Наукові публікації

Оновлено: 11.02.2014

 

         Назва

      Вихідні дані

Обсяг др. арк.

Співавтори

Методические рекомендации учителям физики по пропаганде єкологических знаний в процес се преподавания физики в 6-7 классах Херсон, 1981 – 40 с. 40с. -
Методические рекомендации учителям физики по пропаганде єкологических знаний в процес се преподавания физики в 9 классах Херсон, 1981 – 39с. 39с. -
Методические рекомендации учителям физики по пропаганде єкологических знаний в процес се преподавания физики в10 классах Херсон, 1981 – 48с 48с. -
Элементы экологии в курсе физики 9 класса Методика преподавания физики: Респ. Науч. – метод. Цб. Вып.16. –К.: Рад школа, 1982. – С 62-71 10с.0,54 -
Екологічне виховання учнів на уроках фізики Методика преподавания математики и физики: Респ.науч.-метод. Вып. 2. – К.:Рад. школа,1985. - С. 73-78 6с. -
Знания для контроля знаний студентов по методике преподавания физики Ч.1. – Херсон: ХГПИ, 1989. – 48с. 48с. Шатайлова Т.О.Всього дві особи
Екологічне виховання учнів під час вивчення фізики Посібник для вчителя. – К.: Рад. шк., 1990 – 207с. 207с. -
Навчальний модуль “Магнітне поле”. Навчальний посібник для вчителів, учнів, студентів. Навчальний модуль “Магнітне поле”. Навчальний посібник для вчителів, учнів, студентів. – Херсон, 1997. – 39 с. 39с.1,625
Навчальний модуль “Електростатика”. Навчальний посібник для вчителів, учнів, студентів. Навчальний модуль “Електростатика”. Навчальний посібник для вчителів, учнів, студентів. – Херсон, 1997. – 69 с. 69с.2,875 Іванцова К. В.Всього дві особи
Навчальний модуль “Магнітне поле”. Стаття Фізика. Проблеми навчання. Науково-методичний журнал. Випуск 1. Херсон, 1997. С. 15-18 4с.0,17
Матеріали до білетів для випускних і вступних іспитів, які не висвітлені у шкільних підручниках з фізики. Стаття Фізика. Проблеми навчання. Науково-методичний журнал. Випуск 1. Херсон, 1997. С. 23-28 6с.0,25
Використання історичного матеріалу при вивченні теми “Тверді тіла”. Стаття Фізика. Проблеми навчання. Науково-методичний журнал. Випуск 2. Херсон, 1997. С. 9-13 5с.0,416
Готуємось до екзамену з фізики Абітурієнт. Навчально-інформаційний посібник. Випуск VII. Херсон, 1997.С. 119-125 7с.0,292
Навчальний модуль “Кінематика”. Навчальний посібник для вчителів, учнів, студентів.

Навчальний модуль “Кінематика”. Навчальний посібник для вчителів, учнів, студентів. – Херсон, 1998. – 90 с.

90с.3,75
Навчальний модуль “Молекулярна фізика (пара, рідини, тверді тіла)”. Навчальний посібник для вчителів, учнів, студентів.

Навчальний модуль “Молекулярна фізика (пара, рідини, тверді тіла)”. Навчальний посібник для вчителів, учнів, студентів. – Херсон, 1998. – 36 с.

