Методичний кабінет факультету

Оновлено: 30.10.2015

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ФАКУЛЬТЕТУ


Факультет постійно дбає про поліпшення умов навчально-методичної та наукової роботи викладачів та студентів факультету. Для цього в січні 2003 року відкрито навчально-методичний кабінет (зав. кабінетом - Будаєва О.М.). Навчально-методичний кабінет є центром навчально-методичної роботи, то за цей період при допомозі адміністрації університету, декана, завідувачів кафедр, викладачів та студентів велась робота по забезпеченню кабінету необхідною літературою та періодичними виданнями ;
- книжковий фонд надходжень систематизується, ставиться на облік, вносяться дані до картотеки;
- у великому залі кабінету оформлено та систематично міняються матеріали до таких інформаційних розділів: "На допомогу студенту-практиканту", про нас пишуть, ми - пишемо", " Публікації наших викладачів".
За останній рік було придбано більше 300 примірників нових видань: це, наприклад, «Теорія спортивного відбору», «Спортивна метрологія» та «Спортивна генетика» доктора педагогічних наук, професора Сергієнка Л.П., "Волейбол" / під ред О.В. Бєляєва; Бурлаков І.Р. «Спеціалізовані споруди для ігрових видів спорту»; Грабовський Ю.А. «Спортивний туризм»; Осипенко Г.А. «Основи біохімії м'язової діяльності»; Візітей Н.Н. «Соціологія спорту»; Соломоненко В.В. «Футбол»; Підгорний В.К. Вікова фізіологія масажу та багато інших.
Передано бібліотекою університету 46 примірників науково-методичної літератури.
Проведена велика робота викладачами факультету по укомплектуванню кабінету методичними рекомендаціями та посібниками для роботи в умовах кредитно-модульної системи: доц Бевзюк В.В., проф. Кедровський Б.Г. доц Степанюк С.І., доц. Голяка С.К., доц. Возний С.С., доц. Маляренко І.В., доц. Городинська І.В., доц. Шалар О.Г., доц. Стрикаленко Є.А., доц. Грабовський Ю.А., доц. Коваль В.Ю., доц. Кольцова О.С.

Доцент Бевзюк В.В. передала з власної бібіліотеки для методичного кабінету близько 500 екзмеплярів наукової,навчально-методичної літератури
В кабінеті створена і постійно поповнюється картотека журнальних статей та наукових збірників.
В кабінеті створено куточок "Матеріали до самопідготовки", де студенти мають можливість знайти необхідний матеріал для написання рефератів, курсових та випускних робіт та при підготовці матеріалів самостійного опрацювання.
Оформлені і постійно поповнюються та обновлюються тематичні папки за вимогами роботи в умовах кредитно-модульної системи: рекомендації щодо написання рефератів, курсових та випускних робіт, методичні рекомендації до самостійної роботи з дисциплін, підсумкові теки до дисциплін та ін.
За цей період було оформлено чотири виставки нової літератури та методичних рекомендацій до Всеукраїнський та Міжнародних конференцій та інших заходів;
Частково зібраний та продовжує підбиратись матеріал сучасних інноваційних технологій з фізичного виховання та спорту.
Всього в кабінеті зареєстровано більше ніж 5700 екземплярів наукової, навчально-методичної та періодичної літератури з проблематики фізичного виховання та спорту.