Монографії, підручники та посібники

Оновлено: 06.10.2014

1. Шарко В.Д. Методологічні засади сучасного уроку: Посібник для студентів, керівників шкіл, вчителів, працівників післядипломної освіти.- Херсон: Видавництво ХНТУ, 2009.-120 с.

У посібнику розглядаються методологічні засади організації навчального процесу. Визначено вимоги до організації навчального процесу у закладах середньої, вищої та післядипломної освіти на основі застосування адаптаційного, аксіологічного, гуманістичного, діяльнісного, інтегративного, компетентнісного, культурологічного, особистісно зорієнтованого, поліпарадигмального, праксеологічного, рефлексивного, проблемного, синергетичного, системного, технологічного, диференційованого підходів. Проаналізовано зміст підготовки молоді до життя в сучасній школі, виявлено недоліки та окреслено напрями її удосконалення в контексті новітніх досягнень педагогіки і психології.

Посібник призначений для методистів, учителів, керівників шкіл та студентів педагогічних вузів.

Завантажити зміст

  


 

2. Шарко В. Д., Грабчак Д.В. Фізика повітряного змія: Навчально-методичний посібник. - Херсон: Гринь Д. С., 2012. - 54 с.

У посібнику зібрано навчально-методичні матеріали, які надають вчителю фізики дидактичну допомогу при проведенні курсу за вибором "Фізика повітряного змія".

Зміст посібника дає можливість пояснити учням 8 класу принципи польоту повітряного змія, розкрити історію його розвитку та практичне використання у військовій справі, спорті та наукових дослідженнях.

Посібник призначений для вчителів фізики.

 

Завантажити зміст

 

 

 

 


 

3. Проектування навчального процесу з фізики: [Навчальна програма для організаторів післядипломної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників і студентів вищих навчальних закладів] / В.Д. Шарко, Т.Л. Гончаренко. – Херсон: Грінь Д.С., 2012. – 80 с.

Проектування навчального процесу з фізики: Навчальна програма для організаторів післядипломної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників і студентів вищих навчальних закладів

 

Завантажити зміст

 

 

 

 


 

4. Шарко В. Д. Ермакова Н. О. Методика проведення навчальної практики з фізики в загальноосвітніх навчальних закладах: [Навчально-методичний посібник для вчителів та студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання напряму підготовки 6.040203.Фізика*]/ В.Д.Шарко, Н.О.Ермакова. - Херсон: ПП Гринь Д.С, 2012. - 231с.

Навчально-методичний посібник для вчителів та студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання напряму підготовки 6.040203.Фізика.

Завантажити зміст

 

 


 

5. Шарко В.Д., Гончаренко Т.Л. Проектування навчального процесу з фізики: [Навчально-методичний посібник для організаторів і викладачів післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, методистів системи післядипломної педагогічної освіти] /В.Д. Шарко, Т.Л. Гончаренко. – Херсон. Грінь Д.С., 2013. – 196 с.

У посібнику розглянуто сучасні підходи до проектування навчального процесу з фізики як виду діяльності вчителя. Висвітлено принципи та особливості проектувальної діяльності вчителя фізики. Розкрито зміст понять «навчальний процес» і «навчальне середовище» з фізики та особливості їх проектування

Наведено перелік індивідуальних завдань для вчителів та тематику навчальних проектів з фізики, орієнтованих на досягнення провідних цілей навчання, розвитку і виховання учнів.

Завантажити зміст

 

 

 

 


 

6. Шарко В.Д., Ліскович О.В. Магнітне поле та здоровья людини: Навчально-методичний посібник. - Миколаїв, ОІППО, 2013. - 56 с.

Посібник містить навчально-методичне забезпечення програми елективного курсу з фізики для учнів 9-го класу "Магнітне поле та здоров'я людини". Запропоновано орієнтовне календарне планування, матеріали до занять, тематику навчальних проектів та джерела інформації до них.

Посібник призначений для вчителів фізики, студентів вищих навчальних закладів педагогічних спеціальностей, учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Завантажити зміст 

 

 

 

 


 7. Шарков В. Д., Куриленко Н. В. Людина в електромагнітному павутинні. - Херсон: ПП Вишемірський В. С, 2014. - 100 с.

У посібнику зібрано навчально-методичні матеріали, які надають вчителю фізики дидактичну допомогу при проведенні курсу за вибором учнів «Людина в електромагнітному павутинні». 

Завантажити зміст