 
36с.1,5
Навчальний модуль “Електромагнітна індукція”. Навчальний посібник для вчителів, учнів, студентів. Навчальний модуль “Електромагнітна індукція”. Навчальний посібник для вчителів, учнів, студентів. – Херсон, 1998. – 37 с. 37с.1,542 Чернявський В. В.Всього дві особи
Навчальний модуль “Молекулярна фізика (гази)”. Навчальний посібник для вчителів, учнів, студентів. Навчальний модуль “Молекулярна фізика (гази)”. Навчальний посібник для вчителів, учнів, студентів. – Херсон, 1998. – 33 с. 33с.1,375
Розвиток творчого мислення учнів у процесі виконання дослідницьких завдань з фізики. Стаття Проблеми освіти. Науково-методичний збірник. Випуск 13. Київ, 1998.С. 114-122 9с.0,375
Дослідницькі завдання з фізики як засіб екологічного виховання учнів. Стаття ІІІ Конференція Соросівських Учителів 13-14 грудня 1997 року. Збірка доповідей. Частина 2. Київ, 1998.С. 83-89 7с.0,292
Із досвіду підготовки майбутніх вчителів фізики до екологічного виховання учнів. Стаття Проблеми реформування освіти у вузах різних форм власності. Матеріали науково-методичної конференції. Херсон, 1998. С. 172-173 2с.0,083
Навчальний модуль “Основи термодинаміки”. Навчальний посібник для вчителів, учнів, студентів. Навчальний модуль “Основи термодинаміки”. Навчальний посібник для вчителів, учнів, студентів. – Херсон, 1999. – 38 с. 38с.1,583
Навчальний модуль “Закони збереження в механіці”. Навчальний посібник для вчителів, учнів, студентів. Навчальний модуль “Закони збереження в механіці ”. Навчальний посібник для вчителів, учнів, студентів. – Херсон, 1999. – 35 с. 35с.1,458
Розвиток творчих умінь в дослідницькій діяльності учнів. Стаття Матеріали обласної науково-практичної конференції на тему “Формування загальнонавчальних інтелектуальних умінь і навичок у процесі викладання природничо-математичних дисциплін” 14-15 грудня 1999 року. Херсон, 1999. С.11-14 4с.0,167 Соснова М. В.Всього дві особи
Індивідуальний підхід до формування в учнів уміння визначати поняття. Стаття Матеріали обласної науково-практичної конференції на тему “Формування загальнонавчальних інтелектуальних умінь і навичок у процесі викладання природничо-математичних дисциплін” 14-15 грудня 1999 року. Херсон, 1999. С.86-89 4с.0,167 Самойленко Т. В.Всього дві особи
Діагностика впливу модульної технології на рефлексію учнів. Стаття Пед.науки., вип. ІХ Херсон, 1999,С. 302-309.  8с.0,333
Застосування тестів в модульній технології. Стаття Пед.науки, вип. ІХ – Херсон, 1999.С. 237-241. 5с.0,208 Давиденко Н.М.Всього дві особи
Навчальний модуль "Електромагнітна індукція". Стаття "Фізика і астрономія в школі", №1, 1999. С. 24-37. 14с.0,583 Чернявський В.В.Всього дві особи
Ігрові ситуації як засіб активізації учнів на уроках фізики. Стаття Зб.наукових праць "Педагогічні науки", № ХІ. – 1999. С. 65-73. 9с.0,375
Дєякі шляхи підвищення ефективності фізичної освіти. Стаття "Актуальні проблеми навчання природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України."- К.: 1999. С. 4-5.  2с.0,083
Розвиток пізнавальних вмінь в модульній технології навчання. Стаття 36. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції.-2-3 квітня 1999, Кіровоград. С. 51-52.  2с.0,083 Клименко В.0.Всього дві особи
Розвиток рефлексії в модульній технології навчання. Стаття 3б. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. 2-З квітня 1999, Кіровоград. С. 53-54  2с.0,083 Моісеєнко С.В.Всього дві особи
Домашні контрольні роботи як один із видів самостійної роботи учнів при модульній технології навчання. Стаття 3б. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. 2-3 квітня 1999., Кіровоград. С. 60-61.  2с.0,083 Сушич В.Ф.Всього дві особи
Реалізація виховних задач в модульній технології навчання. Стаття 3б. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. 2-З квітня 1999, Кіровоград. С. 77-78. 2с.0,083 Качан Л.В.Всього дві особи
Застосування ЕОМ як один із засобів підвищення ефективності модульної технології навчання. Стаття Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – 2-3 квітня 1999, Кіровоград. С. 81-82. 2с.0,083 Куксенков С.В.Всього дві особи
Розвиток мислення учнів під час вивчання фізики за модульно-розвиваючою технологією. Стаття Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – 2-З квітня 1999., Кіровоград. С. 96-97. 2с.0,083 Чернявськив В.В.Всього дві особи
Застосування групової форми роботи учнів під час проведення семінарських занять з фізики. Стаття Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Херсон.:Айлант, 2000.–С. 62-65 4с.0,167 Старцеві В.Всього дві особи
Використання нових інформаційних технологій  при вивченні фізики за модульною технологією фізики. Стаття Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Херсон.: Айлант, 2000.– с 65-68  4с.0,167 Чернявський В.Всього дві особи
Екологічне виховання учнів при вивченні теми “Електричний струм у різних середовищах” . Стаття Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Херсон.: Айлант, 2000.–С.146-149 4с.0,167 Пестушко А.Всього дві особи
Про можливості застосування програми “SELF-ESTEEM” у навчально-виховному процесі з фізики. Стаття Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Херсон.: Айлант, 2000.–С. 149-153  5с.0,208 Біла А.Всього дві особи
Навчальний модуль “Закони руху” і “Сили в природі”. Навчальний посібник для вчителів, учнів, студентів. Навчальний модуль “Закони руху” і “Сили в природі”. Навчальний посібник для вчителів, учнів, студентів. – Херсон, 2000. – 72 с. 72с.3,0 Самойленко Т. В.Всього дві особи
Навчальний модуль “Механічні коливання і хвилі”. Навчальний посібник для вчителів, учнів, студентів. Навчальний модуль “Механічні коливання і хвилі”. Навчальний посібник для вчителів, учнів, студентів. – Херсон, 2000. – 48 с. 48с.2,0 Давиденко Н. М.Всього дві особи
Про можливості реалізації індивідуального підходу в модульно-розвивальній технології навчання. Стаття Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск XVII. Наукові та навчально-методичні статті викладачів Академічного ліцею. Херсон, 2000.С. 47-51 4с.0,208
Використання елементів “портфоліо” для оптимізації контролю знань у модульній технології навчання. Стаття Педагогічні науки. Випуск XV, ч. ІІ Херсон, Айлант 2000. С. 58-63.  6с.0,25 Чернявський В.Всього дві особи
Проблемно-інтегративний підхід до навчання фізики як нова технологія. Стаття Педагогічні науки. Випуск XV, ч. ІІ Херсон, Айлант-2000. С. 161-170. 10с.0,416 Дендеренко О.Всього дві особи
Групова форма роботи як шлях до підвищення якості знань. Стаття Педагогічні науки. Випуск XV, ч. ІІ Херсон, Айлант, – 2000.  С. 177-182. 6с.0,25
Новій школі – нові підручники. Стаття Газета “Джерела”, № 19. – 2000. С. 3-4 2с.0,083
Дедуктивный подход к формированию научного мировоззрения учащихся в обучении физике как реализация теории содержательного обобщения В.В.Давидова. Стаття Уфа 2000, С. 111-116. 6с.0,25 Пастух І.В.Всього дві особи
Творча діяльність вчителя – запорука розвитку творчого мислення учнів. Стаття Збірник статей учбового всеукраїнського науково-методичного семінару. “Розвиток творчих здібностей учнів у процесі навчання фізики” 25-26 жовтня 2000 року Чернігів, 2000.С. 70-76.  7с.0,25 Шолохова Н.С.Всього дві особи
Про можливості реалізації індивідуального підходу в модульно- розвивальній технології навчання. Стаття Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск XVII. Херсон, Айлант, 2000, С. 47-52.  6с.0,25
Проблемний семінар як форма інтерактивного навчання. Стаття Інтерактивні методи навчання: досвід впровадження. - Херсон, Олді – Плюс, 2000.С.38-42. 5с.0,208 Старцеві В.Всього дві особи
До змісту понять “діалог” і “спілкування”. Стаття Інтерактивні методи навчання: досвід впровадження. - Херсон, Олді – Плюс, 2000.С.42-45.  4с.0,167
Комп’ютер модель=творчість. Стаття Інтерактивні методи навчання: досвід впровадження. - Херсон, Олді – Плюс, 2000. С. 85-88. 5с.0,167 Сергєєв О.Всього дві особи
Можливості застосування інтерактивних методів навчання під час контролю знань з фізики. Стаття Інтерактивні методи навчання: досвід впровадження. - Херсон, Олді – Плюс, 2000,С.120-125. 6с.0,25 Давиденко Н.Всього дві особи
Про можливості застосування групових форм роботи на уроках фізики. Стаття Інтерактивні методи навчання: досвід впровадження. - Херсон, Олді – Плюс, 2000. С. 98-103.  6с.0,25 Біла А.Всього дві особи
Ігри як метод інтерактивного навчання в фізиці. Стаття Інтерактивні методи навчання: досвід впровадження. - Херсон, Олді – Плюс, 2000. С. 156-158.  3с.0,125 Олейнікова О.Всього дві особи
Реалізація інтерактивного підходу під час виконання дослідницьких завдань екологічного характеру у позакласній роботі з фізики. Стаття Інтерактивні методи навчання: досвід впровадження. - Херсон, Олді – Плюс, 2000.С. 158-161. 4с.0,167 Подозьорова А.Всього дві особи
Застосування інтерактивних методів навчання під час вивчення елементів фізики у курсі “Навколишній світ”. Стаття Інтерактивні методи навчання: досвід впровадження. - Херсон, Олді – Плюс, 2000. С.191-196  6с.0,25 Четиркін Д.Всього дві особи
Про можливості застосування програми “SELF-ESTEEM” у навчально –виховному процесі з фізики. Стаття Шляхи підвищення ефективності природничо-математичної освіти у середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Херсон, Айлант – 2000.С.149-153.  5с.0,208 Біла А.Всього дві особи
Екологічне виховання учнів при вивченні теми “Електричний струм у різних середовищах”. Стаття Шляхи підвищення ефективності природничо-математичної освіти у середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Херсон, Айлант – 2000.С.146-149.  4с.0,167 Пестушко А.Всього дві особи
Використання нових інформаційних технологій при вивченні фізики за модульною технологією. Стаття Шляхи підвищення ефективності природничо-математичної освіти у середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Херсон, Айлант – 2000.С.65-68. 4с.0,167 Чернявський В.Всього дві особи
Застосування  групової форми роботи учнів під час проведення семінарських занять з фізики. Стаття Шляхи підвищення ефективності природничо-математичної освіти у середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Херсон, Айлант – 2000.С.62-65. 4с.0,167 Старцеві В.Всього дві особи
Можливості реалізації принципу гуманітаризації  у навчанні фізики. Стаття Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 21. – Херсон: Айлант, 2001. – 260с., С.155-160 6с.0,25 Клименко Л.Всього дві особи
Застосування інтерактивних технологій навчання  під час розв’язування фізичних задач. Стаття Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 21. – Херсон: Айлант, 2001. – 260с., С.217-223 7с.0,291 Шатковська Г.Всього дві особи
Використання тестів при реалізації контролюючої функції при навчанні фізики. Стаття Нові технології навчання: Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (20-21 квітня 2001р., м.Херсон). – Херсон, Олді-Плюс. – 204с., С.154-158 5с.0,208 Сторожук Н.Всього дві особи
Моніторинг вузівської освіти – одна з умов підвищення її ефективності. Стаття Нові технології навчання: Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (20-21 квітня 2001р., м.Херсон). – Херсон, Олді-Плюс. – 204с., С.78-82 5с.0,208 Піскун В.Всього дві особи
Інтерактивний підхід до проведення  тематичних заліків з фізики. Стаття Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 21. – Херсон: Айлант, 2001. – 260с., С.223-230 8с.0,333 Давиденко Н.Всього дві особи
Педагогічна майстерня  як метод інтерактивного навчання. Стаття Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 21. – Херсон: Айлант, 2001. – 260с., С.230-234 5с.0,208 Дендеренко О.Всього дві особи
Лабораторні роботи дослідницького характеру. Стаття Нові технології навчання: Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (20-21 квітня 2001р., м.Херсон). – Херсон, Олді-Плюс. – 204с., С.140-142 3с.0,125 Пік О.Всього дві особи
Екологічне виховання учнів на уроках фізики.  . Стаття Нові технології навчання: Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (20-21 квітня 2001р., м.Херсон). – Херсон, Олді-Плюс. – 204с., С.132-136 5с.0,208 Костіна М.Всього дві особи
До питання про акмеологію та акмеологічний принцип. . Стаття Нові технології навчання: Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (20-21 квітня 2001р., м.Херсон). – Херсон, Олді-Плюс. – 204с., С.68-73 6с.0,25 Шевченко Л.Всього дві особи
Про психологічну готовність учнів підліткового віку до сприйняття світоглядних ідей. Стаття Нові технології навчання: Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (20-21 квітня 2001р., м.Херсон). – Херсон, Олді-Плюс. – 204с., С.73-75 3с.0,125 Маханько В.Всього дві особи
Про підготовку вчителів фізики до екологічного виховання учнів. Стаття Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 23. – Херсон: Айлант, 2001. – 124с., С.46-51 6с.0,25
Домашні контрольні роботи в системі контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики. Стаття Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики: Матеріали IV Всеукраїнської конференції 20-21 вересня 2001р. – Миколаїв,  МДПУ, 2001. – 402с., С.34-51. 18с.0,75 Пашко І., Пашко М.Всього три особи
