Оновлено: 05.12.2019

Історична довідка кафедри

Кафедра олімпійського та професійного спортустворена на факультеті фізичного виховання та спорту 1 вересня 2003 року на базі кафедри Спортивної майстерності. Основна діяльність кафедри – організація та здійснення навчально-виховного процесу з підготовки тренера з виду спорту та вчителя фізичної культури. На сьогоднішній день кафедра є випусковою для спеціальності «Спорт» за освітньо-кваліфікаційного рівнями «бакалавр» та «спеціаліст».

Навчально-методична робота

Викладачі кафедри здійснюють теоретичну, методичну та практичну підготовку з наступних видів спорту: баскетболу, волейболу, гандболу, футболу, легка атлетика, вільна боротьба, веслувальний спорт, плавання. Велика увага приділяється підвищенню спортивної майстерності студентів з перерахованих видів спорту, що забезпечується тренувальним процесом, участю у спортивних змаганнях різного рівня та їх проведенням.

Також ведеться викладання теоретичних дисциплін: «Олімпійський та професійний спорт», «Загальна теорія підготовки спортсмена», «Основи теорії та методики спортивного тренування», «Теорія і методика обраного виду спорту», «Теорія і методика спорту вищих досягнень», «Особливості підготовки професійних спортсменів», «Основи спортивної генетики», «Психологія спорту», «Психологія фізичного виховання та спорту», «Педагогіка фізичного виховання та спорту», «Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ», «Фізкультурно спортивні споруди», «Сучасні методи наукових досліджень у фізичному вихованні».