Одінцов Валентин Володимирович

Оновлено: 01.12.2010

 

 Одінцов Валентин Володимирович


Посада:

професор кафедри, керівник науково-дослідної лабораторії фізики твердого тіла.


Освіта:

 • 1960 р. закінчив ХДПІ ім. Н. К. Крупської за спеціальністю Фізика та основи виробництва;
 • 1971 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.07. Фізика твердого тіла;
 • 1994 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 01.04.07. Фізика твердого тіла.

Науковий ступінь, наукове звання:

доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики, академік Міжнародної академії наук Екології та Безпеки життєдіяльності, академік академії Зв’язку України.


Кандидатська дисертація:

"Получение физических свойств додекаборидов металлов со структурой UB12".


Докторська дисертація:

"Механізм електро- та теплопровідності в тугоплавких боридах рідкісноземельних металів з каркасною структурою". 


Професійний досвід:

 • 1960 р. - вчитель фізики Бериславської середньої школи №3;
 • 1961 р. - вчитель фізики Херсонської ШРМ №2;
 • 1962 - 1964 рр. - директор Херсонської ШРМ №18;
 • 1967 р. - асистент кафедри фізики херсонської філії Одеського технологічного інституту ім. М. В. Ломоносова;
 • з 1970 р. працює у ХДУ (асистент, доцент, декан інженерно-технологічного факультету, заступник декана фізико-математичного факультету, секретар парткому, завідувач кафедри методики викладання фізики, проректор з науково-дослідної роботи ХДПІ ім. Н. К. Крупської; професор кафедри фізики ХДУ).

Наукові інтереси:

оптика, квантова фізика, фізика твердого тіла, методика викладання фізики.


Наукова діяльність:

 • керує держбюджетною науково-дослідною роботою «Дослідження фізичних властивостей, вплив деформації на розчинність водню, зв'язку його атомів з дислокаціями в системах Ме-Н(D)» (державний реєстраційний номер 0103U000373);
 • керує студентською проблемною групою «Вивчення фізичних властивостей вищих боридів рідкісноземельних металів»;
 • член спеціалізованої Вченої ради при ХДУ К67.051.02;
 • є активним членом Наукової експертної ради (Фізика) Міністерства освіти та науки України;

Відзнаки:

 • почесний знак "За наукові досягнення";
 • медаль "Ветеран труда". 
 • почесне звання "Відмінник освіти України";
 • почесне звання "Заслужений працівник освіти України";
 • Золотий знак товариства Знання "За активну роботу".