Моніторинг як одна з умов реалізації акмеологічного принципу в педагогічній освіті. Стаття Вісник Херсонського державного технічного університету 2(11) – 2001, 275с., С. 228-235. 8с.0,333
До питання про створення мультимедійного програмного продукту “Віртуальна фізична лабораторія”. Стаття Інформатизація освіти України: 6 стан, проблеми, перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (вересень 2001). Збірник наукових праць. – Херсон: Айлант, 2001. 176с. С.91-93. 3с.0,125 Міма Л.С.Всього дві особи
Акмеологічний аспект проблеми контролю та оцінювання  навчальних досягнень учнів. Стаття Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 24. – Херсон: Айлант, 2001. – 292с., С.77-89. 13с.0,542
До питання впровадження 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів у модульній технології навчання. Стаття Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 24. – Херсон: Айлант, 2001. – 292с., С.264-268. 5с.0,208 Чернявський В.Всього дві особи
Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики. Стаття   Джерела №44. – С.6-7. 2с.0,083 Чернявський В.Всього дві особи
Теоретичні основи методичної підготовки вчителів до впровадження рівневої системи оцінювання навчальних досягнень учнів. Стаття Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів з природничо-математичних дисциплін. – Херсон: Олді-Плюс, 2001. – 212с., С.1-14. 14с.0,583
Дослідження протікання ланцюгової реакції при падінні тіл правильної форми. Стаття Пошук молодих, - Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської конференції. – Херсон: Айлант, 2002. – С. 5-8 4с.0.167 Бедовський В.В.Всього дві особи
Вплив Каховської ГЕС на екологію Херсонщини. Стаття Пошук молодих, - Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської конференції. – Херсон: Айлант, 2002. – С. 17-19 3с.0.125 Горобцова І.Всього дві особи
Дослідження кумулятивного ефекту в рідині. Стаття Пошук молодих, - Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської конференції. – Херсон: Айлант, 2002. – С. 27-30 4с.0.167 Кедровський Б.Всього дві особи
Вивчення "Ефекту чайника" та дослідження факторів, які впливають на його протікання. Стаття Пошук молодих, - Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської конференції. – Херсон: Айлант, 2002. – С. 70-74 5с.0.208 Щербина Д.Всього дві особи
До питання про стратегічні напрями розвитку освіти в Україні у XXI столітті. Стаття Пошук молодих, - Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської конференції. – Херсон: Айлант, 2002. – С. 100-103 4с.0,167 Дудченко Л.В.Всього дві особи
Сучасний урок в школі. Стаття Пошук молодих, - Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської конференції. – Херсон: Айлант, 2002. – С. 113-115 3с.0,125 Лебедь Н.Всього дві особи
До питання про педагогічну акмеологію та засоби акмеологічної діяльності. Стаття Пошук молодих, - Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської конференції. – Херсон: Айлант, 2002. – С. 115-118 4с.0,167 Левченко Л.Всього дві особи
Формування загальнонавчальних умінь, знань та навичок. Стаття Пошук молодих, - Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської конференції. – Херсон: Айлант, 2002. – С. 118-120 3с.0,125 Ліпський П.Р.Всього дві особи
Моніторинг впровадження 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів в загальноосвітніх школах. Стаття Пошук молодих, - Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської конференції. – Херсон: Айлант, 2002. – С. 131-134 4с.0,167 Одновалова Н.Всього дві особи
Кваліметричний підхід до вимірювання рівня навчальних досягнень учнів. Стаття Пошук молодих, - Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської конференції. – Херсон: Айлант, 2002. – С. 136-139 4с.0,167 Ремньова В.Всього дві особи
Про готовность учнів ЗОШ до пошуково-дослідницької діяльності. Стаття Пошук молодих, - Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської конференції. – Херсон: Айлант, 2002. – С. 155-158  4с.0,167 Черниченко О.Всього дві особи
До активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики. Стаття Пошук молодих, - Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської конференції. – Херсон: Айлант, 2002. – С. 191-193 3с.0,125 Вашина Н.С.Всього дві особи
Актуальні проблеми розвитку критичного мислення під час вивчення фізики. Стаття Пошук молодих, - Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської конференції. – Херсон: Айлант, 2002. – С. 219-223 5с.0,208 Зализняк О.В.Всього дві особи
Використання НІТ у процесі вивчення "Хвильової оптики" в загальноосвітній школі. Стаття Пошук молодих, - Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської конференції. – Херсон: Айлант, 2002. – С. 231-235 5с.0,208 Кірвас Є.Всього дві особи
Про можливості реалізації антропоцентричного принципу у навчанні фізики. Стаття Пошук молодих, - Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської конференції. – Херсон: Айлант, 2002. – С. 241-244 4с.0,167 Костіна М.Всього дві особи
Екологічне виховання учнів під час вивчення оптичних явищ у загальноосвітній школі. Стаття Пошук молодих, - Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської конференції. – Херсон: Айлант, 2002. – С. 244-247 4с.0,167 Курган I.О.Всього дві особи
До питання про готовність вчителів до впровадження НІТ під час вивчення фізики в ЗОШ. Стаття Пошук молодих, - Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської конференції. – Херсон: Айлант, 2002. – С. 285-289 5с.0,208 Притула В.Всього дві особи
Літня навчальна практика з фізики: дидактико-методичний аспект. Посібник для вчителів, студентів, учнів Літня навчальна практика з фізики: дидактико-методичний аспект.-Херсон: Айлант, 2002.-259 с 259с.10,8 -
Психолого-педагогічні основи організації і проведення літньої навчальної практики з фізики. Стаття Вісник Чернігівського державного  педагогічного університету.Випуск 13.серія: педагогічні науки, т.1.-Чернігів ,2002.-С142-147 6с.0,49 -
Зміст методичної підготовки вчителя фізики в контексті сучасних вимог суспільства до шкільної освіти . Стаття. Вересень, 2002.- № 4 .- Миколаїв, Редакційно-видавничий відділ Миколаївського інституту післядипломної педагогічної  освіти.- 2002.- С.19-27. 9с. -
Рефлексивний підхід до навчання як умова впровадження особистісно-орієнтованих технологій . Стаття Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 32.-Частина 2.-Херсон: Видавництво ХДУ, 2002 .- С.190 – 196 7с. -
Звіт про виконання бюджетної теми „” Нові технології в шкільній і вузівській дидактиці”  – Херсон -ХДУ.- 2002 .- 158 с. (розділи : модульна технологія, комп’ютерна технологія, інтерактивні технології, технології розвитку дивергентного мислення та формування наукового світогляду) 158с. Пентилюк М.І.Всього дві особи
Збірник запитань і завдань з методики навчання фізики (загальні питання). Методичний посібник для працівників системи вузівського і післядипломного навчання вчителів фізики -Херсон: Видавництво ХДТУ.-2003.-104 с. 104с. -
Андрагогічний підхід до організації навчання вчителів в системі післядипломної освіти. Посібник  Методичний посібник для організаторів, викладачів, працівників системи післядипломної освіти - Херсон: „Олді-Плюс”.-2003.-96 с. 96с. -
Методичні рекомендації з підготовки і написання курсових робіт з методики навчання фізики Херсон: Видавництво ХДУ.-43 с. 43с. -
Випускні роботи з фізики. Посібник.  Методичний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів -Херсон, „Олді-Плюс”.-2003.- 48 с. 43с. Зубко А.Всього дві особи
Педагогічна практика на факультеті фізико-математичних наук та інформаційних технологій. Методичні вказівки -Херсон: Видавництво ХДУ, 2003.- 52 с. 52с. Коробова І.Р.Всього дві особи
Методичні рекомендації до вивчення теми „Електромагнітна індукція” в 11 класі загальноосвітньої школи. Посібник.  Посібник для студентів та вчителів  шкіл -Херсон: Айлант,2003.-84 с. 84с. Бабаєва Н.А., Коробова І.Р.Всього три особи
Електромагнітна індукція.  Посібник для учнів - Херсон: Айлант,2003.- 44 с. 44с. Бабаєва Н.А., Коробова І.Р.Всього три особи
Нові технології навчання фізики. Вступ, упорядкування  і редагування Альманах випускних робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації – вчителів фізики і астрономії Херсонської області (2000 р).- Херсон : „Олді - Плюс”, 2003.-188 с; 188с. -
Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики за 12-бальною системою. Вступ, упорядкування  і редагування Альманах випускних робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації – вчителів фізики і астрономії Херсонської області (2001 р).- Херсон: „Олді - Плюс”, 2003.-156 с 156с. -
Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до навчання учнів фізики . Вступ, упорядкування і редагування Альманах випускних робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації – вчителів фізики і астрономії Херсонської області (2002 р).- Херсон: „Олді - Плюс”, 2003.-202 с. 202с -
Розвиток когнітивних умінь учнів під час вивчення фізики за інтерактивними технологіями. Вступ, упорядкування і редагування. Альманах випускних робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації – вчителів фізики і астрономії Херсонської області (2003 р).- Херсон:„Олді - Плюс”, 2003.-154 с. 154с. -
Набуття досвіду з формування понять - необхідний елемент методичної підготовки вчителів фізики. Стаття. Наукові записки.-Випуск 51.- Серія: Педагогічні науки - Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.. В.Винниченка - 2003.- Частина 2.- С.194-200. 7с. -
Наступність і неперервність у реалізації гуманістичного і технологічного підходів до навчання – необхідна умова підвищення якості методичної підготовки вчителів. Стаття. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна: Методологічні принципи формування фізичних знань учнів і професійних якостей майбутніх вчителів фізики та астрономії .- Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2003.- Вип..9.- С.127 -130 4с. -
Світоглядний підхід до створення підручника - необхідна умова підвищення його ефективності. Стаття. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна: Методологічні принципи формування фізичних знань учнів і професійних якостей майбутніх вчителів фізики та астрономії .- Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2003.- Вип..9.- С.130 - 134 5с. Растьогін М.Ю.Всього дві особи.
Комп’ютер як засіб навчання фізики та підготовка вчителя до його використання в навчальному процесі. Стаття Вересень, 2003.- № 1 .- Миколаїв, Редакційно-видавничий відділ Миколаївського інституту післядипломної педагогічної  освіти.- 2003.- С.12-21. 10с. -
Принцип практичної спрямованості підготовки учнів та його реалізація у навчанні фізики. Стаття. Збірник „Принцип практичної спрямованості та його реалізація у навчанні природничо-математичних дисциплін / За ред. Г.Юзбашевої.- Херсон: Айлант.-2003.- С. 24-32 9с. -
Завдання для вхідної діагностики слухачів курсів підвищення кваліфікації – вчителів фізики. Херсон: Олді-Плюс, 2004.-19 с. 19с. Зубко А.М.Всього дві особи.
Методологічні знання як важливий компонент методичної підготовки вчителя фізики Зб. Наук.працьСпеціальний випуск/ Гол ред.. В.І.Кузь.-К.:Наук.світ,2003.-С.312-319 12 с (0.5 др.арк)  
Формування в учнів комунікативних вмінь під час вивчення фізики. Стаття. Пошук молодих. Вип..2 Зб.                  «Формування загальнолюдських та національних цінностей в учнів і студентів під час вивчення природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – 178с. С.9-11 3с.0,25 Андієць О.С.Всього дві особи.
Залучення учнів до формування цінностей на уроках фізики. Стаття. Пошук молодих. Вип..2 Зб.                  «Формування загальнолюдських та національних цінностей в учнів і студентів під час вивчення природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – 178с. С.46-48 3с.0,25 Лебідь Н.І.Всього дві особи
Аналіз можливостей впровадження системи корекційно-розвиваючого навчання в школі Стаття. Пошук молодих. Вип..2 Зб.                  «Формування загальнолюдських та національних цінностей в учнів і студентів під час вивчення природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – 178с. С.48-51 4с.0,38 Левченко Л.Всього дві особи
Проектна технологія як засіб розвитку творчої особистості учнів. Стаття. Пошук молодих. Вип..2 Зб.                  «Формування загальнолюдських та національних цінностей в учнів і студентів під час вивчення природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – 178с. С.75-77 3с.0,25 Поволяко Г. Всього дві особи.
Характеристика НІТ з позиції можливості реалізації в них ООН. Стаття. Пошук молодих. Вип..2 Зб.                  «Формування загальнолюдських та національних цінностей в учнів і студентів під час вивчення природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – 178с. С.78-81 4с.0,38 Притула В.Ю.Всього дві особи 
