.Е.

2

Затвердження тематики курсових робіт 1, 2 курси скорочений термін навчання, 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання та 4 курсу за спеціалізація денної і заочної форм навчання

Москова Т.М., Свіховська Т.А.

3

Затвердження тематики випускних робіт СВО «бакалавр», «магістр» денної і заочної форм навчання

Москова Т.М., Свіховська Т.А.

4

- Обговорення нормативно-правової бази Міністерства освіти і науки України та ХДУ

- Обговорення відкритих занять викладачів факультету

- Рекомендація до друку посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів факультету

- Різне

Голова НМР, члени НМР

ІІІ засідання НМР факультету (листопад 2019 р.)

1

Затвердити єдині вимоги до написання дипломних робіт (проектів) СВО «бакалавр», «магістр»

Голова НМР, відповідальні за розроблення, члени НМР

2

Обговорення структури сайту для  методичного забезпечення електронного портфоліо студента

Саган О.В.,

Гаран М.С., члени НМР

3

Обговорення готовності дипломних робіт (проектів) СВО «магістр»

голова НМР, голови експертних комісій, члени НМР

3

- Обговорення нормативно-правової бази Міністерства освіти і науки України та ХДУ

- Обговорення відкритих занять викладачів факультету

- Рекомендація до друку посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів факультету

- Різне

Голова НМР, члени НМР

ІV засідання НМР факультету (грудень 2019 р.)

1

Реалізація питання створення електронних підручників викладачами факультету

Голова НМР, члени НМР

2

Затвердження авторських програм навчальних дисциплін факультету

Голова НМР, члени НМР

3

- Обговорення нормативно-правової бази Міністерства освіти і науки України та ХДУ

- Обговорення відкритих занять викладачів факультету

- Рекомендація до друку посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів факультету

- Різне

Голова НМР, члени НМР

V засідання НМР факультету (лютий 2020 р.)

1

- Обговорення нормативно-правової бази Міністерства освіти і науки України та ХДУ

- Обговорення відкритих занять викладачів факультету

- Рекомендація до друку посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів факультету

- Різне

Голова НМР, члени НМР

VІ засідання НМР факультету (березень 2020 р.)

1

Аналіз підготовки здобувачів СВО «бакалавр» до атестаційних іспитів

Завідувачі кафедр

2

Обговорення проектів навчальних та навчально-робочих планів факультету

Москова Т.М., члени НМР

3

- Обговорення нормативно-правової бази Міністерства освіти і науки України та ХДУ

- Обговорення відкритих занять викладачів факультету

- Рекомендація до друку посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів факультету

- Різне

Голова НМР, члени НМР

VІІ засідання НМР факультету (квітень 2020 р.)

1

Затвердження програм вступних фахових випробувань СВО «бакалавр», «магістр»

Голова НМР, голови фахових атестаційних комісій

2

Затвердження навчальних та навчально-робочих планів факультету зі змінами та доповненнями

Москова Т.М., члени НМР

3

 

- Обговорення нормативно-правової бази Міністерства освіти і науки України та ХДУ

- Обговорення відкритих занять викладачів факультету

- Рекомендація до друку посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів факультету

- Різне

Голова НМР, члени НМР

VІІІ засідання НМР факультету (травень 2020 р.)

1

 

Обговорення готовності дипломних робіт (проектів) СВО «бакалавр»

голова НМР, голови експертних комісій, члени НМР

2

- Обговорення нормативно-правової бази Міністерства освіти і науки України та ХДУ

- Обговорення відкритих занять викладачів факультету

- Рекомендація до друку посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів факультету

-    - Різне

Голова НМР, члени НМР

ІХ засідання НМР факультету (червень 2020 р.)

1

Затвердження програм практик на 2020-2021 н.р.

Голова НМР, С.П. Чепурна

2.

Річний звіт за 2019-2020 та план на 2020-2021 н.р. науково-методичних семінарів кафедр

Голови науково-методичних семінарів кафедр

3.

Річний звіт за 2019-2020 та план на 2020-2021 н.р. науково-методичної ради факультету

Голова НМР

4.

Різне

Голова НМР, члени НМР

 

Провести такі семінари:

1. Науково-методичний семінар: «Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти» із залученням викладачів та студентів Бериславського педагогічного коледжу, фахівців практиків.

2. Продовжувати проводити практичні семінари та майстер-класи з теми «Використання інтерактивної дошки в освітньому процесі закладу вищої освіти».

 

Голова НМР педагогічного факультету                               І.М. Цюпак

 

 

ПОГОДЖЕНО

В.о. декана педагогічного факультету

 

                             Т.М. Москова