Оновлено: 13.10.2016

 

НАУКОВО – МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ ОЛІМПІЙСЬКОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ

Викладацький склад кафедри спрямовує свою роботу на удосконалення підготовки тренера з виду спорту та майбутнього вчителя фізичної культури.

Змістом науково – методичної роботи кафедри є удосконалення навчально-тренувального процесу, визначення впливу фізичних навантажень на організм людини, вивчення підготовки учнівської молоді до самостійних занять фізичною культурою. Рішення цих проблем знаходять свою реалізацію у процесі занять, тренувань, під час практики, спортивних змагань.

Результатом науково – методичної роботи за останні 5 років є: видання п’яти навчально – методичних посібників, складання конспектів занять зі спортивних ігор та легкої атлетики для вчителів ЗОШ.

 

У розпорядженні кафедри знаходиться методичний кабінет факультету фізичного виховання та спорту, що займає аудиторії центрального корпусу університету №124 та 123, де мається 38 посадових місць. Книжковий фонд цього кабінету налічує 2818 екземплярів підручників та навчально-методичних посібників та 2850 екземплярів фахової літератури. Періодичні фахові видання (журнали, альманахи, газети тощо) складають 4-х та 3-х річні комплекти.

Робота методичного кабінету кафедри спрямована на самопідготовку і самоосвіту студентів та викладачів, що знаходиться в головному корпусі університету в аудиторії № 322 «а». Книжковий фонд кабінету кафедри налічує 295 екземплярів навчально-методичних видань.

Матеріали з дисциплін, які розроблені викладачами кафедри розміщені на електронних носіях кафедри та на сайтах університету і Херсонському віртуальному університеті.

Науково-методичні кабінети кафедри і факультету мають можливості забезпечити інформаційні потреби студентів та викладачів, надають допомогу в їх самостійній роботі, в підготовці студентів до занять, практик, заліків, екзаменів.

 

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ОЛІМПІЙСЬКОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ

Викладачами кафедри приділяється значна увага вивченню науково – дослідної теми кафедри «Оптимізація навчально – тренувального процесу спортсменів різних кваліфікацій».

Основними напрямками наукових досліджень викладачів кафедри є вивчення проблем відбору обдарованих дітей за допомогою генетичних маркерів засобами дерматогліфіки та серології.

Результати наукової діяльності викладачів кафедри знаходять відображення у докладах та виступах на наукових конференціях різного рівня та написанні наукових статей, написання курсових та дипломних робот, магістерських дисертацій та дисертації на здобуття ступеню доктора філософії.

За останні п’ять років на кафедрі було отримано два вчених звання «Доцент кафедри Олімпійського та професійного спорту»: Стрикаленко Євгеній Андрійович (2013 рік) та Харченко – Баранецька Людмила Леонидівна (2013 рік).

У 2011 році Жосан Ігор Анатолійович отримав науковий ступінь «Кандидат наук з фізичного виховання та спорту» за спеціальністю 24.00.01. Олімпійський та професійний спорт.

У 2015 році викладач кафедри Третьяков О. закінчив навчання в аспірантурі Східноєвропейського національного університету ім. Л.Українки.

За останні 5 років підготовлено та надруковано більш ніж 100 наукових публікацій, з яких 5 навчальних та методичних посібників, 74 навчально – методичні роботи та статі в інших виданнях України.

Кафедра підтримує тісні наукові і практичні зв’язки зі спортивними організаціями, школами та позашкільними закладами міста Херсона, Херсонської області, міста Миколаєва та міста Харкова. Серед них: ДЮКФП №5, ДЮСШ №3,4,6, СДЮШОР «Кристал», Вище училище фізичної культури Херсонської обласної ради, ЗОШ №31, №52, №55, №56, Школа гуманітарної праці ХОР, Великолепетиська ЗОШ №2 в Херсонської області.

Велика увага на кафедрі приділяється розвитку студентської науки. Починаючи з 2005 року проводиться студентська науково – практична конференція «Дидактико – методичні аспекти фізичної культури», яка з 2007 року отримала статус Всеукраїнської конференції.

На сьогоднішній день Всеукраїнська студентська науково – практична конференція проходить у два етапи: перший етап – у грудні, студенти та магістри виступають та публікують тези власних досліджень в електронному збірнику наукових досліджень та публікацій та проходження конференції в он-лайн режимі; другий етап – у березні, де представлені статті та доповіді магістрантів, студентів та молодих науковців щодо різних аспектів фізичного виховання, спорту, фізичної рекреації і реабілітації. За складеною традицією окрім студентів з міста Херсон в конференції приймають участь студенти з таких міст: Київ, Миколаїв, Львів, Дніпр, Кривий Ріг, Полтава, Харків, Рівне, Черкаси. Також у конференції приймають участь іноземні студенти, які навчаються у Харківській академії фізичної культури (Марокко, Туніс, Китай та ін..).

Під керівництвом доцентів кафедри Шалар О.Г., Стрикаленко Є.А., Харченко – Баранецька Л.Л. щорічно проводиться робота по підготовці студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Результатами цієї роботи є призові місця у цьому конкурсі.

Активна робота на кафедрі ведеться з підготовки студентів до Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Олімпійський та професійний спорт».

В 2015 – 2016 навчальному році студент Хоменко Владислав посів ІІІ місце за результатами Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Олімпійський та професійний спорт» у місті Харків.