ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ КОНФЕРЕНЦІЇ ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Оновлено: 17.12.2019

Інф

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 Факультет фізичного виховання та спорту

 Кафедра олімпійського та професійного спорту

 ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

 Запрошуємо студентів і магістрантів факультету фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету та інших вузів різного рівня акредитації взяти участь у першому  турі IVX Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції, яка відбудеться 17 грудня  2019 року на базі факультету фізичного виховання та спорту ХДУ.

 Програма конференції включає наступні напрямки роботи:

 - проблеми фізкультурної освіти в навчальних закладах;

 - особливості методики підготовки юних спортсменів;

 - планування та комплексний контроль у фізичному вихованні та спорті;

 - сучасні підходи в методиці розвитку фізичних і психомоторних здібностей;

 - проблеми фізичної та фізкультурно-спортивної реабілітації різних верств населення;

 - історична динаміка спортивних досягнень (в світі, державі, рідному місті та ін.);

 - основні шляхи впровадження фізичної культури в повсякденний побут студентів;

 Робочі мови конференції: українська і російська

 Для участі у конференції просимо Вас до 1 грудня 2019 року надіслати електронною поштою на кафедру олімпійського та професійного спорту ХДУ тези доповіді в обсязі до 3-х  сторінок.

 Вимоги до матеріалів:

 Текст тез повинен бути набраним через 1інтервал, шрифт „Times New Roman Cyr”, кегль 14; всі поля – 2 см (30 рядків по 60-64 символів). Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і побудовані за допомогою майстра таблиць редактора Word.

  1. Тези пишуться за схемою: зверху великими літерами назва матеріалу, під нею ім’я та прізвище автора, нижче прізвище та посада наукового керівника, назва установи; вступ (постановка проблеми, аналіз публікацій), мета дослідження, методика дослідження, результати дослідження та їх обговорення, висновки, література (не більше 3-4).
  2. Збірника тез матеріалів конференції (в електронному форматі), буде надіслана на електронні адреси авторів безкоштовно.
  3. Автору буде надіслано електронний сертифікат учасника конференції

 Обговорення, збірник конференції: www.kspu.edu (Херсонський державний університет -– факультет фізичного виховання та спорту – кафедра олімпійського та професійного спорту)

 Наукові матеріали для участі в конференції необхідно надіслати на адресу: Крім цього на дану адресу надіслати анкету учасника. Телефон для довідок: (0552)32-67-65.


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ТА ІГРОВОГО АМПЛУА

 Прокопенко Ксенія

 Науковий керівник: доцент  Петренко Є.А.

 Херсонський державний університет

 Постановка проблеми. Рівень результатів у сучасному спорті вимагає для його досягнення володіння не тільки комплексом фізичних, але й психічних якостей, які знаходяться на гранично високому рівні їх прояву [2, с. 99]. У міру підвищення рівня спортивних досягнень все більш чітко зростають вимоги до розумової діяльності спортсмена, невід'ємним компонентом якої є інтелектуальні здібності.

 ………………………………………………

 Література

 1. Айзенк Г. Природа интелекта. Битва за разум / Г. Айзенк - Москва: Физкультура и спорт, 2002. – 194 с.

 2.Ильин Є.П. Психология спорта / Евгений Ильин. - СПб.: Учебное пособие, 2000. -114с.

 3. Вассерман Л.И. Потенциал интеллектуального развития / Л.И. Вассерман - Санкт-Петербург: Весь Мир, 2008. - 109с.

   Авторська довідка

 учасника конференції

   Прізвище, ім'я, по батькові студента:

Місце навчання:

Спеціальність (напрям підготовки):

 Курс:

 Домашня адреса:

 Телефон, електронна пошта:

 Прізвище, ім'я, по батькові, вчений степінь, наукове звання наукового керівника:

Збірка наукових праць за матеріалами І туру ХІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Оновлено: 17.12.2019

 Матеріали І туру IVX Всеукраїнської науково - пракичної конференції "Дидактико - методичні аспекти фізичної культури " 17 грудня 2019 р., Херсон - 14 КОНФ 1 ТУР.pdf (2.2 Mb)

Матеріали

І туру IVX Всеукраїнської науково - пракичної конференції

"Дидактико - методичні аспекти фізичної культури "

17 грудня 2019 р., Херсон

 УДК 796.06:37.02

ББК 74.267

         Д 44

 Дидактико-методичні аспекти фізичної культури. Збірка наукових праць за матеріалами І туру IVX Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (17 грудня 2019 року). [Електроний доступ]  – Херсон, 2019. – 251 с.

 Збірник містить доповіді студентів, магістрантів, які представлені на І турі IVX Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції “Дидактико-методичні аспекти фізичної культури”.

У збірнику викладанні тези та статті, що відображають проблеми фізкультурної освіти в навчальних закладах, планування та комплексний контроль у фізичному вихованні та спорті, сучасні підходи в методиці розвитку фізичних та психомоторних здібностей, проблеми фізичної та фізкультурно-спортивної реабілітації та рекреації різних верств населення, шляхи впровадження фізичної культури в повсякденний побут студентів та ін.

 Для студентів, магістрантів, тренерів, спортсменів, викладачів навчальних закладів, вчителів та учнів середніх шкіл.  Матеріали тез та статей надруковані за поданням авторів із збереженням змісту та стилю викладу

 Редакційна колегія:

Голяка С.К. – кандидат біологічних наук, доцент;

Жосан І.А. - кандидат наук з фізичного виховання, доцент;

Степанюк С.І. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент;

Харченко - Баранецька Л.Л. - кандидат наук з фізичного виховання, доцент;

Стрикаленко Є.А. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, відповідальний редактор;

Кольцова О.С. - кандидат педагогічних наук, доцент;

Третьяков О.О. – викладач, технічний редактор;

Кільніцький О.Ю. – викладач;

Шалар О.Г. – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник відповідального редактора.

 

АРХІВ ДРУКОВАНИХ ЗБІРОК