Оновлено: 10.10.2016

Методична робота

 

З метою вдосконалення навчального процесу викладачами кафедри надруковано за останні 5 років 74 навчально-методичні роботи з дисциплін, з яких 5 навчальні та методичні посібники (список публікацій каф.)

 

У розпорядженні кафедри знаходиться методичний кабінет факультету фізичного виховання та спорту, що займає аудиторії центрального корпусу університету №124 та 123, де мається 38 посадових місць. Книжковий фонд цього кабінету налічує 2818 екземплярів підручників та навчально-методичних посібників та 2850 екземплярів фахової літератури. Періодичні фахові видання (журнали, альманахи, газети тощо) складають 4-х та 3-х річні комплекти.

Робота методичного кабінету кафедри спрямована на самопідготовку і самоосвіту студентів та викладачів, що знаходиться в головному корпусі університету в аудиторії № 322 «а». Книжковий фонд кабінету кафедри налічує 295 екземплярів навчально-методичних видань.

Матеріали з дисциплін, які розроблені викладачами кафедри розміщені на електронних носіях кафедри та на сайтах університету і Херсонському віртуальному університеті.

Науково-методичні кабінети кафедри і факультету мають можливості забезпечити інформаційні потреби студентів та викладачів, надають допомогу в їх самостійній роботі, в підготовці студентів до занять, практик, заліків, екзаменів.