Розвиток рефлексивного мислення учнів у навчанні як методична проблема. Стаття. Пошук молодих. Вип..2 Зб.                  «Формування загальнолюдських та національних цінностей в учнів і студентів під час вивчення природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – 178с. С.81-83 3с.0,25 Пузанова С.А.Всього дві особи
Уявлення учнів про фізичну картину світу як відображення стану їх наближення до істини. Стаття. Пошук молодих. Вип..2 Зб.                  «Формування загальнолюдських та національних цінностей в учнів і студентів під час вивчення природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – 178с. С.83-86 4с0,38 Растьогін М.Ю.Всього дві особи
Розвиток творчих здібностей учнів за допомогою НЛП. Стаття. Пошук молодих. Вип..2 Зб.                  «Формування загальнолюдських та національних цінностей в учнів і студентів під час вивчення природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – 178с. С.109-110 2с.0,13 Черніченко О.І.Всього дві особи
Врахування комунікативних та організаційних здібностей учнів на уроках фізики. Стаття. Пошук молодих. Вип..2 Зб.                  «Формування загальнолюдських та національних цінностей в учнів і студентів під час вивчення природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – 178с. С.114-115 2с.0,13 Шахрай Т.Н.Всього дві особи
Методи пізнання та їх місце в навчальному процесі. Стаття. Пошук молодих. Вип..2 Зб.                  «Формування загальнолюдських та національних цінностей в учнів і студентів під час вивчення природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – 178с. С.125-129 5с.0,52 Щербина Д.О.Всього дві особи
Естетичне виховання на уроках фізики – необхідна умова залучення учнів до пошуку істини і краси. Стаття. Пошук молодих. Вип..2 Зб.                  «Формування загальнолюдських та національних цінностей в учнів і студентів під час вивчення природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – 178с. С.132-135 4с.0,38 Дудченко Л.Всього дві особи
Естетичне виховання учнів у позакласній роботі фізики. Стаття. Пошук молодих. Вип..2 Зб.                  «Формування загальнолюдських та національних цінностей в учнів і студентів під час вивчення природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – 178с. С.135-137 3с.0,25 Вербицька Н.М.Всього дві особи 
Між предметні зв’язки фізики і літератури як фактор розвитку інтелектуально-чуттєвої сфери учнів . Стаття. Пошук молодих. Вип..2 Зб.                  «Формування загальнолюдських та національних цінностей в учнів і студентів під час вивчення природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – 178с. С.141-146 6с.0,64 Рогоцька Н.Ю.Всього дві особи 
Моральне виховання на уроках фізики як шлях залучення учнів до загальнолюдських цінностей. Стаття. Пошук молодих. Вип..2 Зб.                  «Формування загальнолюдських та національних цінностей в учнів і студентів під час вивчення природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – 178с. С.151-154 4с.0,38 Ремньова В.В.Всього дві особи
Ознайомлення учнів із впливом енергетичних об’єктів на природу як умова розвитку їх екологічної свідомості. Стаття. Пошук молодих. Вип..2 Зб.                  «Формування загальнолюдських та національних цінностей в учнів і студентів під час вивчення природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – 178с. С.154-156 3с.0,25 Горобцова І.В.Всього дві особи
Про можливості застосування інформації екологічної спрямованості на уроках фізики. Стаття. Пошук молодих. Вип..2 Зб.                  «Формування загальнолюдських та національних цінностей в учнів і студентів під час вивчення природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – 178с. С.162-165 4с.0,38 Костіна М.В.Всього дві особи
Екологічне виховання як умова збереження життя – найважливішої людської цінності. Стаття. Пошук молодих. Вип..2 Зб.                  «Формування загальнолюдських та національних цінностей в учнів і студентів під час вивчення природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – 178с. С.165-169 5с.0,52 Мелінхович О.Н.Всього дві особи7
Курси підвищення кваліфікації в системі неперервної освіти вчителів фізики Методичний посібник  для організаторів, викладачів і слухачів.- Херсон: Олді-Плюс ,2004.-180 с. 180с. -
Учись учитися (фізика 7 клас). Посібник для учнів.- Херсон, Олді-Плюс.-2004.-100с. 100с. Шолохова Н.С.Всього дві особи.
Реалізація проблемно-інтегративного підходу до вивчення теми „Електричний струм у електролітах” Зб.наук.праць „Теорія та методика вивчення природничо-математичних та технічних дисциплін ”/ Наукові записки Рівненського гуманітарного університету. Випуск 8 Рівне, РВВ РДГУ,2003.-С.162-170. 12 с Шатковська Г.І.
Андрагогічний підхід до навчання вчителів в системі післядипломної освіти Зб. Наук.праць Національненого педагогічного університету ім., М.Драгоманова.-К.:2003.-С.287-295 12 с (0,5 др.арк)  
Сучасний урок фізики: технологічний аспект. Посібник для вчителів і студентів.-Херсон, Олді-Плюс.-2004.- 180 с. 20,3 др.арк -
Методологическая, мировоззренческая и практическая напрвленность знаний как показатель качества физического образования.Стаття. Актуальные проблемы качества педагогического образования: Материалы региональной научно-практической конференции.- Новосибирск: Изд-во НГПУ,2004.-С.144-152 9с. Растьогін М.Ю.Всього дві особи.
Вовлечение студентов в деятельность по формированию понятий- необходимый элемент их методической подготовки. Стаття. Методология и методика формирования  научных понятий у учащихся школ и студентов вузов.Материалы Х Всероссийской научно-практической конференции Ч.1.-Челябинск,2004.-С.103-104 2с. -
Мотиваційний аспект методичної підготовки вчителя фізики сучасної школи. Стаття. Вісник Чернігівського державного  університету.-Чернігів: Вид-во ЧДУ.-2004.-С. 156-164. 9с. -
Теоретичні основи управління самоосвітньою діяльністю  учнів і студентів під час вивчення фізики. Стаття. Вісник Чернігівського державного університету.-Чернігів: Вид-во ЧДУ.-2004.-С. 164-171. 8с. Гуляєва Т.О.Всього дві особи.
Про можливості естетичного виховання учнів на уроках фізики. Стаття. Пошук молодих .Вип.3.Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Управління  якістю навчання учнів природничо-математичних дисциплін в умовах профільної і рівневої диференціацій”.-Херсон Видавництво ХДУ, 2004.- С. 11-14 4с. Дудченко Л.Всього дві особи.
Діагностика як необхідний етап діяльності вчителя. Стаття. Пошук молодих .Вип.3.Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Управління  якістю навчання учнів природничо-математичних дисциплін в умовах профільної і рівневої диференціацій”.-Херсон Видавництво ХДУ, 2004.-С.21-22 2с. Шевченко Л.Всього дві особи.
Врахування вікових особливостей розвитку мотиваційної сфери учнів як чинник підвищення ефективності їх навчання. Стаття. Пошук молодих .Вип.3.Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Управління  якістю навчання учнів природничо-математичних дисциплін в умовах профільної і рівневої диференціацій”.-Херсон Видавництво ХДУ, 2004-  С.29-33 5с. Макарова Д.Всього дві особи.
Робота з книгою як один з прийомів підготовки учнів до майбутньої самостійної пізнавальної діяльності. Стаття. Пошук молодих .Вип.3.Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Управління  якістю навчання учнів природничо-математичних дисциплін в умовах профільної і рівневої диференціацій”.-Херсон Видавництво ХДУ, 2004.- С. 33-37 5с. Рогоцька Н.Всього дві особи.
Екологічне виховання учнів під час вивчення молекулярної фізики в 10 класі. Стаття. Пошук молодих .Вип.3.Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Управління  якістю навчання учнів природничо-математичних дисциплін в умовах профільної і рівневої диференціацій”.-Херсон Видавництво ХДУ, 2004.-  С. 40-42 3с. Бикова М.Всього дві особи.
Особливості навчання фізики учнів допоміжних шкіл. Стаття. Пошук молодих .Вип.3.Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Управління  якістю навчання учнів природничо-математичних дисциплін в умовах профільної і рівневої диференціацій”.-Херсон Видавництво ХДУ, 2004.-  С.48-50 3с. Зелена Т.Всього дві особи.
Активізація учнів на уроках фізики шляхом постановки питань під час виконання експерименту. Стаття. Пошук молодих .Вип.3.Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Управління  якістю навчання учнів природничо-математичних дисциплін в умовах профільної і рівневої диференціацій”.-Херсон Видавництво ХДУ, 2004.-  С.52-54 3с. Каменський Р., Романов О.Всього три особи.
Формування вміння самостійно  працювати з інформацією- нове завдання сучасної освіти. Стаття. Пошук молодих .Вип.3.Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Управління  якістю навчання учнів природничо-математичних дисциплін в умовах профільної і рівневої диференціацій”.-Херсон Видавництво ХДУ, 2004.-   С.71-73 3с. Мелінхович О.Всього дві особи.
Значення елементів історизму  для розвитку мотиваційної сфери учнів на уроках фізики. Стаття. Пошук молодих .Вип.3.Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Управління  якістю навчання учнів природничо-математичних дисциплін в умовах профільної і рівневої диференціацій”.-Херсон Видавництво ХДУ, 2004.-  С.73-75 3с. Обіход О.Всього дві особи.
Творчі задачі з фізики як шлях до розвитку творчої особистості. Стаття. Пошук молодих .Вип.3.Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Управління  якістю навчання учнів природничо-математичних дисциплін в умовах профільної і рівневої диференціацій”.-Херсон Видавництво ХДУ, 2004.-  С.85-89 5с. Черніченко О.Всього дві особи.
Домашній фізичний експеримент як один з шляхів залучення учнів до самоосвіти. Стаття. Пошук молодих .Вип.3.Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Управління  якістю навчання учнів природничо-математичних дисциплін в умовах профільної і рівневої диференціацій”.-Херсон Видавництво ХДУ, 2004.-   С.108-110 3с. Мелінхович О.Всього дві особи.
Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес. Стаття. Пошук молодих .Вип.3.Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Управління  якістю навчання учнів природничо-математичних дисциплін в умовах профільної і рівневої диференціацій”.-Херсон Видавництво ХДУ, 2004.- С.114-117 4с. Щербина Д.Всього дві особи.
Компетентнісний підхід до навчання учнів фізики. Стаття. Альманах випускних робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації- учителів фізики і астрономії Херсонської області (2004 р).випуск 5.-Херсон,Олді-Плюс,2005.-220 с. 2с. -
Сучасний урок фізики:Технологічний аспект. Посібник для вчителів і студентів. -К,2005.-220с 220с. -
Про підготовку вчителя до здійснення екологічного виховання учнів на уроках фізики. Стаття. Фізика та астрономія в школі,2005.-№1.-С. 14-16 3с.0,25 -
Про підготовку вчителя до здійснення екологічного виховання учнів на уроках фізики. Стаття. Фізика та астрономія в школі,2005.-№2.-С.23-28 6с.0,5  
Компетентний вчитель – запорука реалізації компетентнісного підходу до навчання учнів фізики. Стаття. Збірник наукових праць. Педагогічні науки: Випуск 38.-Херсон, Видавництво ХДУ,2005.-С.127-134 8с. -
Управління пізнавальною діяльністю учнів – основний напрям методичної підготовки вчителя фізики сучасної школи. Стаття. Наукові записки Випуск 53,Серія Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки.- Київ..2003.-С.386-398. 13с. -
До питання про когнітивний компонент методичної підготовки учителів фізики. Стаття. Наукові записки.-Випуск №60.-Серія:Педагогічні науки.-Кіровоград: РВВ КДПУ ім..В.Винниченка.-2005.-Частина 2.-380.-С.365-369 5с.(0.5 др.арк) -
Підготовка вчителів фізики до формування інтелектуальних умінь учнів. Стаття. Вересень.-Миколаїв.2005.-С.18-24 7с.(0,5 друк. арк.) -
Навчальні проекти як засіб реалізації компетентнісного підходу до навчання учнів фізики . Стаття. Збірник наукових праць Камянець-Подільського державного університету : Серія педагогічна:/ Дидактика фізики в контексті орієнтирів Болонського процесу.- Камянець-Подільський: Камянець-Подільський державний університет, інформаційно-виконавчий відділ,2005.-Вип.11.- С.215-220 6с.(0,3 др.арк.) По воляко Г.Всього дві особи.
До питання про технологію контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики. Стаття. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних  дисциплін// Збірник науково-методичних праць Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 6.- Рівне,2005.-С.143-148   Присяжна Т.М.Всього дві особи.
Набуття досвіду контрольно-оцінної діяльності -- одне із завдань методичної підготовки вчителя фізики фізики. Стаття. Збірник наукових праць Камянець-Подільського державного університету : Серія педагогічна:/ Дидактика фізики в контексті орієнтирів Болонського процесу.- Камянець-Подільський: Камянець-Подільський державний університет, інформаційно-виконавчий відділ,2005.-Вип.11.- С.94-98 5с. -
Комп’ютер як необхідний компонент освітнього  середовища. Стаття. Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції „Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи” (8-9 вересня, 2005)”.-Херсон, Айлант,2005.-С.96-98. 3с. -
