План роботи кафедри 2011-2012

Оновлено: 24.10.2011

Коротка довідка про кафедру

1.1. Професорсько-викладацький склад кафедри.

Зав. кафедрою

Кількість штатних одиниць

Погодинний фонд

Примітка

Професор

Доцент

Старший викладач

Професорів

Доцентів

Старших викладачів

Асистентів

Викладачів

Всього

-

1

-

-

6

2

1

2

11

240

-

 

1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено в кількості  осіб

1.3. Об’єм навчальної роботи кафедри складає  9836,15  годин:

Семестри

Лекції

Консультації

Лабораторні

Практичні

Перевірка контрольних робіт

Курсові роботи

Заліки

Екзамени

Дипломні роботи

ДЕК

Кураторство акад. групою

Керівництво аспірантами

Керівництво практикою

Відвідування занять

Інші види робіт

Всього

I

1248

194

-

206

526,4

90

30

190

78

-

42

-

189,25

-

-

4643,85

II

988

169

-

1640

546,3

-

28

128

637

23,5

41,5

-

232,5

-

-

5192,3

Всього за рік

2096

363

-

3288

1072,7

90

58

318

715

23,5

83,5

-

421,75

-

-

9836,15

Науково-методична робота 

 

Вид роботи 

Відповідальні 

Термін виконання 

1

2

3

4

1.

Підготовка до навчальних занять

всі викладачі

протягом року

2.

Уточнення робочих програм з дисциплін кафедри

всі викладачі

вересень

3.

Уточнення і розробка планів практичних та семінарських

занять, лекцій

всі викладачі

вересень

4.

Підготовка інформаційно-

комп’ютерного забезпечення

навчальних

дисциплін

 

Григор’єва В.Б.

Таточенко В.І.

Кузьмич Л.В.

Кузьмич В.І.

Самойленко В.Г.

Плоткін Я.Д.

Колеснік С.Г.

травень

5.

Складання екзаменаційних

білетів

 

Таточенко В.І.

Кузьмич Л.В.

Кузьмич В.І.

Самойленко В.Г.

Плоткін Я.Д.

Колеснік С.Г.

жовтень 2010,

квітень 2011

6.

Складання білетів ДЕК

Плоткін Я.Д.

Кузьмич В.І.

квітень 2011

7.

Відвідування занять з обговоренням та письмовим відгуком

всі викладачі

протягом року

 

Науково-дослідна робота

Вид роботи

Відповідальні

Термін виконання

1

2

3

4

1.

Підготовка завдань до студентських олімпіад

Плоткін Я.Д.

Таточенко В.І.

 

грудень 2010

2.

Підготовка студентів

до участі в національній

олімпіаді з математики

Плоткін Я.Д.

грудень 2010

квітень 2011

3.

Підготовка публікацій

Плоткін Я.Д.

Кузьмич Л.В.

Кузьмич В.І.

Таточенко В.І.

Самойленко В.Г.

Котова О.В.

Григор’єва В.Б.

протягом

року

4.

Доповіді на конференціях

Таточенко В.І.

Кузьмич В.І.

Кузьмич Л.В.

Колеснік С.Г.

Котова О.В.

Григор’єва В.Б.

Самойленко В.Г.

протягом

року

  

Організаційно-виховна робота

Вид роботи

Відповідальні

Термін виконання

1

2

3

4

1.

Робота у вченій

раді ХДУ

Кузьмич В.І.

протягом

року

2.

Організація та проведення обласного туру учнівської

олімпіади, конкурсів,

засідань МАН

Таточенко В.І.

Кузьмич В.І.

Плоткін Я.Д.

січень 2011,

березень

2011

3.

Куратори груп

Григор’єва В.Б.

Котова О.В.

Наборова В.О.

Зацаринна В.В.

Алфьорова Л.М.

протягом

року

4.

Керівництво студентського

гуртка, студентських секцій

Плоткін Я.Д.

Самойленко В.Г

Таточенко В.І.

Кузьмич В.І.

протягом

року

5.

Підготовка концертних

номерів на загально-університетські

заходи

Кузьмич В.І.

протягом

року

6.

Робота у вченій раді факультету

Кузьмич В.І.

Таточенко В.І.

Самойленко В.Г

Григор’єва В.Б.

Котова  О.В.

протягом

року

 

Зв’язки із базовими підприємствами та установами

 №

Вид роботи

Відповідальні

Термін виконання

1

2

3

4

1.

Організація та проведення

виробничої практики

студентів 4-5 курсів

Кузьмич Л.І.

Кузьмич В.І

Таточенко В.І.

Колеснік С.Г.

Самойленко В.Г.

07.11.11-30.12.11 – 4 к.

01.02.10-23.04.11 – 5 к.(с)

01.02.10-02.04.11 – 5 к.(м)

2.

Організація та проведення обласного туру учнівської

олімпіади з математики,

конкурсів МАН

Таточенко В.І.

Кузьмич В.І.

Плоткін Я.Д.

січень 2011

березень 2011

3.

Наукові консультації

вчителям математики

по впровадженню

новітніх освітніх

технологій

(ЗНЗ №46, №12, №14

ВГУ №2, ХМУРГ)

Таточенко В.І.

Самойленко В.Г

Плоткін Я.Д.

протягом

року

4.

Надавати допомогу

вчителям 8-11 класів,

які працюють у

профільних фізико-

математичних класах

Самойленко В.Г

Плоткін Я.Д.

Таточенко В.І.

протягом

року

5.

Залучення вчителів до

роботи у лабораторії

«Розвивального

навчання»

Таточенко В.І.

 

протягом

року

Підвищення кваліфікації та перепідготовка

Прізвище,

ініціали

Навчальний заклад, де проходить стажування

Термін стажування

1

2

3

4

1

Кузьмич Валерій Іванович

кафедра математичного моделювання Херсонського Національного технічного університету

квітень 2011

2

Кузьмич Людмила Василівна

кафедра вищої математики Херсонського державного аграрного університету

квітень 2011

3

Колеснік Світлана Григорівна

кафедра вищої математики Херсонського державного аграрного університету

квітень 2011