Проблемні групи

Оновлено: 18.12.2019

ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ КАФЕДРИ

 Дослідження з фізики та методики навчання фізики (у межах наукової теми«Іноваійні освітні технології навчання фізики та астрономії у закладах освіти різних рівнів» д/р № 0119U101144  від 19.03.19р.)

2. Дослідження з астрономії та методики її навчання

У цьому напрямі ведуть дослідження студентів 6 проблемних груп.

Теми досліджень студентів цих напрямів пов’язані з актуальними проблемами природничо-математичної освіти.

1. «Фізичні моделі в механіці і електриці та розрахунки на їх основі» кандидат фіз-мат наук, доцент Івашина Ю.К.

2. «Використаннякомп’ютерних технологій у навчальному процесі» кандидат фіз-мат наук, доцент Немченко О.В.

3. «Проектування навчального процесу» кандидат пед. наук, доцент Гончаренко Т.Л.;

4. «Розвиток мислення учнів при навчанні фізики» доктор педагогічних наук, професор Коробова І.В.;

5. «Окремі питання методики навчання фізики у закладах середньої ланки освіти» доцент Єрмакова-Черченко Н.О.;

6. «Екологічна компетентность учнів основної школи у процесі навчання фізики» кандидат пед. наук, доцент Куриленко Н.В..

Результатом науково-дослідної роботи студентів цих груп є підготовка експериментальної частини курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт, виступи з доповідями на Всеукраїнських і регіональних студентських наукових конференціях, публікації статей та ін.

Студенти проблемної групи другого напряму наукової роботи кафедри здійснюють дослідження з астрономії та методики її навчання під керівництвом доктора пед.наук, професора Кузьменкова С.Г. Тематика  досліджень студентів проблемної групи пов’язана з вивченням основних характеристик та статистичних властивостей планет, зір та зоряних систем.

План проблемних груп на 2018-2020р

Звіт проблених груп за 2018р

Оновлено: 11.11.2016

Новий Модуль Навігації