Зміст методичної діяльності вчителя фізики в контексті сучасних підходів до навчання. Стаття. Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики.- Миколаїв,2005.- С.14-19 6с. -
Про стан організації контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики. Стаття. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.Випуск 30.Серія: педагогічні науки:Збірник.- Чернігів ЧДПУ, 2005.- №30.-С.237-244 8с. Присяжна Т.М.Всього дві особи.
Формування когнітивних умінь учнів при вивченні фізики. Стаття. Збірник науково-методичних праць „Теорія та методика вивчення природничо-математичних та технічних дисциплін”. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 8.- Рівне РДГУ.2005.- С.105-111 6с. Шолохова Н.С.Всього дві особи.
Компетентність як кість освіти та підготовка майбутніх учителів до її формування. Стаття. Печатное слово: Информационно-методический журнал издательства ХГУ.-Херсон,Узд-во ХГУ,2005.-С.88-91 4с. -
Підготовка учителя до формування в учнів інтелектуальних умінь Стаття. Творчий саморозвиток особистості як складова змісту природничо-математичної освіти.-Херсон,Айлант, 2005.-С.16-24 9с. -
Про методику підготовки вчителів фізики до реалізації технологічного аспекту педагогічної діяльності. Стаття. Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Теорія і методика навчання фізики та астрономії в школі і ВНЗ”.-Кривий Ріг,2005.-С.121-125 6 с -
К вопросу о когнитивном комопненте методической подготовки учителей физики . Стаття. Актуальне проблемы качества педагогического образования: Материалы Всероссийской науч-практ. Конференции. Часть 2. – Новосибирск изд. НГПУ, 2005. – С.222-225. 4с. -
Комп’ютерні технології в контексті компетентнісного підходу до навчання учнів фізики. Стаття. Пошук молодих.Вип.4.Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін у закладах середньої ланки освіти”.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2005.-    С.149-152 4с. Гелих Р.В.Всього дві особи.
Електронне навчальне середовище „Фізика-7”як засіб залучення учнів до самостійної пізнавальної діяльності. Стаття. Пошук молодих.Вип.4.Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін у закладах середньої ланки освіти”.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2005.- С.154-157 4с. Калин Р.М., Високий О.О.Всього три особи.
Проектна технологія як середовище для реалізації компетентнісного підходу до навчання учнів фізики Стаття.. Пошук молодих.Вип.4.Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін у закладах середньої ланки освіти”.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2005.-  С.139-144 6с. Щербина Д.О.Всього дві особи.
Компетентний підхід до само оцінювання учнів на уроках фізики. Стаття. Пошук молодих.Вип.4.Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін у закладах середньої ланки освіти”.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2005.-  С.134-135 2с. Тим ошук М.В.Всього дві особи.
Залучення учнів до пошуку інформації - один із шляхів реалізації реалізації компетентнішого підходу до навчання учнів фізики. Стаття. Пошук молодих.Вип.4.Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін у закладах середньої ланки освіти”.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2005.- С.119-122 4с. Романов О.М.Всього дві особи.
Позитивний емоційний фон  на уроці як умова ефективного навчання учнів фізики в контексті компетентнісного підходу до освіти. Стаття. Пошук молодих.Вип.4.Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін у закладах середньої ланки освіти”.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2005.-  С.116-118 3с. Пугач Л.Г.Всього дві особи.
Дослідницька діяльність учнів у контексті компетентнісного підходу до навчання фізики. Стаття. Пошук молодих.Вип.4.Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін у закладах середньої ланки освіти”.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2005.-  С.104-106 Одайник А.Всього дві особи.
Компетентнісний підхід до формування когнітивних умінь учнів під час вивчення розділу „електричні явища” у 8 класі. Стаття. Пошук молодих.Вип.4.Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін у закладах середньої ланки освіти”.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2005.-  С.102-104 3с. Обіходь О.П.Всього дві особи.
Розвиток мотиваційної сфери учнів як один з аспектів компетентнісного підходу до їх навчання фізики. Стаття. Пошук молодих.Вип.4.Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін у закладах середньої ланки освіти”.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2005.- С.91-94 4с. Макарова Д.В.Всього дві особи.
Виконання учнями операцій  узагальнення і систематизації – необхідна умова розвитку їхнього мислення. Стаття. Пошук молодих.Вип.4.Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін у закладах середньої ланки освіти”.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2005.-  С.65-68 4с. Горобцова І.А.Всього дві особи.
Компетентний учитель- запорука успіху в реалізації компетентного підходу до навчання учнів фізики. Стаття. Пошук молодих.Вип.4.Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін у закладах середньої ланки освіти”.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2005.-   С.68-70 3с. Дикарєв Р.Г.Всього дві особи.
Навчальні проекти як засіб реалізації компетентнісного підходу до навчання учнів фізики. Стаття.  Пошук молодих.Вип.4.Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін у закладах середньої ланки освіти”.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2005.-  С.55-59 5с. Бородай М.Ю.Всього дві особи.
Науково-дослідницька робота учнів на уроках фізики. Стаття. Пошук молодих.Вип.4 Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін у закладах середньої ланки освіти”.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2005.- С.51-53 3с. Бабенко М.О.Всього дві особи.
Дослідницька діяльність учнів як складова технологічної підсистеми шкільного навчального середовища. Стаття. Пошук молодих.Вип.5 Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Освітнє середовище як чинник підвищення ефективності навчання природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С.11-13  3с.  Бабенко М.О.Всього дві особи.
Вплив навчального середовища на розвиток пам’яті. Стаття. Пошук молодих.Вип.5 Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Освітнє середовище як чинник підвищення ефективності навчання природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С.13-15  3с. Бородай М.Ю.Всього дві особи.
Развитие когнитивных умений учащихся на уроках физики в 8 классе. Стаття. Пошук молодих.Вип.5 Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Освітнє середовище як чинник підвищення ефективності навчання природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С.18-22  5с.  Будякова Е.В.Всього дві особи.
Застосування узагальненого плану вивчення фізичної теорії як засобу орієнтації учнів в інформаційному середовищі. Стаття. Пошук молодих.Вип.5 Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Освітнє середовище як чинник підвищення ефективності навчання природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С.25-27  3с.  Гай Н.О.Всього дві особи.
Розвиток ціннісно-емоційної сфери учнів під час вивчення фізики. Стаття. Пошук молодих.Вип.5 Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Освітнє середовище як чинник підвищення ефективності навчання природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С.33-36  4с.  Горобцова І.В.Всього дві особи.
Методика розробки та забезпечення складових інформаційного середовища з курсу фізики 10 класу. Стаття. Пошук молодих.Вип.5 Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Освітнє середовище як чинник підвищення ефективності навчання природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С.53-57  5с.  Круглик О.О.Всього дві особи.
Врахування потреб учнів під час створення навчального середовища. Стаття. Пошук молодих.Вип.5 Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Освітнє середовище як чинник підвищення ефективності навчання природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С.58-62  5с.  Макарова Д.В.Всього дві особи.
Дидактичні умови формування в учнів інтересу до навчально-дослідницької діяльності. Стаття. Пошук молодих.Вип.5 Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Освітнє середовище як чинник підвищення ефективності навчання природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С.63-67  5с.  Одайник А.В.Всього дві особи.
До питання про структуру інформаційної компоненти навчального середовища. Стаття. Пошук молодих.Вип.5 Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Освітнє середовище як чинник підвищення ефективності навчання природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С.67-70  4с.  Петушенко І.М.Всього дві особи.
Розвиток в учнів інтересу до фізики – одне з основних завдань учителя. Стаття. Пошук молодих.Вип.5 Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Освітнє середовище як чинник підвищення ефективності навчання природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С.70-72  3с.  Романов О.М.Всього дві особи.
Умови формування наукового світогляду учнів під час вивчення астрономії. Стаття. Пошук молодих.Вип.5 Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Освітнє середовище як чинник підвищення ефективності навчання природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С.90-93  4с.  Шевченко І.Є.Всього дві особи.
Навчальне середовище «Фізична лабораторія» як необхідна умова залучення учнів до пізнавальної діяльності. Стаття. Пошук молодих.Вип.5 Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Освітнє середовище як чинник підвищення ефективності навчання природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С.99-102  4с.  Високий О.О.Всього дві особи.
Віртуальне навчальне середовище для контролю знань і вмінь учнів. Стаття. Пошук молодих.Вип.5 Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Освітнє середовище як чинник підвищення ефективності навчання природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С.102-105  4с.  Гелих Р.В.Всього дві особи.
Електронне навчальне середовище «Фізика 7» як засіб підвищення ефективності освітнього процесу. Стаття. Пошук молодих.Вип.5 Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Освітнє середовище як чинник підвищення ефективності навчання природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С.109-111  3с.  Калин Р.М.Всього дві особи.
Застосування FLASH технологій при створенні віртуального середовища «Прості механізми» (7 клас) Пошук молодих.Вип.5 Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Освітнє середовище як чинник підвищення ефективності навчання природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С.111-113  3с.  Кам’янський Р.Всього дві особи.
Інформаційне середовище «Історія фізики» як елемент віртуального середовища «Фізика 7». Стаття. Пошук молодих.Вип.5 Зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Освітнє середовище як чинник підвищення ефективності навчання природничо-математичних дисциплін» - Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С.117-119  3с.  Малашенко В.А.Всього дві особи.
До питання про визначення напрямів розвитку змісту методичної підготовки вчителя фізики Збірник наукових праць Камянець-Подільського державного університету : Серія педагогічна:/ Дидактика фізики в контексті орієнтирів Болонського процесу.- Камянець-Подільський: Камянець-Подільський державний університет, інформаційно-виконавчий відділ,2006.-Вип..- С. 15 с.  
До питання про навчання учнів мови фізичної науки Збірник наукових праць Уманського державного університету.- Умань,2006.- С. 12 с  
Опановуємо методику розробки навчальних середовищ // Печатное слово.- Херсон, Вид-во ХДУ,2006.- № .- С. 12 с  
Самостійна робота в системі методичної підготовки вчителя фізики Освітнє середовище як методична проблема.-Херсон, Вид-во ХДУ,2006.-С.124-127 6 с.  
Рефлексивний підхід до навчання як умова саморозвитку вчителя фізики в умовах неперервної освіти Ж.МЕТОДА 12 с.  
Синергетичний підхід до організації навчального процесу як шлях підвищення ефективності методичної підготовки вчителя фізики Педагогічні науки Випуск №   Вид-во ХДУ,2006.- С. 12 с.  
Збірник запитань і завдань з методики навчання фізики як елемент  методичного забезпечення підготовки вчителя в системі вузівського і післядипломного навчання Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка. Випуск 36 (2).- Серія: Педагогічні науки: Збірник.- Чернігів, ЧДПУ,2006.-С.80-87 12 с.  
Комп’ютер як засіб тестової перевірки якості навчання Географічні інформаційні системи в аграрних університетах/ Тези міжнародної науково-практичної конференції.-Херсон,Україна,14-15 вересня 2006 року.- Херсон,Айлант.-С.84-86 3 с. Т.ПрисяжнаВсього дві особи.
