Візитна картка

Оновлено: 27.06.2017

Logotyp.ppt (937 Kb) 

Державне ліцензування (серія АВ № 420874)

ДАК від 01.07. 2008 р. протокол № 72 (Наказ МОН України від 07072008 р. № 2180-Л)

Дата видачі ліцензії 05.11.2008 р.

Напрямки підготовки, які здійснює факультет фізичного виховання та спорту

Спеціальності: 6.010201. Фізичне виховання; 6.010202. Спорт, галузі знань: 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини, а також з  2016-2017 н.р. 014.11 Середня освіта (фізична культура) та 017. Фізична культура і спорт в переліку спеціальностей, за якими Херсонський державний університет готує фахівців, є однією з основних.

Підготовка фахівців з цих спеціальностей у Херсонському державному університеті розпочалась в 1994 році. На сьогоднішній день на факультеті навчається близько 400 студентів денної форми навчання: з них навчаються на бакалавраті - більше ніж 300 осіб; магістрів - 14 осіб. Відділення заочної форми навчання на даний час нараховує близько 170 студентів. За держзамовленням на всіх формах навчається більше 150 студентів.

Викладання з підготовки фахівців на факультеті здійснює понад 30 висококваліфіковіаних викладчів трьох кафедр факультету, в тому числі 4 докторів наук і професорів, 16 кандидатів наук і доцентів.