Синергетичний підхід до організації навчального процесу як шлях підвищення якості методичної підготовки вчителя фізики.Стаття  Зб .наук. праць. Педагогічні науки. Випуск 42.-Херсон: Вид-во ХДУ, 2006.- С.396-403. 0,5 -
До питання про визначення напрямів розвитку змісту методичної підготовки вчителя фізики.Стаття  Збірник наукових праць Камянець-Подільського державного університету : Серія педагогічна: Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми.- Камянець-Подільсь кий: Камянець-Подільський державний університет, інформаційно-виконавчий відділ,2006.-Вип.12.- С.170-173. 0,5 -
Особливості вивчення теми „Динаміка обертального руху твердого тіла в 9 класі з поглибленим вивченням фізики. Стаття  Збірник наукових праць Камянець-Подільського державного університету : Серія педагогічна: Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми.- Камянець-Подільський: Камянець-Подільський державний університет, інформаційно-виконавчий відділ,2006.-Вип.12.- С.318-321. 0.5 Куракова О.А.Всього одна особа
До питання про методику навчання учнів мови фізичної науки  //Збірка наукових праць Уманського ДПУ.- Умань,2006.- С.145-153. 0,5 -
Самостійна робота в системі методичної підготовки вчителя фізики .Стаття  Освітнє середовище як методична проблема.- Зб.тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції.- Херсон,2006.- С. 0,3 -
Освітнє середовище як методична проблема .Стаття  Печатное слово:Информационно-методический журнал издательства ХГУ.-Херсон,.- Херсон: Видавництво ХДУ,2006.- .-№4/21.-С.85-92.  0,5 -
Опановуймо методику створення навчальних середовищ//  Печатное слово: Информационно-методический журнал издательства ХГУ.- Херсон: Видавництво ХДУ,2006.- .-№3/20.-С.88-95.  0,5 -
Про особливості діяльності вчителя в умовах адаптаційного підходу до навчання школярів  // Матеріали Всеукраїнської нау ково-практичної конференції „Ста новлення якісного освітнього сере довища як об’єкт педагогічного дослідження”/ Наук. ред. .Юзбаше ва Г.С.- Херсон,Айлант,2006.- С.17-21. 0,5 -
 Створення на уроці фізики емоційно-позитивної ситуації через само- та взаємооцінку учнів. Стаття  // Матеріали Всеукраїнської науко во-практичної конференції „Стано влення якісного освітнього середо вища як об’єкт педагогічного дос лідження”/ Наук. Ред..Юзбашева Г.С..- Херсон, Айлант, 2006.- С.227-229 0.5 Горобцова Т.В.Горобцова І.В.Всього три особи
Проблема між предметних зв’язків на етапі реформування шкільної та професійної освіти  Матеріали Всеукраїнських науково-практичних конференцій „Між предметні зв’язки в процесі викладання у школі і вищих навчальних закладах.- Херсон 2002-2006 рр.-Херсон,2006.- С. 17-25. 0,5 -
Розвиток мислення учнів у процесі навчання: Психологічні засади та методика їх реалізації. Методичний посібник для вчителів, працівників методичних служб і студентів. Стаття Київ
 Спб Богданова.2007
4 -
Випускні роботи з фізики та методики її навчання: Методичні рекомендації для студентів і магістрантів. Стаття Херсон: Видавництво ХДУ.2007 3 Івченко В.Всього дві особи.
Про методичні вимоги до електронного підручника фізики. Збірник наукових праць.- Херсон: Айлант. 2007 0,5 -
Векторний аналіз як технологія моніторингу якості методичної підготовки вчителя фізики. Стаття Уніфікація природничо-математичної освіти в контексті європейського виміру: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції/ Наук. редактор Г.Юзбашева.- Херсон, Айлант, 2007 0,5 -
Проектування навчального середовища як методична проблема. Стаття Печатное слово. Хнрсон: Видавництво ХДУ, 2007 0,5 -
Поліпарадигмальний підхід до навчання учнів фізики та підготовка вчителя до його реалізації в навчальному процесі. Збірник наукових праці БДПУ (педагогічні науки).- №4.-Бердянськ, БДПУ, 2007 0,5 -
До питання про можливості розвитку досвіду творчої діяльності у майбутніх учителів фізики. Розвиток наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисицплін. Матеріали міжнародної науоков-практичної конференції// За ред. М.В.Гриньової.- Полтава: Астрая, 2007 0,3 -
Застосування методики векторного аналізу як одного зі способів рефлексивного управ ління методичною підготовкою студентів і вчителів фізики Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім..Т.Г.Шевченка. Вип.46. Серія: Педагогічні науки: .у 2-х томах.- Чернігів.- ЧДПУ, 2007 0,5 -
Рефлексивний підхід до навчання  як умова саморозвитку вчителя в умовах неперервної освіти Метода №1, Видавництво ХДУ, 2007  0,5 -
Синергетичний підхід до організації навчального процесу як шлях підвищення якості методичної підготовки вчителя фізики Метода №1,.- Видавництво ХДУ, 2007 0,5 -
Залучення учнів до постановки запитань як засіб розвитку їх рефлексії Пошук молодих. Випуск 6. збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Проектування навчального середовища як методична проблема”, 2007.-232с 0,17 -
Реалізація поліпарадигмального підходу у навчанні учнів та майбутніх вчителів фізики Безперервна фізико-математична освіта: проблеми, пошуки, перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2007 0,1 -
Про можливості реалізації міжпредметних зв’язків фізики і спеціальних дисциплін у морських навчальних закладах Безперервна фізико-математична освіта: проблеми, пошуки, перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 2007 0,1 Сокол А.Всього дві особи.
Про підготовку майбутніх учителів фізики до реалізації ціннісно-емоційного компоненту змісту фізичної освіти Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Фізико-технічна і фізична освіта в умовах гуманістичної парадигми”.- Керчь, 2007 0,1 -
2-га Міжнародна науково-методична конференція "Географічні інформаційні системи в аграрних університетах (GISAU). Стаття м.Херсон 21–22 травня 2007р -
Залучення учнів до постановки запитань як засіб розвитку їх рефлексії  Пошук молодих. Випуск 6. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Проектування навчального середовища як методична проблема” -Херсон: Видавництво ХДУ, 2007.-232с   Тимощук МВсього дві  особи
Міжнародна науково-методична конференція «Географічні інформаційні системи в аграрних університетах» Стаття м.Херсон
травень 2007 р.
  -
Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисицплін.» Стаття м.Полтава
травень 2007 р.
  -
Міжнародна науково-практична конференція. «Чернігівські методичні читання з фізики». Стаття м.Ніжинчервень 2007 р.   -
Всеукраїнська науково-практична конференція „Бесперервна фізико-математична освіта: Проблеми, пошуки, перспективи”. Стаття м. Бердянськ18-19 вересня2007 р    -
Всеукраїнська  науково-практична конференція „Фізико-технічна та фізична у гуманістичній парадигмі”. Стаття м. Керчь13-16 вересня2007 р.   -
Всеукраїнська  науково-практична конференція „Уніфікація природничо-математичної освіти в контексті європейського виміру”. Стаття м. Херсон30-31 жовтня2007 р    -
Обласна науково-практична конференція „Закони фізики, хімії, біології, астрономії як засіб узагальнення знань учнів про природу”. Стаття м. Миколаїв 29-30 жовтня 2007 р   -
Лекційно-практичні заняття з методики викладання окремих тем шкільного курсу фізики ч.3 Електродинаміка Навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів.- Суми: Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка,2007.-148с 148с7,4 Каленик В.І.,Каленик М.В.Всього три особи
Комплексна контрольна робота з дисципліни „Основи прсихології та педагогіки”. Стаття Херсон,ХДА РВВ „Колос”,2007.- 44 с. 44с2,2 Туркот Т.І.Виноградова Т.І.Всього три особи
Використання та технології реалізації динамічного програмного управління 3D об’єктами в навчальних програмних засобах Пошук молодих. Випуск 6. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Проектування навчального середовища як методична проблема”.-Херсон: Видавництво ХДУ, 2007-232с 0,09 Кєдровський Б.БВсього дві особи.
Flash демонстрації з курсу електроніки Пошук молодих. Випуск 6. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Проектування навчального середовища як методична проблема” -Херсон: Видавництво ХДУ, 2007.-232с 0,06 Шакаленко М.С.Всього дві особи.
Електронний підручник з фізики Пошук молодих. Випуск 6. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Проектування навчального середовища як методична проблема” -Херсон: Видавництво ХДУ, 2007.-232с 0,17 Андрійчук А.Б.Всього дві особи.
Використання дитячих іграшок на уроках фізики Пошук молодих. Випуск 6. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Проектування навчального середовища як методична проблема” -Херсон: Видавництво ХДУ, 2007.-232с 0,06 Богуславець В.Д.Всього дві особи.
Розвиток пам’яті як ефективний засіб підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу Пошук молодих. Випуск 6. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Проектування навчального середовища як методична проблема” -Херсон: Видавництво ХДУ, 2007.-232с 0,17 Бородай М.Ю.Всього дві особи.
Розвиток ціннісно-емоційної сфери учнів старшої школи на уроках фізики Пошук молодих. Випуск 6. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Проектування навчального середовища як методична проблема” -Херсон: Видавництво ХДУ, 2007.-232с 0,36 Горобцова І.В.Всього дві особи.
Використання історичного матеріалу на уроках фізики Пошук молодих. Випуск 6. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Проектування навчального середовища як методична проблема” -Херсон: Видавництво ХДУ, 2007.-232с 0,17 Ужевка К.Всього дві особи.
Тестові завдання з методики навчання фізики (загальні питання).- Навчальний посібник для студентів Херсон, ХДУ, 2008-92 с. 5,75  
Методологічні засади сучасного уроку. Посібник для керівників шкіл, вчителів, працівників інститутів після дипломної освіти. Херсон, ХНТУ,2008-112 с. 5,18  
Залучення  студенів  до  проектування  ППЗ  з шкільного курсу фізики як спосіб підготовки їх до методичної  діяльності Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалі та перспективи. - випуск 12: Збірник наукових праць/ За ред. П.В. Дмитренко. В.Д. Сиротюка. - К. С.74-80      0,38         
Тестові завдання з методики навчання фізики як елемент методичного забезпечення  підготовки студентів до професійної діяльності Наукові записки .- Випуск 77.- Серія: Педагогічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Вінниченка.-2008..- Частина 1.- С.271-276 0,38  
Самоконтроль як етап самоосвітньої діяльності студентів та його технічне забезпечення при вивченні методики навчання фізики Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім..Т.Г. Шевченка. Випуск 57.- Серія Педагогічні науки: Збірник.-Чернігів ЧДПУ,2008.- №57.- С. 261-271   0,69   
Про підготовку  вчителів до  реалізації технологічного аспекту педагогічної діяльності Педагогічні науки. Випуск 49, Херсон, Вид-во ХДУ,2008.- С.188-194   0,38  
Про підготовку вчителів до реалізації задачного підходу у навчанні учнів фізики Збірник наукових праць  Камянець-Подільського національного університету: серія педагогічна.- Камянець-Подільський: вид-во університету №14, С.214-219    0,75  
Про підготовку вчителя фізики до реалізації принципу політехнізму та професійної спрямованості навчання при розв’язанні задач. Збірник наукових праць  Камянець-Подільського національного університету: серія педагогічна. - Камянець-Подільський:вид-во університету №14, С.219-223   0,62 Боровик О.МВсього дві особи
Роль комп’ютерних технологій в процесі формування самосвітних умінь студентів Вісник УжНУ. Серія: Соціальна робота. Педагогіка., 2008-С.211-214 0,5 Гуляева Т.Всього дві особи
Розвиток учнів під час вивчення теми «Сонячна система шляхом задачного підходу» Вісник УжНУ. Серія: Соціальна робота. Педагогіка., 2008-С.214-217 0,44 Сокол І.В.Всього дві особи
Проектування студентами ППЗ з шкільного курсу фізики як спосіб оволодіння методичним компонентом  діяльності  вчителя Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 2.- Херсон Видавництво ХДУ, 2008.- С.47-54   0,44  
Проектування освітніх середовищ з природничо-математичних дисциплін як методична проблема Газета Кафедра №4, 2008 – 4С.  0,25  
Дослідницький метод пізнання на уроках фізики. Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – С. 6-9 0,19 Дікарєв Р.Г.Всього дві особи
Методика реалізації задачного підходу до вивчення теми «Магнітне поле» в 10 класі Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – С. 16-19 0,19 Колодезнова М.В.Всього дві особи
Методика розробки електронного навчального середовища з фізики «Теплові явища» Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – С. 21-22 0,06 Краснощок Ю.В.Всього дві особи
Зарубіжні педагогічні технології та їх впровадження при вивченні фізики у школах України Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – С. 33-37 0,25 Солодовник А.О.Всього дві особи
Методика розробки електронного навчального середовища з фізики «Електричні явища» Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – С. 69-72 0,25 Шишковський М.О.Всього дві особи
Використання ППЗ під час вивчення в школі розділу «Фізика атомного ядра» Альманах. Магістерські студії. Випуск 9. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008.- С. 62-64. 0,19 Богуславець В.Д.Всього дві особи
Розвиток мислення учнів у процесі навчання: Психологічні засади та методика їх реалізації у навчанні фізики К.: СПд А.М. Богданова, 2009. - 184  23  
Методологічні засади сучасного уроку Херсон: ХНТУ,2009. – 120 с. 7,5  
Формування ключових компетентностей учнів 5-6 класів засобами між предметних зв’язків математики і фізики  ХДУ, 2009. – 56 с. 3,5 Бібік Г.В.Всього дві особи
Формування ключових компетентностей учнів 7-9 класів засобами між предметних зв’язків математики і фізики ХДУ, 2009. – 87 с. 6,2 Бібік Г.В.Всього дві особи
Модель реалізації диференційованого підходу до контролю й оцінювання навчального досягнень учнів з фізики Наукові записки. Випуск 82, частина 2. Кіровоград:РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка.2009.- С. 91-96 0,31  
Умови реалізації диференційованого підходу до контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи з фізики Вісник Чернігівський державний педагогічний університету ім.. Т.Г. Шевченко. Випуск 65. Чернігів: ЧДПУ. 2009. - С.152-156. 0,25  
Подорож до міста, де все дихає любов’ю Информационно-методический журнал «Печатное слово» 4/34. ХГУ. 2009. – С.36-39 0,25  
Диференційований підхід до організації навчального процесу – умова впровадження профільного навчання і рівневого оцінювання навчальних досягнень учнів Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Профільне навчання природничо-математичного та технологічного напрямків: проблеми, досвід, перспективи» г. Херсон: Айлант. Випуск 12. 2009. - С. 6-11 0,31  
Фізичний експеримент як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів Пошук молодих. Випуск 8. – Херсон: ПП Вишемирський В.С.,  – С. 21 - 24. 0,45 Грабчак Д.В., Кручина Т. С.Всього три особи
Компетентнісний потенціал програмно-педагогічних засобів з фізики Пошук молодих. Випуск 8. – Херсон: ПП Вишемирський В.С.,  – С. 34 - 36. 0,13 Забелий М.М.Всього дві особи
Дослідження розвитку пізнавального інтересу учнів У навчанні фізики Пошук молодих. Випуск 8. – Херсон: ПП Вишемирський В.С.,  – С. 19 - 20. 0,13 Зуденкова С.М.Всього дві особи
Проблемний підхід при вивченні фізики у 8 класі Пошук молодих. Випуск 8. – Херсон: ПП Вишемирський В.С.,  – С. 30 - 32. 0,31 Істоміна Т.В.Всього дві особи
Методика розробки та використання електронного підручника з фізики „Теплові явища” (8 клас)  Пошук молодих. Випуск 8. – Херсон: ПП Вишемирський В.С.,  – С. 36 - 39. 0,31 Краснощок Ю.В.Всього дві особи
Розв’язування винахідницьких задач з фізики як засіб підвищення мобільності учнів  Пошук молодих. Випуск 8. – Херсон: ПП Вишемирський В.С.,  – С. 41 - 44. 0,13 Солодовник А.О.Всього дві особи
Культурологічний підхід під час вивчення астрономії у загальноосвітніх навчальних закладах Пошук молодих. Випуск 8. – Херсон: ПП Вишемирський В.С.,  – С. 26 - 27. 0,31 Чихун М.І.Всього дві особи
Методика розробки та використання електронного навчального середовища з фізики „Електричні явища” Альманах. Магістерські студії. Випуск 9. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009.- С. 69-71. 0,13 Шишковський М. О. Всього дві особи
Методичні матеріали з фізики 11 клас, І семестр ОП «Житомирська облдрукарня». 2010. – 128с. 8 Бабаєва Н.А.,Коробова І.В.Всього три особи
Проектування педагогічних середовищ як інтегрований показник якості психолого-педагогічної, методичної та фахової підготовки майбутніх вчителів фізики Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Випуск 66. Серія: педагогічні науки: Збірник. Чернігів – №66. – С. 349-355. 2010р. 0,31  
Інформативна компетентність як складова професійної компетентності вчителя Інформаційні технології в освіті: збірник наукових праць. Випуск 6. – Херсон 2010. - С. 48-56. 0,5  
Про підготовку вчителя фізики до формування в учнів екоцентричного світогляду Зб. наук. праць Кам’янець-Подільского національного університету ім. І. Огієнка, вип. 15, Кам’янець-Подільский, 2010. -  С.36-39. 0,25  
Формування екоцентричного світогляду учнів – одне з провідних завдань учителя природничих дисциплін Сучасний стан природничо-математичної та технологічної освіти: тенденції, перспективи: Міжнародна науково-методична конференція. Випуск 13. Херсон –  С.6-10.,2010р. 0,25  
Про підготовку майбутніх вчителів до проектування педагогічних середовищ.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні умови організації розвивального середовища в закладах освіти».-  Херсон, 325-328 С. 0,19  
Особливості навчання природничо-математичних дисциплін у профільній школі». Печатное слово № 4/38: Інформаційно-методичний журнал - Херсон,Вид-во ХДУ,2010.- С.70-75 0,31  
Методологічна підготовка викладача ВНЗ як умова підвищення результативності Науковий вісник ХДМІ: Науковий журнал.- Херсон: Видавництво ХДМІ, 2009.№1(1) С.66-74 0,45  
Розвиток комунікативних умінь школярів на уроках фізики Пошук молодих. Випуск 9. Укладач: Шарко В.Д. - Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010- С.41-43. 0,45 Беляєва В.В.Всього дві особи
Використання електронних навчальних середовищ „Тиск твердих тіл, рідин і газів” та „Хвильова оптика” в шкільному курсі фізики Використання електронних навчальних середовищ „Тиск твердих тіл, рідин і газів” та „Хвильова оптика” в шкільному курсі фізики Випуск 9. Укладач: Шарко В.Д. - Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010- С. 48-50. 0,45 Власов М.М., Голосенко В.С.,Всього три особи
Застосування НІТ у навчанні фізики як методична проблема Застосування НІТ у навчанні фізики як методична проблема Випуск 9. Укладач: Шарко В.Д. - Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010- С.79-81. 0,12 Миронюк Р. О.Всього дві особи
Екологічне виховання учнів при вивченні у 9класі розділу «Атомне ядро. Ядерна енергетика» Застосування НІТ у навчанні фізики як методична проблема Випуск 9. Укладач: Шарко В.Д. - Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010- С. 98-101 0,12 Стеблова О.В. Всього дві особи
Використання електронного навчального середовища при вивченні в 11 класі розділу «Атомне ядро. Ядерна енергетика» Застосування НІТ у навчанні фізики як методична проблема Випуск 9. Укладач: Шарко В.Д. - Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010- С.104-105. 0,12 Федоров А.В.Всього дві особи
Диференційний підхід до навчання учнів основної школи фізики Магістерські студії. Випуск 5. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010.- С.89-91. 0,12 Нагорна О.Всього дві особи
Методика організації і проведення навчальної практики з фізики ХДУ, 2011. – 244с. 15,3 Єрмакова Н.О.Всього дві особи
Формування в учнів основної школи уявлень про фізичну картину світу ХДУ, 2011. – 216с. 13.5 Растьогін М.Ю.Всього дві особи
Екологічна компетентність як складова професійної компетентності майбутнього вчителя фізики Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 89. – Чернігів: ЧНПУ, 2011. – С.432-435 0,18 Куриленко Н.В.Всього дві особи
Підготовка вчителя фізики до формування екологічної компетентності  школярів Ж.Фізика астрономія в школі.- № 6.-2011 С. 15-18 0,18 Куриленко Н.В.Всього дві особи
Інформаційна підтримка курсу «Проектування навчальних середовищ з фізики  Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 9.- Херсон, видавництво ХДУ, 2011.- С. 123-127. 0,25 Гончаренко Т.Л.Всього дві особи
Інформаційний супровід дистанційного курсу «Теорія розв’язування винахідницьких задач»  Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 9.- Херсон, видавництво ХДУ, 2011.- С. 145-156. 0,12 Солодовник А.О.Всього дві особи
Застосування інформаційних технологій – необхідна умова переходу школи на профільне навчання.  Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 9.- Херсон, видавництво ХДУ, 2011.- С. 131-144. 0,75 Грабчак Д.В.Всього дві особи
Розробка інформаційного середовища для учнів як засіб підвищення інформатичної компетентності викладача фізики Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 9.- Херсон, видавництво ХДУ, 2011.- С. 117-123. 0,37 Андрійчук А.Б.Всього дві особи
Профорієнтаційна робота у профільній школі як методична проблема  Науковий вісник Ужгородського національного унверситету6 Серія: Педагогіка. Соціальна робота, №22 – Ужгород, 2011. – С. 27-31 0,37 Грабчак Д.В.Всього дві особи
Комп’ютерна гра «Перший мільйон» як елемент навчального середовища «Атомна фізика» Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 10.- Херсон, видавництво ХДУ, 2011.- С. 32-38.  0,37 Федоров А.Всього дві особи
Використання інформаційних технологий  у процесі формування екологічної компетентности учнів на уроках фізики Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 10.- Херсон, видавництво ХДУ, 2011.- С. 41-49. 0,5 Куриленко Н.В.Всього дві особи
Відбір змісту навчального матеріалу з фізики та методів навчання як необхідна умова формування здоров’я збережувальної компетентності учнів основної школи Міжнародна науково-практична конференція «Професіоналізм педагога в контексті європейського вибору України: якість освіти  основа конкурентоспроможності майбутнього фахівця. - РВНЗ КГУ. Ялта, 2011.- С.124-128. 0,25 Ліскович О. В.Всього дві особи
Рівні проектування навчального процесу з фізики Наукові записки КДПУ. – Випуск 98. – Серія: Педагогічні науки. – Кировоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2011. –  С.35-38; 0,18 Гончаренко Т.Л.Всього дві особи
Діяльнісний підхід до проектування навчального процесу з фізики  Вісник Чернігівского національного педагогічного університету. Текст. Вип.89 / Чернігівский національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка; гол.ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2011. – с. 229-233. 0,31 Гончаренко Т.Л.Всього дві особи
Особливості роботи вчителя у профільній школі Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Якість природничо-математичної та технологічної освіти як науковий та соціальний пріоритет»/Наук. ред Юзбашева Г.С.-Херсон: Айлант, 2011.-Вип.14.-С.5-8  0,25  
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування екологічної компетентності учнів на уроках фізики. Матеріали Міжнародної конференції: ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – С.127-129 0,12 Куриленко Н.В.Всього дві особи
Підготовка вчителя фізики до різних рівнів проектування навчального процесу Матеріали Міжнародної VII (XVII) науково-практичної конференції. м. Кіровоград, 20-21 травня 2011 р. / Відпов. ред.: С.П.Величко. -  – Кіровоград: ТОВ «Код», 2011. – С. 57 – 60. 0,18 Гончаренко Т.Л.Всього дві особи
Навчальна практика з фізики як засіб формування інформатичної компетентності учнів Матеріали Міжнародної конференції: ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – С. 129 – 131. 0,12 Єрмакова Н.О.Всього дві особи
Розвиток пізнавальних інтересів учнів як результат залучення їх до проектної діяльності. Пошук молодих. Випуск 10. Укладач: Шарко В.Д. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2011. - С. 33-34. 0,12 Гусак А.В.Всього дві особи
Етапи формування інформаційно-технологічних умінь старшокласників як необхідна умова залучення їх до дослідницької діяльності у процесі навчання. Пошук молодих. Випуск 10. Укладач: Шарко В.Д. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2011. - С. 36-38. 0,12 Джигінас О.П.Всього дві особи
Залучення учнів до виготовлення саморобних фізичних приладів як засіб розвитку в них інтересу до технічної творчості Пошук молодих. Випуск 10. Укладач: Шарко В.Д. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2011. - С. 3-5. 0,12 Алєксєєв О.О.Всього дві особи
Екологічне виховання учнів при вивченні фізики у основній школі Пошук молодих. Випуск 10. Укладач: Шарко В.Д. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2011. - С.  61-63. 0,12 Кучерук О.Д.Всього дві особи
Експериментальні задачі як спосіб зацікавлення учнів на уроках фізики. Пошук молодих. Випуск 10. Укладач: Шарко В.Д. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2011. - С. 67-70. 0,18 Лопачук О.В.Всього дві особи
Оцінювання результатів самостійної пізнавальної діяльності учнів з використанням інформаційних технологій. Пошук молодих. Випуск 10. Укладач: Шарко В.Д. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2011. - С. 98-101. 0,18 Солодовник А.О.Всього дві особи
Реалізація принципу практичної спрямованості у навчанні учнів фізики. Пошук молодих. Випуск 10. Укладач: Шарко В.Д. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2011. - С. 111-113. 0,12 Фаріпонт А., Павлюченко О.Всього три особи
Методика навчання фізики у класах медичного профілю Пошук молодих. Випуск 10. Укладач: Шарко В.Д. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2011. - С.  129-131. 0,18 Щербак Н.Всього дві особи
Методика розробки системи самостійних робіт учнів з фізики з використанням інформаційних технологій  Альманах. Магістерські студії. Випуск 8. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011.- С. 97-98. 0,12 Солодовник А.Всього дві особи

Проектування навчального процесу з фізики Програма і методичне забезпечення спецкурсу для вчителів

Гриф Міністерства «Схвалено Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства МРНМС України як навчальна програма (лист №14.1/12-Г-238 від 15 серпня 2012 року

 

Грінь Д.С., 2012 - 56 с.

3,5

ГончаренкоТ.Л.

Всього дві особи

Методика проведення навчальної практики з фізики загальноосвітніх навчальних закладах Гриф МОНМС,

Лист від 20.08.12 №19.1/12.-Г-114

Грінь Д.С., 2012 - 231 с.

13,43

Єрмакова Н.О.

Всього дві особи

Фізика повітряного змія. Елективний курс для учнів основної школи. Лист від 17.07.12№14.1/12.-Г-183

Грінь Д.С., 2012 - 54 с.

3,14

Грабчак Д.В.

Всього дві особи

Тестові завдання для поточного контролю знань і вмінь студентів-магістрантів V курсу денної, заочної та екстернатної форм навчання з методики навчання фізичних дисциплін у ВНЗ.

ХДУ, 2012 – 48 с.

3

 

Науково-дослідна і педагогічна практика магістрантів організація і проведення [для студентів напряму підготовки «Фізика *» денної, заочної та екстернатної форм навчання]

ХДУ, 2012 – 36 с.

2,3

Коробова І.В.

Всього дві особи

Розробка інформаційного середовища для учнів як засіб підвищення інформаційної компетентності викладача фізики.

Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 13. – Херсон: Видавництво ХДУ С.  34-38.

0,31

 

Тренінг як нова педагогічна технологія навчання елективних курсів з фізики

Науковий часопис №32.- К.Вид-во НПУ ім.М Драгоманова №32.2012 - С.102-107

0,31

Грабчак Д.В.

Всього дві особи

Технології проектування навчального процесу з фізики та підготовка вчителя до їх реалізації

Модернізація шкільної природничо-математичної освіти як стратегія її розвитку у ХХІ столітті: – Миколаїв: ОІППО, 2012. – С. 54-56.

0,12

Грабчак Д.В.

Всього дві особи

Розробка інформаційного середовища для учнів як засіб підвищення інформаційної компетентності викладача фізики

Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 12. – Херсон: Видавництво ХДУ С. 117-122

0,31

Андрійчук А.Б.

Всього дві особи

Формування навчально-пізнавальної компетентності учнів основної школи в процесі вивчення фізики як методична проблема

Науковий час опис Національного педагогічного університету ім.. М.П.Драгоманова. серія 5 Педагогічні науки: реалі та перспективи.- Випуск 32: Збірник наукових праць/ за ред.. П.В. Дмитренко, В.Д. Сиротюка.- К.: Вид. НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2012.- С. 223-225

 

0,12

Ліскович О.В.

Всього дві особи

Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів з фізики з використанням інформаційних технологій

Шарко В.Д., Солодовник А.О. // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 12. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2012. – С. 31-38

0,44

Солодовник А.О.

Всього дві особи

Елективний курс «Людина в електромагнітному павутинні» як засіб формування екологічної компетентності учнів основної школи

Модернізація шкільної природничо-математичної освіти як стратегія її розвитку у ХХІ столітті: – Миколаїв: ОІППО, 2012. – С. 48-50.

0,12

Куриленко Н.В.

Всього дві особи

Залучення учнів основної школи до виготовлення саморобних приладів як засіб підготовки їх для свідомого вибору професії

Модернізація шкільної природничо-математичної освіти як стратегія її розвитку у ХХІ столітті: – Миколаїв: ОІППО, 2012. – С. 118-120.

0,12

Алексеев О.О.

Всього дві особи

Групова форма навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики в основній школі

Модернізація шкільної природничо-математичної освіти як стратегія її розвитку у ХХІ столітті: – Миколаїв: ОІППО, 2012. – С. 125-126.

0,12

Тонконцова І.

Всього дві особи

Наукова-пошукова діяльності учнів на уроках фізики в основній школі.

Журнал «Вересень». Миколаїв МДІПП. 2012 -  С. 124-126.

0,12

Тонконцова І.

Всього дві особи

Урок-дослідження як форма організації навчальної діяльності учнів з формування дослідницьких умінь на уроках фізики

 

Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі. – Херсон: Грінь Д.С. 2012 – С.225-227.

0,12

Тонконцова І.

Всього дві особи

Організація самостійної роботи майбутніх судноводіїв засобами мережевого навчально-методичного комплексу«Вища математика»

 

Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі. – Херсон: Грінь Д.С. 2012 – С.237-239.

0,12

Гудирева О.М., Доброштан О.О.

Всього три особи

Фізичний експеримент як засіб активізації. навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Альманах. Магістерські студії. Випуск 9. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2012.- С. 132-124.

0,12

Лопачук О.Всього дві особи

Екологічне виховання учнів основної школи на уроках фізики при вивченні розділу «Електромагнітні явища» Навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Альманах. Магістерські студії. Випуск 9. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2012.- С. 62-64.

0,12

Кучерук О.Всього дві особи

Медіакомпетентність як складова методичної компетентності майбутнього вчителя та теоретичні основи її формування і розвитку

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі». – Херсон: Грінь Д.С. 2012 – С. 91-93.

0, 4

 

Медіаосвіта вчителя – основа оновлення методик навчання природничих дисциплін

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології як чинник оптимізації педагогічної теорії і практики»Херсон: Айлант, вип..15.- 2012.-С.6-8

0, 5

 

Підготовка вчителя фізики до впровадження мас-медіа у навчальний процес

Матеріали Всеукр. Наук-практичної конференції «Актуальні проблеми підготовки вчителя природничо-науукових дисциплін для сучасної загальноосвітньої школи» .- Умань ПП Жовтий О.О. С.211-215

0, 4

 

Підготовка вчителя фізики до формування пізнавальної самостійності учнів засобами інформаційних технологій

Шарко В.Д. // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 12. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2012. – С. 31-38

0,44

 

Медіакомпетентність як компонент методичної підготовки вчителя та підходи до її діагностування

Шарко В.Д. // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 13. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2012. – С. 84-91

0,5

 

Уроки-тренінги як форма занять з елективних курсів 

Фізика та астрономія в сучасній школі.-2013.-№1.-С.34-36.

0,5

Грабчак Д.В

Усього 2 особи

Навчання учнів проектувальної діяльності з фізики в контексті нової програми

Шарко В.Д./ фізика та астрономія в сучасній школі. 2013.- №2.- С. 6-9.

0,5

 

Розвиток пізнавального інтересу під час вивчення механіки в основній школі

Шарко В.Д./ фізика та астрономія в сучасній школі. 2013.- №2.- С. 12-18.

0,5

Буряк В.

Усього 2 особи

Підготовка вчителя до впровадження елективних курсів з фізики в основної школи

Шарко В.Д./ фізика та астрономія в сучасній школі. 2013.- №2.- С. 28-33.

0,5

Алексеев О.

Грабчак Д.Куриленко Н. Усього 3 особи

Підготовка вчителя до впровадження елективних курсів з фізики в основної школи

Шарко В.Д./ фізика та астрономія в сучасній школі. 2013.- №3.- С. 20-21.

0,5

Алексеев О.

Грабчак Д.

Куриленко Н. Усього 3 особи

Підготовка вчителя до впровадження елективних курсів у практику навчання фізики

Пошук молодих. Випуск 12 Всеукраїнська студентська науково-практична конференція Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній школі. ПП В.С. Вишимірського -2013.- С. 3-6

0,5

Баранов М.С.

Усього 2 особи

Теоретичні засади розвитку творчих здібностей учнів у процесі навчання фізики

Пошук молодих. Випуск 12 Всеукраїнська студентська науково-практична конференція Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній школі. ПП В.С. Вишимірського -2013.- С. 6-9

0,5

Бідна Л.В.

Усього 2 особи

Реалізація творчих проектів у навчальному процесі сучасної школи при вивченні фізики

Пошук молодих. Випуск 12 Всеукраїнська студентська науково-практична конференція Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній школі. ПП В.С. Вишимірського -2013.- С. 82-85

0,5

Тонконцова І.О.

Усього 2 особи

Розробка електронного навчального середовища «Молекулярна фізика»
як методична проблема

Пошук молодих. Випуск 12 Всеукраїнська студентська науково-практична конференція Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній школі. ПП В.С. Вишимірського -2013.- С. 231-231

0,5

Коростинський С.Ю

Усього 2 особи

Розвиток пізнавального інтересу учнів до фізики шляхом використання інноваційних технологій

Пошук молодих. Випуск 12 Всеукраїнська студентська науково-практична конференція Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній школі. ПП В.С. Вишимірського -2013.- С. 233-234

0,5

Курносенко Д.В.

Усього 2 особи

Теоретичні основи політехнічної освіти учнів старшої школи під час вивчення фізики

Пошук молодих. Випуск 12 Всеукраїнська студентська науково-практична конференція Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній школі. ПП В.С. Вишимірського -2013.- С. 222-225

0,5

Боровий В.В.Усього 2 особи

Електронне навчальне середовище «Основи кінематики» як засіб навчання учнів фізики

Пошук молодих. Випуск 12 Всеукраїнська студентська науково-практична конференція Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній школі. ПП В.С. Вишимірського -2013.- С. 63-65

0,5

Малищак В.Р.

Усього 2 особи

Використання інформаційних технологій як засобу активізації учнів у навчання фізики

Пошук молодих. Випуск 12 Всеукраїнська студентська науково-практична конференція Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній школі. ПП В.С. Вишимірського -2013.- С. 272-279

0,5

Зеленчук С.Г.

Усього 2 особи